Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1199/7.7.1998 Απόδοση ΑΦΜ

Σχόλια:


Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1199/7.7.1998
Απόδοση ΑΦΜ

ΠΟΛ.1199/7.7.1998 Απόδοση ΑΦΜ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 7 Ιουλίου 1998
Αρ. Πρωτ. 1072422/2873/Δ-Μ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1199

ΘΕΜΑ : Απόδοση ΑΦΜ.

Απαντώντας στο υπ' αριθ. 355/18.6.1998 έγγραφό σας, με το οποίο ζητάτε να μην αναγράφεται ο ΑΦΜ στις αιτήσεις που καταθέτουν οι πολίτες στη ΔΟΥ, για χορήγηση πιστοποιητικών, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 Υπουργικής Απόφασης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 193/Β'/13.3.1998 και εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του Ν.2515/1997, αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ σε όλα τα εκδιδόμενα από τις ΔΟΥ πιστοποιητικά, καθώς και στα αποδεικτικά
ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο.

Μετά τα παραπάνω προκύπτει ότι, κατά την υποβολή των αιτήσεων, πρέπει να αναζητείται η αναγραφή του ΑΦΜ του αιτούντος και στην περίπτωση που αυτός δεν διαθέτει, πρέπει να απαιτείται η συμπλήρωση της δήλωσης απόδοσης ΑΦΜ (Μ1) και η υποβολή της στο γραφείο Μητρώου της ΔΟΥ για τη χορήγησή του. Αιτήσεις χωρίς τον ΑΦΜ του αιτούντος δεν γίνονται δεκτές.

Οσον αφορά το θέμα της υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/1986 που καταθέτουν οι πολίτες και δηλώνουν ότι δεν έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η οποία θεωρείται από τη ΔΟΥ για να κατατεθεί στη συνέχεια ως πιστοποιητικό σε κάποια Δημόσια Αρχή, η δήλωση αυτή με τη θεώρησή της από τη ΔΟΥ αποτελεί πιστοποιητικό και πρέπει να αναγράφεται και επ' αυτής, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, ο ΑΦΜ του υποβάλλοντος αυτήν.

Αναφορικά δε με το φόρτο εργασίας που επικαλείσθε ότι δημιουργείται κατά την παραλαβή των αιτήσεων ή δηλώσεων στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, θέτουμε υπόψη σας ότι οι διατάξεις περί υποχρεωτικής απόδοσης και υποχρεωτικής αναγραφής ΑΦΜ, πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολό τους από όλες τις ΔΟΥ που έχουν ενταχθεί ή
εντάσσονται σταδιακά στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας (ΤΑΧΙS), προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Υπουργείου Οικονομικών, για την απόδοση ενιαίου και μοναδικού ΑΦΜ σε όσους συναλλάσσονται με τις ΔΟΥ ή διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης