Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ.883/530/1999 Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-1999 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Φ.883/530/1999
Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

(Υ.Α.) Φ.883/530/1999

«Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή» (ΦΕΚ Β' 1872 13.10.1999) (όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την Υ.Α. Φ.810/415/2006, ΦΕΚ Β' 946/19.7.2006)

Η προβλεπόμενη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή εκδίδεται από την Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης του αποθηκευτή. Η Τελωνειακή Περιφέρεια καταχωρεί κατ' αύξοντα αριθμό, τις εκδιδόμενες υπ' αυτής άδειες, σε ειδικό βιβλίο (άρθρο 1). Για την χορήγηση της προαναφερθείσας άδειας πρέπει στο πρόσωπο του αποθηκευτή να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, πχ να κατέχει ή να χρησιμοποιεί φορολογική αποθήκη και να τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας (άρθρο 2). Η παρεχόμενη εγγύηση, η οποία καλύπτει την παραγωγή, μεταπο ίηση, κατοχή, την εσωτερική και ενδοκοινοτική διακίνηση και την εξαγωγή των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης μπορεί να είναι οικονομική, εμπράγματη ασφάλεια ή αξιόχρεη τρίτου πρόσωπου (άρθρο 3).

Ειδική ρύθμιση ισχύει για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή σε εφοδιαστές πλοίων και αεροσκαφών (άρθρο 6).
Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, με τη χορήγηση της άδειας, αναλαμβάνει μία σειρά υποχρεώσεων, όπως για παράδειγμα να τηρεί γραμμογραφημένο Βιβλίο Αποθήκης των εισερχομένων και εξερχόμενων προϊόντων και να δέχεται οποιοδήποτε τακτικό ή
έκτακτο έλεγχο, φυσικό ή λογιστικό, από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή (άρθρο 8).

Η άδεια του εγκεκριμένου αποθηκευτή ακυρώνεται εφόσον διαπιστωθεί ότι η έκδοσή της βασίστηκε σε αναληθή ή ανακριβή στοιχεία,
χωρίς την συνδρομή των οποίων δεν θα εκδιδόταν (άρθρο 9).


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης