Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕφΑθ 8140/2005 Η αξίωση καταβολής του μισθώματος υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. Εναρξη και λήξη της παραγραφής. Πότε καθίσταται απαιτητό το μίσθωμα. Διακοπή της παραγραφής με την έγερση αγωγής. Νόμιμη η συμφωνία εκμισθωτή και μισθωτή ότι ο τελευταίος θα βαρύνεται με το συμπληρωματικό φόρο μισθωμάτων και ότι υποχρεούται να αυξήσει την εγγύηση αν αυξηθεί το μίσθωμα. Παύση της υπερημερίας του μισθωτή περί την καταβολή του μισθώματος μόνο για το μέλλον με την καταβολή ή την προσφορά του μισθώματος. Ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει απόδοση του μισθίου λόγω καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΕφΑθ 8140/2005
Η αξίωση καταβολής του μισθώματος υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. Εναρξη και λήξη της παραγραφής. Πότε καθίσταται απαιτητό το μίσθωμα. Διακοπή της παραγραφής με την έγερση αγωγής. Νόμιμη η συμφωνία εκμισθωτή και μισθωτή ότι ο τελευταίος θα βαρύνεται με το συμπληρωματικό φόρο μισθωμάτων και ότι υποχρεούται να αυξήσει την εγγύηση αν αυξηθεί το μίσθωμα. Παύση της υπερημερίας του μισθωτή περί την καταβολή του μισθώματος μόνο για το μέλλον με την καταβολή ή την προσφορά του μισθώματος. Ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει απόδοση του μισθίου λόγω καθυστέρησης του μισθώματος από δυστροπία.


ΕφΑθ 8140/2005 Η αξίωση καταβολής του μισθώματος υπόκειται σε πενταετή παραγραφή. Εναρξη και λήξη της παραγρ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Η αξίωση καταβολής του μισθώματος υπόκειται σε πενταετή  παραγραφή. Εναρξη και λήξη της παραγραφής. Πότε καθίσταται απαιτητό το  μίσθωμα. Διακοπή της παραγραφής με την έγερση αγωγής. Νόμιμη η συμφωνία  εκμισθωτή και μισθωτή ότι ο τελευταίος θα βαρύνεται με το συμπληρωματικό φόρο  μισθωμάτων και ότι υποχρεούται να αυξήσει την εγγύηση αν αυξηθεί το μίσθωμα.  Παύση της υπερημερίας του μισθωτή περί την καταβολή του μισθώματος μόνο για  το μέλλον με την καταβολή ή την προσφορά του μισθώματος. Ο εκμισθωτής μπορεί  να ζητήσει απόδοση του μισθίου λόγω καθυστέρησης του μισθώματος από  δυστροπία.Εισηγήτρια: Μαρία Γκανιάτσου

 Από τις διατάξεις των άρθ. 250 αρ. 16,241 § 1, 243 § 3, 251, 253 ΑΚ  προκύπτει ότι η αξίωση καταβολής του μισθώματος υπόκειται σε πενταετή  παραγραφή. Η παραγραφή αρχίζει μόλις λήξει το έτος μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη και συγκεκριμένα την  επόμενη ημέρα από τότε που έληξε το έτος. Αν για την καταβολή του μισθώματος  έχει οριστεί δήλη ημέρα ή ορισμένο χρονικό διάστημα, τότε το μίσθωμα γίνεται  απαιτητό μόλις περάσει η τελευταία ημέρα του χρονικού αυτού διαστήματος. Η  παραγραφή συμπληρώνεται με την πάροδο της πρώτης ημέρας του έκτου έτους και  διακόπτεται, μεταξύ άλλων, και με την άσκηση της αγωγής εφόσον αντικείμενό  της είναι η αξίωση που πρόκειται να παραγραφεί Περαιτέρω, είναι νόμιμη τόσο η συμφωνία ότι ο μισθωτής θα βαρύνεται με την καταβολή του συμπληρωματικού  φόρου μισθωμάτων του ν. 2753/99 (άρθ. 2), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή  του με το άρθ. 1 § 5 του ν. 3091/24.12.02 (ΕφΑθ 5449/03 ΕλΔ 45.580), όσο και  για συμπλήρωση της εγγυοδοσίας σε περίπτωση αύξησης του μισθώματος. Αν η  εγγυοδοσία ορίσθηκε με βάση μηνιαίο μίσθωμα ή πολλαπλάσιό του τότε, με βάση  τις αρχές της καλής πίστης, αναπροσαρμόζεται με κάθε αναπροσαρμογή του  μισθώματος (ΕφΑ 10543/89 Δνη 34.1639). Τέλος, από τις διατάξεις των άρθ. 349, 350 ΑΚ προκύπτει ότι η υπερημερία του μισθωτή περί την καταβολή του  μισθώματος, παύει μόνο για το μέλλον, από και με την προσήκουσα καταβολή ή  προσήκουσα προσφορά και μη αποδοχή αυτού εκ μέρους του εκμισθωτή. Η παύση,  συνεπώς, της υπερημερίας δεν αναιρεί τις επελθούσες ήδη έννομες συνέπειες της  προηγηθείσας υπερημερίας και ειδικότερα το δικαίωμα του εκμισθωτή να ζητήσει  την απόδοση του μισθίου λόγω καθυστέρησης καταβολής του μισθώματος από  δυστροπία κατά το άρθ. 66 εδ. α` ΕισΝΚΠολΔ. Τις επελθούσες αυτές συνέπειες  της προηγηθείσας υπερημερίας του μισθωτή δεν αναιρεί ούτε αυτή η δημόσια  κατάθεση του οφειλομένου μισθώματος κατά τους όρους των άρθ. 427 επ. ΑΚ (ΑΠ  850/04 ΕλΔ 45.1657, ΑΠ 363/93 ΕλΔ 35.411, ΕφΑθ 9130/01 ΕλΔ 45.1086, ΕφΑθ  813/02 ΕλΔ 45.1501).


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης