Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1159/29.5.1998 Στοιχεία προσδιορισμού αξίας εκτός σχεδίου ακινήτων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1159/29.5.1998
Στοιχεία προσδιορισμού αξίας εκτός σχεδίου ακινήτων


ΠΟΛ.1159/29.5.1998 Στοιχεία προσδιορισμού αξίας εκτός σχεδίου ακινήτων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 29/5/1998
Αρ.πρωτ.:1064241/22813/1319

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜ.ΠΕΡ.& ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: Δ'

ΠΟΛ.: 1159

ΘΕΜΑ: Στοιχεία προσδιορισμού αξίας εκτός σχεδίου ακινήτων.

Στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής του άρθρου 41 του Ν.1249/1982 για τη δημιουργία συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών γεωτεμαχίων, απαιτούνται ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία για τις περιοχές της αρμοδιότητάς σας, οι οποίες βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών.
Τα στοιχεία αυτά, τα οποία θα πρέπει να μας σταλούν άμεσα, το αργότερο εντός 10 ημερών μέσω Fax (52.34.003, 52.30.044, 52.22.255), λόγω του επείγοντος του θέματος, είναι τα εξής:

1. Για κάθε Δήμο ή Κοινότητα ή Οικισμό καταγραφή των περιοχών εκτός Αντικειμενικού Συστήματος ανά τοπωνύμιο με περιγραφή των ορίων της περιοχής κάθε τοπωνυμίου με φυσικά ή τεχνητά όρια (π.χ. ρέμα, ποτάμι, θάλασσα, Εθνική - Επαρχιακή - Κοινοτική - Αγροτική οδός, σιδηροδρομική γραμμή, γέφυρα κ.λπ.). Η περιγραφή θα πρέπει να είναι συνοπτική και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην απαιτείται η χρήση χάρτη.
Περιοχές για τις οποίες δεν υπάρχει τοπωνυμία, θα αναφέρονται ως λοιπή περιοχή με περιγραφή, όμως, των ορίων τους κατά τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση που, λόγω αντικειμενικής δυσκολίας, δεν είναι δυνατό να γίνει σαφής περιγραφή των ορίων κάποιας περιοχής, μπορεί να ομαδοποιούνται όμορες περιοχές, έτσι ώστε να δημιουργείται μια μεγαλύτερη περιοχή με σαφή όρια, στην οποία θα αναφέρονται (περιλαμβάνονται) περισσότερα του ενός τοπωνύμια.

2. Μετά την καταγραφή των πιο πάνω περιοχών ανά Δήμο, Κοινότητα και Οικισμό, θα πρέπει να αναφερθούν:

α) Η μικρότερη (χαμηλότερη) απαντώμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο γης για αγροτεμάχια (γεωτεμάχια) αδόμητα και κατά κανόνα μη καλλιεργούμενα, δηλαδή χέρσα, είτε λόγω μη καλλιέργειάς τους επί πολλά χρόνια, είτε λόγω μη
καλλιέργειάς τους γιατί δεν είναι πρόσφορα για καλλιέργεια. Η πιο πάνω τιμή θα αναφέρεται ανά Δήμο, Κοινότητα και Οικισμό, με αναγραφή και του τοπωνυμίου ή των τοπωνυμιών των περιοχών όπου η τιμή αυτή απαντάται.

β) Η μεγαλύτερη (υψηλότερη) απαντώμενη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο γης για αγροτεμάχια (γεωτεμάχια) αδόμητα, αλλά ευρισκόμενα κοντά σε εντός σχεδίου πόλης ή οικισμών περιοχές. Και πάλι η πιο πάνω τιμή θα αναφέρεται ανά Δήμο, Κοινότητα ή Οικισμό, με αναγραφή και του τοπωνυμίου ή των τοπωνυμιών όπου η τιμή αυτή απαντάται.

γ) Η συνήθως απαντώμενη μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο γης σε κάθε Οικισμό.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης