Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Y4α/οικ.81034/29.8.2013 Σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος για την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-09-2013 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθ. πρωτ.: Y4α/οικ.81034/29.8.2013
Σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος για την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα

Αθήνα, 29/08/2013
Αριθ. Πρωτ. : Y4α/οικ.81034

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ταχυδρομική Δνση : Αριστοτέλους 17
Ταχυδρομικός Κώδικας : 101 87
Τηλ. : 2132161418

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα : «Σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος για την ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα».

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 654/12.8.2013 Υπουργικής Απόφασης, με Α.Δ.Α. ΒΛΩ1Θ-701, σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία εφαρμογής του Προγράμματος για ελεύθερη πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας των πολιτών που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα.

Στην εν λόγω Υ.Α. ορίζονται οι δικαιούχοι του Προγράμματος, ο τρόπος υποβολής των αιτημάτων, οι πάροχοι των υπηρεσιών υγείας του Προγράμματος και οι υπηρεσίες υγείας που θα παρέχονται στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος. Η έναρξη υποβολής των αιτημάτων ορίζεται στις 02-09-2013. Η υποβολή των αιτημάτων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής www.healthvoucher.gr είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους είτε μέσω των Κ.Ε.Π.. Για την εγγραφή χορηγείται ένας μοναδικός αριθμός εγγραφής. Η αξιολόγηση των αιτημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της συνεκτίμησης των τριών κριτηρίων που έχουν τεθεί στην εν λόγω Υ.Α.. Στην περίπτωση θετικής αξιολόγησης του αιτήματος προκύπτει το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (E.E.Π.) στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία του δικαιούχου.

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης εκδίδεται άπαξ, είναι ατομικό και καλύπτει αποκλειστικά και μόνο το άτομο για το οποίο εκδόθηκε. Η εκτύπωση του ΕΕΠ δεν είναι υποχρεωτική, καθώς το εισιτήριο και η ισχύς του φαίνεται ηλεκτρονικά στο www.healthvoucher.gr. Συνιστάται όμως στα ΚΕΠ, να εκτυπώνονται τα ΕΕΠ για την διευκόλυνση των συναλλαγών των ωφελούμενων με τους συνεργαζόμενους πάροχους υγείας. Σε περίπτωση που το εισιτήριο δεν έχει εκτυπωθεί ή έχει απολεσθεί ή στην περίπτωση που υπάρχει ανάγκη επανεκτύπωσης, το σύστημα δίνει την δυνατότητα εμφάνισης και εκτύπωσης του ΕΕΠ. Για να επιτευχθεί αυτό, στη διαδικτυακή εφαρμογή www.healthvoucher.gr στο μενού «Πληροφορίες για Δικαιούχους» δίνεται η δυνατότητα επιλογής «Επανεκτύπωση HealthVoucher».

Περισσότερες οδηγίες μπορούν να παρασχεθούν στα τηλέφωνα αρωγής (helpdesk) : 11131 της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Ο ωφελούμενος θα προσέρχεται στους πάροχους υπηρεσιών υγείας του Δημόσιου Τομέα, Ιατρούς και Μονάδες του Ε.Σ.Υ. (τα Κέντρα Υγείας, τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων κ.λ.π.) που ασκούν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας καθώς και τα διαγνωστικά εργαστήρια που λειτουργούν στις Μονάδες του Ε.Σ.Υ., για να του παρασχεθούν οι προβλεπόμενες υπηρεσίες του Προγράμματος. Για την χρήση των παροχών του ΕΕΠ είναι απαραίτητο ο ωφελούμενος να έχει μαζί του και να παρουσιάσει στον πάροχο υγείας (πχ. Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων Νοσοκομείων κλπ), το αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας (πχ. ταυτότητα, διαβατήριο κλπ), τον αριθμό του οποίου καταχώρησε στην αίτησή του και ταυτόχρονα να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του (ή να έχει μαζί του το ΕΕΠ του ή κάποιο άλλο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΚΑ).

Επισημαίνεται ότι οι Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. δεν θα εισπράττουν την αμοιβή (εξέταστρο των 5€ ) που ορίζεται με την υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.1329/4.1.2013 Εγκύκλιο του Υπουργού Υγείας, από τους ωφελούμενους του Προγράμματος.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείσθε για την ενημέρωση όλων των φορέων αρμοδιότητας σας που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ανωτέρω, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων πολιτών στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας των Νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης