Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5025806 ΕΞ 8.7.2013 Δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιστροφών κατά την απόσυρση οχημάτων

Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5025806 ΕΞ 8.7.2013
Δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιστροφών κατά την απόσυρση οχημάτων

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5025806 ΕΞ 8.7.2013 Δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιστροφών κατά την απόσυ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 8.07.2013
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚΔ 5025806ΕΞ2013
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 124
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Γαλαζούλα
Τηλέφωνο: 210.69.87.462
FAX:210.69.87.408

ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ : «Δίδονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία επιστροφών κατά την απόσυρση οχημάτων»

ΣΧΕΤ. : α. Το αριθμ.πρωτ. 40594/20.06.13 έγγραφο του Τελωνείου Αθηνών
β. Το άρθρο 8 του ν. 3899/2010 (ΦΕΚ212/Α'), το άρθρο 30 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α' ), το άρθρο 20 του ν.4002/2011
γ. Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11.2.2011 (ΦΕΚ 246/Β') Κ.Υ.Α
δ. Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5035411 ΕΞ2011/23.8.2011 Ε.Δ.Υ.Ο

Κατόπιν του ανωτέρω α. σχετικού , με το οποίο ζητούνται οδηγίες αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης κατ' εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4002/2011 στις ενδιάμεσες εμπορικές επιχειρήσεις (dealers), καθώς και διευκρινήσεις σχετικά με τις αναγραφόμενες ημερομηνίες στα προσκομιζόμενα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής δικαιολογητικά έγγραφα και για ομοιόμορφη εφαρμογή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ως προς το πρώτο θέμα , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4002/2011, για τα αυτοκίνητα οχήματα που υπόκεινται στις διατάξεις της απόσυρσης και τελωνίζονται μετά τις 22.08.2011 ημερομηνία εφαρμογής της ,από επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων, εφόσον μεταβιβάζονται για ταξινόμηση από ιδιώτες σε αντικατάσταση αποσυρόμενων της κυκλοφορίας επιβατικών ή φορτηγών αυτοκινήτων, επιστρέφεται η διαφορά του τέλους ταξινόμησης που προκύπτει κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο ανωτέρω β. σχετικό διατάξεων, κατά τα οριζόυενα από το άρθρο 32 του ν.2960/2001 μετά από αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή καταβολής του τέλους ταξινόμησης.

Με βάση τα ανωτέρω, το δικαίωμα επιστροφής της διαφοράς του τέλους ταξινόμησης δίνεται μόνο στους επίσημους διανομείς ή εμπόρους αυτοκινήτων που τελωνίζουν με καταβολή ολόκληρου του ποσού του τέλους ταξινόμησης εφόσον αυτοί προσκομίσουν μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την ταξινόμηση του οχήματος, τα προβλεπόμενα από την ανωτέρω γ. σχετική Κ.Υ.Α. δικαιολογητικά. 

Ως προς το δεύτερο θέμα και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. σύμφωνα με τις ανωτέρω β. γ. και δ. σχετικές, για την παραλαβή καινούργιου επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης με απαλλαγή κατά περίπτωση από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης με τις διατάξεις της απόσυρσης, θα πρέπει να προσκομίζονται τα οριζόμενα από τις διατάξεις δικαιολογητικά έγγραφα, ήτοι:

- η πράξη οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου οχήματος,

- η βεβαίωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας και
εφόσον η διαδικασία πραγματοποιείται από τις εμπορικές επιχειρήσεις, αίτηση για την παραλαβή (τελωνισμό) του οχήματος προκειμένου να το διαθέσουν στο δικαιούχο απόσυρσης και υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου για τη συμφωνία του με την εμπορική επιχείρηση.

2. ως δικαιούχος ορίζεται ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου οχήματος η το πρόσωπο προς το οποίο έχει γίνει με υπεύθυνη δήλωση , η εκχώρηση του δικαιώματος του αποσυρθέντος οχήματος.

3. για την οριστικοποίηση της ανωτέρω απαλλαγής ή την έγκριση για την επιστροφή, θα πρέπει να ελέγχονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή εκτός των ανωτέρω, το τιμολόγιο και η άδεια κυκλοφορίας με την οποία πιστοποιείται η ταξινόμηση του οχήματος στο δικαιούχο της απόσυρσης, θεωρούμε ότι η τυχόν εκ των υστέρων αναγραφή του αριθμού αναφοράς της πράξης οριστικής διαγραφής του οχήματος επί της υπεύθυνης δήλωσης εκχώρησης του δικαιώματος που απορρέει από την απόσυρση του αυτοκινήτου, δεν είναι κρίσιμο στοιχείο για τη λήψη της σχετικής απόφασης για την επιστροφή ή μη του τέλους ταξινόμησης, καθώς η πράξη της οριστικής διαγραφής του οχήματος η οποία έπεται της απόσυρσης, είναι αναγκαίο συνυποβαλλόμενο δικαιολογητικό και ως εκ τούτου δύναται να πραγματοποιείται η συσχέτισή της με τα δηλούμενα στην υπεύθυνη δήλωση στοιχεία (ιδιοκτήτης, αριθμός κυκλοφορίας αποσυρόμενου οχήματος κλπ.).

Ευνόητο είναι ότι κατά τα λοιπά τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της απόσυρσης.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ   
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Κ. ΝΗΧΩΡΙΤΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης