Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1198/30.6.1998 Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών των υπ αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β/1997) και 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β/29.12.1997) αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1198/30.6.1998
Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών των υπ αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β/1997) και 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β/29.12.1997) αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών


ΠΟΛ.1198/30.6.1998 Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών των υπ αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β/1997)

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 30 Ιουνίου 1998
Αρ. Πρωτ. 1078198/23454/Δ.Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ'
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1198

ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις των πινάκων τιμών των υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/ 1.10.97 (ΦΕΚ 921/Β/97) & 1133393/342/Γ0013/23.12.97 (ΦΕΚ 1152/Β/29.12.97) αποφάσεων του Υπ. Οικονομικών.

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 (ΦΕΚ 43/Α') και του άρθρου 14 του Ν.1473/1984 (ΦΕΚ 127/Α').
2. Τις υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β'/1997) και 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β'/1997) αποφάσεις.
3. Την υπ' αριθ. 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 (ΦΕΚ 549/Β'/15.7.1994) απόφασή μας, όπως ισχύει, με την οποία τροποποιούνται, βελτιώνονται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις, που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων εντός σχεδίου, κατά το Αντικειμενικό Σύστημα.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'/1996) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Τις εισηγήσεις των αρμοδίων Επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, που περιλαμβάνονται τα πορίσματά τους.
6. Το γεγονός ότι δεν δημιουργείται δαπάνη για τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε τους πίνακες τιμών των υπ' αριθ. 1099504/204/Γ0013/1.10.1997 (ΦΕΚ 921/Β'/1997) και 1133393/342/Γ0013/23.12.1997 (ΦΕΚ 1152/Β'/1997) αποφάσεών μας και ορίζουμε:

Α. Στο Δήμο Δομοκού (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Σ.Ο. = 0,30 για όλες τις ζώνες, αντί του Σ.Ο. = 1,00 για όλες τις ζώνες, που είχε ορισθεί.

Β. Στο Δήμο Μακρακώμης (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Σ.Ο. = 0,60 για όλες τις ζώνες, αντί του Σ.Ο. = 1,00 για όλες τις ζώνες, που είχε ορισθεί.

Γ. Στο Δήμο Σπερχειάδας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)
Σ.Ο. = 0,60 για όλες τις ζώνες, αντί του Σ.Ο. = 1,00 για όλες τις ζώνες, που είχε ορισθεί.

Δ. Στο Δήμο Ακράτας (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας)
Δα) Στη Γ' ζώνη Σ.Ο. = 0,80 αντί του Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.
Δβ) Στη Δ' ζώνη Σ.Ο. = 0,55 αντί του Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.
Δγ) Στη Ε' ζώνη Σ.Ο. = 0,55 αντί του Σ.Ο. = 1,00 που είχε ορισθεί.

Ε. Στο Δήμο Κυπαρισσίας (Περιφέρεια Πελοποννήσου)

Ε1. Στη Γ' και Δ' ζώνη (Ροντάκι - Μέμι) οικισμός προ 1923.

α) Για οικόπεδα μέχρι και 4.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,30
αντί του Σ.Ο. = 0,80 που είχε ορισθεί.

β) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 4.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,25
αντί του Σ.Ο. = 0,80 που είχε ορισθεί.

Ε2. Στη Ε' ζώνη (Ανω Πόλη) οικισμός προ 1923.

α) Για οικόπεδα μέχρι και 2.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,40
αντί του Σ.Ο. = 0,80 που είχε ορισθεί.

β) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 2.000 τ.μ. μέχρι και 4.000 τ.μ. Σ.Ο. 0,35
αντί του Σ.Ο. = 0,80 που είχε ορισθεί.

γ) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 4.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,30
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

Ε3. Στη ΣΤ' ζώνη (Μύλοι) οικισμός προ 1923.

α) Για οικόπεδα μέχρι και 4.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,30
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

β) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 4.000 τ.μ. Σ.Ο. = 0,25
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

Ε4. Στη Ζ' ζώνη (Μπλεμενιάνοι) οικισμός κάτω των 2.000 κατοίκων, αντί του οικισμού προ 1923 που είχε ορισθεί.

α) Για οικόπεδα μέχρι και 1.200 τ.μ. Σ.Ο. = 0,20
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

β) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 1.200 τ.μ. μέχρι και 1.800 τ.μ. Σ.Ο. = 0,15
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

γ) Για οικόπεδα μεγαλύτερα από 1.800 τ.μ. Σ.Ο. = 0,10
αντί του Σ.Ο. = 0,60 που είχε ορισθεί.

2. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει από τη δημοσίευσή της (ΦΕΚ 721/Β'/15.7.1998).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης