Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1152/22.5.1998 Διάρκεια έγγραφης εγγύησης του κατασκευαστή - εισαγωγέα φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) ή συστήματος

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1152/22.5.1998
Διάρκεια έγγραφης εγγύησης του κατασκευαστή - εισαγωγέα φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.μ.) ή συστήματος


ΠΟΛ.1152/22.5.1998 Διάρκεια έγγραφης εγγύησης του κατασκευαστή - εισαγωγέα φορολογικής ταμειακής μηχανής (φ.τ.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 22 Μαΐου 1998
Αριθ. Πρωτ.: 1062294/3126/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.22/05/1998/ ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
ΠΟΛ.:1149

ΘΕΜΑ: Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.
ΣΧΕΤ.: 1056955/2805-19/0016/ΠΟΛ. 1134/7.5.98 εγκύκλιος.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1 (τελευταίο εδάφιο) του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α'), όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 16, παρ. 2 του Ν.2579/1998.
2. Την υπ' αριθ. 1016031/103/0015Β/5.2.1998 (ΦΕΚ 120/Β') ΑΥΟ "Τεχνικές προδιαγραφές των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων".
3. Την υπ' αριθ. Σ.2906/181/25.11.1988 (ΦΕΚ 934/Β') ΑΥΟ.
4. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Την ανάγκη προσαρμογής του χρόνου παροχής της εγγύησης με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 1, προτελευταίο εδάφιο του Ν.1809/1988.
6. Οτι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Αντικαθίσταται ο όρος Ι-2 της υπ' αριθ. Σ.2906/181/25.11.1988 (ΦΕΚ 934/Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ως εξής:

"2. Η εγγύηση παρέχεται στον αγοραστή που αναγράφεται στην παρούσα, ισχύει για οκτώ χρόνια από την ημερομηνία αγοράς της φ.τ.μ. και αφορά επίσης στην ύπαρξη ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και στην εξασφάλιση υποδομής για την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών και στην επαναφορά σε ομαλή λειτουργία της μηχανής, με δαπάνες του χρήστη".

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης