ΠΟΛ.1203/20.7.1998

Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμωνΣχόλια:


20 Ιούλ 1998

Taxheaven.gr
 Αθήνα 20 Ιουλίου 1998
Αριθ.Πρωτ.: 1087262/4349/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.21/07/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1203

ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.
ΣΧΕΤ: 1062294/3126-19/0016/ΠΟΛ. 1149/22.5.98 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1062294/3126-19/0016/εγκυκλίου, που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα στις ΔΟΥ, σας πληροφορούμε ότι, με νεότερη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αυξήθηκε από 9 Ιουνίου 1998 σε 11,80% το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (Ν.Δ.3745/1957) τρίμηνης διάρκειας και θα πρέπει να υπολογίζετε από την ανωτέρω ημερομηνία με το νέο μειωμένο πλέον επιτόκιο τον τόκο των επιστρεφομένων ποσών, από την παραπάνω αιτία.


Taxheaven.gr