ΠΟΛ.1164/2.6.1998

Κοινοποίηση της υπ αριθ. 1/26.2.1998 Γνωμοδότησης-Εισήγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΠαιγνίωνΣχόλια:


2 Ιούν 1998

Taxheaven.gr
 Αθήνα 2 Ιουνίου 1998
Αρ.Πρωτ.:1057520/701/Δ.Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1164

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 1/26-2-1998 Γνωμοδότησης-Εισήγησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παιγνίων.

Κοινοποιούμε κατωτέρω την υπ' αριθ. 1/26.2.1998 Γνωμοδότηση - Εισήγηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Παιγνίων, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή αυτής.
Σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση αυτή, για την εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε κοινούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μέσα σε δημόσια γενικά κέντρα ή χώρους προσιτούς στο κοινό, δεν απαιτείται η καταβολή ετήσιου τέλους, ούτε η χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, διότι, κατά την κρίση της Επιτροπής, οι κοινοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν εμπίπτουν στην έννοια του "παιγνιομηχανήματος" της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997.

Αρ. Γνωμ. 1/26.2.1998
Γνωμοδότηση - Εισήγηση Νο 1

Σε εκτέλεση αποφάσεως που λήφθηκε ομόφωνα κατά τη συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου 1998 (πρακτικό Γ.Ε.Π. υπ' αριθ. 4), η Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων, αφού έλαβε υπόψη την από 17.12.1997 αίτηση της κας Ελισάβετ Κασαπίδου

Γνωματεύει - Εισηγείται

Για την εγκατάσταση, λειτουργία και διεξαγωγή ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων σε κοινούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και μέσα σε δημόσια γενικά κέντρα ή χώρους προσιτούς στο κοινό, δεν απαιτείται η καταβολή ετήσιου τέλους, ούτε η χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, διότι, κατά την κρίση της Επιτροπής, οι κοινοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν εμπίπτουν στην έννοια του "παιγνιομηχανήματος" της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997.


Taxheaven.gr