ΠΟΛ.1211/28.7.1998

Τροποποίηση των Πινάκων Τιμών της υπ αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β/17.10.1997) απόφασης του Υπουργού ΟικονομικώνΣχόλια:


28 Ιούλ 1998

Taxheaven.gr
 Αθήνα 28/7/1998
Αρ.Πρωτ.:1090701/23429/1418

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ Δ.Π. & ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1211

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των Πινάκων Τιμών της αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.97 (ΦΕΚ.921/Β/17.10.97) απόφασης του Υπ. Οικονομικών.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β'/1997) ΑΥΟ.
3. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/15.7.1994) ΑΥΟ, όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το αντικειμενικό σύστημα.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή απόφαση των Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Την εισήγηση της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 Νομού Θεσσαλονίκης της 15.6.1998.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε τους Πίνακες Τιμών της υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β'/17.10.1997) ΑΥΟ και ορίζουμε:

Στην Κοινότητα Χαλκηδόνας (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
Σ.Ο. = 0,60 για όλες τις ζώνες αντί του Σ.Ο. = 1.00 για όλες τις ζώνες που είχε ορισθεί.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από την δημοσίευσή της (ΦΕΚ 846/Β'/12.8.1998).


Taxheaven.gr