Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1221/13.8.1998 Θεώρηση φορολογικών στοιχείων με αναγραφή του εννεαψήφιου ΑΦΜ, πριν την 1.1.1999

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1221/13.8.1998
Θεώρηση φορολογικών στοιχείων με αναγραφή του εννεαψήφιου ΑΦΜ, πριν την 1.1.1999


ΠΟΛ.1221/13.8.1998 Θεώρηση φορολογικών στοιχείων με αναγραφή του εννεαψήφιου ΑΦΜ, πριν την 1.1.1999

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Αθήνα 13 Αυγούστου 1998
Αρ.πρωτ.: 1094050/4000/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'
2.ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1221

ΘΕΜΑ: Θεώρηση φορολογικών στοιχείων με αναγραφή του εννεαψήφιου Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), πριν την 1/1/1999.

Επειδή υποβλήθηκαν ερωτήματα από επιτηδευματίες, σχετικά με την αναγραφή του εννεαψήφιου ΑΦΜ πριν την 1.1.1998 επί των φορολογικών τους στοιχείων, λόγω του προγραμματισμού εκ μέρους τους της εκτύπωσης αυτών σε μεγάλες ποσότητες, παρέχονται οι παρακάτω οδηγίες και διευκρινίσεις.

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193/Β'/3.3.1998) ΑΥΟ, άρθρο 1, ορίζεται ότι ο νέος ΑΦΜ Φυσικών, Νομικών Προσώπων και Ενώσεων Προσώπων περιλαμβάνει εννέα (9) αριθμητικά ψηφία. Οι ήδη αποδοθέντες ΑΦΜ δεν μεταβάλλονται, αλλά προστίθεται στην αρχή αυτών το ψηφίο μηδέν (0). Οι επιτηδευματίες που εκδίδουν φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), υποχρεούνται να αναγράφουν σ' αυτά τον εννεαψήφιο ΑΦΜ από 1.1.1999.

2. Τα παραπάνω ορίσθηκαν γιατί κρίθηκε ότι έπρεπε να δοθεί στις επιχειρήσεις και ειδικά σ' αυτές που τηρούν τα βιβλία τους με μηχανογραφικό σύστημα, ένα εύλογο χρονικό διάστημα για αναμόρφωση των συστημάτων τους.

3. Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση και προς διευκόλυνση των παραπάνω επιχειρήσεων, παρέχεται η δυνατότητα με την παρούσα της αναγραφής του εννεαψήφιου ΑΦΜ [ο παλαιός ΑΦΜ με την προσθήκη του μηδέν (0)] σε όσες απ' αυτές επιθυμούν να τον αναγράφουν και πριν την 1.1.1999, καθ' όσον η προσθήκη αυτή δεν αλλοιώνει τους παλαιούς ΑΦΜ.

4. Επισημαίνεται, όμως, ότι όλοι οι επιτηδευματίες από την 1.1.1999 εκδίδουν και αποδέχονται φορολογικά στοιχεία στα οποία ο ΑΦΜ είναι με εννέα (9) ψηφία.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης