Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1231/7.9.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2, άρθρου 64 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998) - Φορολογικές ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις αγροτικών εκτάσεων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1231/7.9.1998
Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2, άρθρου 64 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998) - Φορολογικές ρυθμίσεις για μεταβιβάσεις αγροτικών εκτάσεων

ΠΟΛ.1231/7.9.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 2, άρθρου 64 του Ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α/27.8.1998) - Φορ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 7 Σεπτεμβρίου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1101672/625/Β0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1231

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.2 άρθρου 64 ν.2637/1998 (ΦΕΚ 200/τ.Α'/27-8-98).

Με την υπ' αριθ. 1086938/581/Β0013/εγκύκλιο διαταγή μας, σας κοινοποιήσαμε τις διατάξεις τις σχετικές με την απαλλαγή των αγροτών στη φορολογία κεφαλαίου.
Ειδικότερα, στην ανάλυση της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2520/1997, σχετικά με τον τετραπλασιασμό του ισχύοντος συντελεστή Φ.Μ.Α., κατά την αγορά ή ανταλλαγή αγροτικών εκτάσεων από μη αγρότες, σας κάναμε γνωστό ότι η διάταξη αυτή επρόκειτο να αντικατασταθεί, σύμφωνα με σχετική τροπολογία που είχε κατατεθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Γεωργίας.
Ηδη, με την παρούσα εγκύκλιο σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 64 του Ν.2637/1998 "Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών κ.λπ." που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 200/Α'/27.8.1998, από την οποία προκύπτει ότι:

α) Καταργείται αναδρομικά από τότε που ίσχυσε η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.2520/1997, με την οποία τετραπλασιάζεται ο ισχύων συντελεστής Φ.Μ.Α., κατά την αγορά ή ανταλλαγή αγροτικών εκτάσεων από μη αγρότες. Για τις υποθέσεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε στο χρονικό διάστημα ισχύος της διάταξης αυτής, θα διενεργείται οίκοθεν νέα εκκαθάριση και διαγραφή ή επιστροφή του επιπλέον βεβαιωθέντος ή καταβληθέντος, κατά περίπτωση, φόρου, ανεξάρτητα σε ποιο στάδιο διαδικασίας βρίσκονται οι υποθέσεις αυτές (εκκρεμείς στις ΔΟΥ ή στα Διοικητικά Δικαστήρια και περαιωμένες).

β) Προβλέπεται επιβολή Φ.Μ.Α. με μειωμένο συντελεστή στο μισό του ακεραίου που ισχύει (δηλαδή 4,5% ή 5,5%) κατά την αγορά αγροτικών εκτάσεων που πραγματοποιείται από Φυσικά Πρόσωπα αγρότες ή Νομικά Πρόσωπα κατά κύρια απασχόληση αγρότες, εφόσον αυτοί έχουν εξαντλήσει το ανώτατο όριο απαλλαγής (σε στρέμματα ή αξία) με βάση τις διατάξεις του Ν.634/1977, όπως ισχύει. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή της πιο πάνω διάταξης περιλαμβάνονται στην υπ' αριθ. 1086938/581/Β0013/προαναφερθείσα εγκύκλιο διαταγή μας.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης