ΠΟΛ.1226/24.8.1998

Εναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 του Ν.1249/1982 και 14 του Ν.1473/1984 και καθορισμός των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής και βρίσκονται εντός σχεδίου στις περιοχές που αναφέρονται κατωτέρωΣχόλια:


24 Αύγ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 24 Αυγούστου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1097582/24310/ΔΟΟΤ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ.Π. & ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1226

ΘΕΜΑ: Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθρων 41 ν.1249/82 και 14 ν.1473/1984 και καθορισμός των τιμών εκκίνησης και των συντελεστών αυξομείωσής τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς-γονικής παροχής και βρίσκονται εντός σχεδίου στις
περιοχές: του δήμου Διδυμοτείχου του Νομού Έβρου και των κοινοτήτων Νέας Ηρακλίτσας και Νέας Περάμου του Νομού Καβάλας, του δήμου Σαπών του Νομού Ροδόπης, του δήμου Νιγρίτας του Νομού Σερρών, του δήμου Πολυκάστρου του Νομού Κιλκίς, της κοινότητας Νικήτης του Νομού Χαλκιδικής, του δήμου ¶ργους Ορεστικού
του Νομού Καστοριάς, του δήμου Φιλιππιάδας του Νομού Πρέβεζας, του δήμου Μουζακίου του Νομού Καρδίτσας, του δήμου Οινοφύτων και του οικισμού Δήλεσι του δήμου Οινοφύτων, του δήμου Σχηματαρίου και του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Προσωπικού Ο.Τ.Ε., του δήμου Σχηματαρίου, του δήμου Αράχωβας και του δήμου
Ορχομενού του Νομού Βοιωτίας, των δήμων Αμφίκλειας, Ελάτειας και Κάτω Τιθορέας και του οικισμού Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. της Κοινότητας Μαλεσίνας του Νομού Φθιώτιδας, του δήμου Νεμέας του Νομού Κορινθίας, του δήμου ¶στρους και των κοινοτήτων Παράλιου ¶στρους, Μελιγούς και Ξηροπήγαδου του Νομού Αρκαδίας και του δήμου Μυρίνας του Νομού Λέσβου.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α').
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν.1828/1989 (ΦΕΚ 2/Α').
3. Τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής ή τμήματος αυτής, όπως συνθήκες περιβάλλοντος και θέας, εξυπηρέτησης (υποδομή, συγκοινωνία κ.λπ.), εμπορικότητα δρόμων, πολεοδομικές ρυθμίσεις (συντελεστής δόμησης οικοπέδου).
4. Τις ιδιαιτερότητες των ακινήτων, όπως χρήση (οικόπεδο, διαμέρισμα, κατάστημα, αποθήκη, βιομηχανικό κτίριο κ.λπ.), πρόσοψη (σε αίθριο, σε πλατεία κ.λπ.), όροφος, επιφάνεια, παλαιότητα κτιρίου, συνιδιοκτησία, ειδικές συνθήκες (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, απαλλοτρίωση κ.λπ.), δέσμευση (διατηρητέα κτίρια, αρχαιολογική έρευνα κ.λπ.).
5. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/15.7.1994) ΑΥΟ, όπως αυτή σήμερα ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.
6. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων Επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 που περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.
7. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
8. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.1473/1994 και της παρ. 8 του άρθρου 24 του Ν.1828/1989, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής, αρχίζει από τις 7.9.1998 για τα εντός σχεδίου ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές: του Δήμου Διδυμοτείχου του Νομού Εβρου και των Κοινοτήτων Νέας Ηρακλίτσας και Νέας Περάμου του Νομού Καβάλας, του Δήμου Σαπών του Νομού Ροδόπης, του Δήμου Νιγρίτας του Νομού Σερρών, του Δήμου Πολυκάστρου του Νομού
Κιλκίς, της Κοινότητας Νικήτης του Νομού Χαλκιδικής, του Δήμου Αργους Ορεστικού του Νομού Καστοριάς, του Δήμου Φιλιππιάδας του Νομού Πρέβεζας, του Δήμου Μουζακίου του Νομού Καρδίτσας, του Δήμου Οινοφύτων και του Οικισμού Δήλεσι του Δήμου Οινοφύτων, του Δήμου Σχηματαρίου και του Οικοδομικού Συνεταιρισμού
Προσωπικού ΟΤΕ, του Δήμου Σχηματαρίου, του Δήμου Αράχωβας και του Δήμου Ορχομενού του Νομού Βοιωτίας, των Δήμων Αμφίκλειας, Ελάτειας και Κάτω Τιθορέας και του οικισμού Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ. της Κοινότητας Μαλεσίνας του Νομού Φθιώτιδας, του Δήμου Νεμέας του Νομού Κορινθίας, του Δήμου Αστρους και των Κοινοτήτων Παράλιου
Αστρους, Μελιγούς και Ξηροπήγαδου του Νομού Αρκαδίας και του Δήμου Μυρίνας του Νομού Λέσβου.

Αρθρο 2

Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με επαχθή αιτία ή αιτία θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής ακινήτων, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές των Δήμων και των Κοινοτήτων του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/15.7.1994) ΑΥΟ, όπως αυτή σήμερα ισχύει.
(Παρεμβάλλονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, πίνακες τιμών και χάρτες για κάθε Δήμο και Κοινότητα).

Αρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 951/Β'/2.9.1998).


Taxheaven.gr