Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1220/6.8.1998 Χρόνος απόκτησης αμοιβών από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, που αντιπροσωπεύουν εργασία δύο ή περισσοτέρων ετών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1220/6.8.1998
Χρόνος απόκτησης αμοιβών από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, που αντιπροσωπεύουν εργασία δύο ή περισσοτέρων ετών

ΠΟΛ.1220/6.8.1998 Χρόνος απόκτησης αμοιβών από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος, που αντιπροσωπεύουν εργασία

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 6 Αυγούστου 1998
Αριθμ.Πρωτ.:1092627/1482/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: Α'

ΠΟΛ.: 1220

ΘΕΜΑ: Χρόνος απόκτησης αμοιβών από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αντιπροσωπεύουν εργασία δύο ή περισσότερων ετών.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) με την υπ' αριθ. 338/1998 Γνωμοδότηση, έκανε δεκτό ότι στην περίπτωση που η βεβαίωση του φορολογούμενου αναγράφει ότι εισέπραξε μέσα στο 1996 το ποσό Α ως αμοιβή για παροχή εργασιών έτους 1995 και το ποσό Β ως αμοιβή για παροχή εργασιών έτους 1996, θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 και θα θεωρηθεί ως χρόνος απόκτησης του εισοδήματος ο χρόνος είσπραξης, δηλαδή το έτος 1996, για ολόκληρο το ποσό (Α+Β). Τη γνωμοδότηση αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών, σας κοινοποιούμε για την εφαρμογή της σε σχετικές περιπτώσεις.


Αρ. Γνωμ. 338/1998

Περίληψη Ερωτήματος: Ποιος ο χρόνος απόκτησης αμοιβών από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.

Επί του παραπάνω ερωτήματος το Ν.Σ.Κ. γνωμοδότησε ομοφώνως ως ακολούθως:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994, χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος, θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος εισέπραξε τούτο. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 48 του παραπάνω νόμου, εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος, που αντιπροσωπεύει εργασίες δύο (2) ή περισσοτέρων ετών και καταβάλλεται μεταγενέστερα, κατανέμεται σε ίσα μέρη για να φορολογηθεί.
α) Στο έτος της είσπραξης και το αμέσως προηγούμενο, σε περίπτωση εργασίας δύο (2) ετών.
β) Στο έτος της είσπραξης και τα αμέσως δύο (2) προηγούμενα, σε περίπτωση εργασίας τριών (3) ή περισσοτέρων ετών.
Στην περίπτωση του φορολογούμενου, στην οποία αναφέρεται η ερωτώσα Υπηρεσία, έχουμε βεβαίωση αμοιβών, στην οποία αναγράφεται ότι ο φορολογούμενος εισέπραξε μέσα στο 1996 το ποσό των 2.300.000 δρχ. ως αμοιβή για παροχή εργασιών έτους 1995 και το ποσό των 3.061.425 δρχ. ως αμοιβή για παροχή εργασιών έτους 1996. Και τα δύο ποσά, τα οποία εισέπραξε το έτος 1996 ο φορολογούμενος, δεν αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο (2) ή περισσοτέρων ετών, αλλά το ποσό των 2.300.000 δρχ. αντιπροσωπεύει εργασίες του έτους 1995 και το ποσό των 3.061.425 δρχ. αντιπροσωπεύει εργασίες του έτους 1996. Θα εφαρμοστεί, επομένως, η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994 και θα θεωρηθεί χρόνος κτήσεως των παραπάνω αμοιβών ο χρόνος κατά τον οποίο εισπράχθηκαν οι αμοιβές αυτές, ήτοι το έτος 1996. Δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθούν οι διατάξεις
του τετάρτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 48 του Ν.2238/1994, διότι οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις εισπράξεως αμοιβών που αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο (2) ή περισσοτέρων ετών.
Κατόπιν των προεκτεθέντων, στο τιθέμενο ερώτημα αρμόζει η ανωτέρω διδόμενη απάντηση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης