Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: οικ.556883/6897/1.11.2013 Παροχή διευκρινίσεων επί των ογκομετρικών πινάκων των δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμου και ενέργειας

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-11-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αρ. πρωτ.: οικ.556883/6897/1.11.2013
Παροχή διευκρινίσεων επί των ογκομετρικών πινάκων των δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμου και ενέργειας

ΑΘΗΝΑ 01-11-13
ΑΡ. ΠΡΩΤ. οικ.556883/6897

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε
Τ.Κ. : 10191 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Α. Σκυλλάκος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-6508453
FAX : 210-6508425

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων επί των ογκομετρικών Πινάκων των Δεξαμενών πρατηρίων παροχής καυσίμου και ενέργειας.

ΣΧΕΤ.: α. Έγγραφο της Υπηρεσίας μας με Αρ. Πρωτ. Οικ. 14932/1083/2.4.2013
β. π.δ 118/2006 (Α΄119)

Σε απάντηση ερωτημάτων που έχουν περιέλθει εις γνώση της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 9 του π.δ. 118/06 όπως ισχύει, υπάρχει υποχρέωση να διατηρείται ελάχιστη στάθμη προϊόντος στις δεξαμενές υγρών καυσίμων των πρατηρίων, ύψους κατά ελάχιστο 10 εκατοστών ώστε η διακίνηση καυσίμου στις δεξαμενές να γίνεται άνωθεν της στάθμης αυτής. Κατά την εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών και συγκεκριμένα για την αποτύπωση των δεδομένων των ογκομετρικών πινάκων, εφαρμόζοντας τα ανωτέρω θα πρέπει η αποτύπωση του ογκομετρικού πίνακα της δεξαμενής καυσίμου, να αρχίζει από την στάθμη των 10 εκατοστών. Στην παράγραφο 5 του (α) σχετικού εγγράφου μας, που αναφέρεται σε αυτήν την στάθμη, η αναγραφή 10mm αποτελεί τυπογραφικό λάθος. Το ορθό είναι 10 εκατοστά.

2. Σύμφωνα με την Απόφαση Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, είναι αποδεκτοί υπάρχοντες ογκομετρικοί πίνακες υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Απόφαση αυτή. Διευκρινίζεται ότι με την υποβολή του ογκομετρικού πίνακα θα πρέπει να προκύπτει και η κατηγοριοποίηση του ως υπάρχων ή νέος ώστε να μπορούν να ελεγχθούν οι αναφερόμενες προϋποθέσεις. Ογκομετρικός πίνακας για τον οποίο δεν προκύπτει η ανωτέρω κατηγοριοποίηση, μετά και από την παροχή τυχόν επιπρόσθετων διευκρινήσεων, δεν είναι αποδεκτός.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Θ. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης