Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1126/6.5.1998 Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας ΔΟΥ


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-05-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1126/6.5.1998
Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας ΔΟΥ
Πληρωμές ειδικής αρμοδιότητας ΔΟΥ
1054706/2713/0016/ΠΟΛ.1126/6.5.1998

Σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τις υπ' αριθ. 1027628/2281/0016/3.3.1997 και 1128615/9834/0016/11.12.1997 ΑΥΟ, από 1.6.1998, τίθεται σε εφαρμογή το νέο σύστημα πληρωμής των εξόδων εκτελέσεως σε βάρος της περιουσίας οφειλετών του Δημοσίου, των εξόδων μεταφοράς δημοσίων χρημάτων και αξιών και της αποζημίωσης και των οδοιπορικών των δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων. Ηδη έχουν εκτυπωθεί τα έντυπα των "εντολών πληρωμής" και η Υ.Δ.Ε.Α.Δ., όπου κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως αποστείλει άμεσα από δύο (2) μπλοκ σε κάθε ΔΟΥ και ειδικά στη ΔΟΥ Πληρωμών Αθηνών είκοσι δύο (22) μπλοκ, στη ΔΟΥ Πληρωμών Πειραιά επτά (7), στη ΔΟΥ Πληρωμών Θεσσαλονίκης επτά (7) και στη ΔΟΥ Γ' Πατρών πέντε (5). Στη συνέχεια και ανάλογα με τις ανάγκες της, η κάθε ΔΟΥ θα εφοδιάζεται με τον απαραίτητο αριθμό μπλοκ, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
Η σύνταξη - έκδοση των "εντολών πληρωμής" γίνεται από τα τμήματα που ορίζει η υπ' αριθ. 1027628/2281/0016/3.3.1997 απόφαση, αφού προηγούμενα γίνουν όλες οι ενέργειες που γίνονται μέχρι σήμερα για τις πληρωμές αυτές (καταστάσεις - δικαιολογητικά κ.λπ.).
Οι περιπτώσεις των παραπάνω πληρωμών (π.χ. Δικαστικών αντιπροσώπων), που σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1027628/2281/0016/3.3.1997 απόφαση, γίνονται από τα τμήματα εξόδων, αντιμετωπίζονται λογιστικά, κατ' ανάλογο τρόπο αυτού της μισθοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων, αφού οι σχετικές πιστώσεις είναι πλέον εγγεγραμμένες σε κεντρικό επίπεδο Υπουργείων, όπως περιγράφονται στην ανωτέρω απόφαση.
Με όμοιο τρόπο αντιμετωπίζονται και οι πληρωμές, που γίνονται από τα τμήματα εσόδων, μικτών ή αμιγώς εισπράξεων ΔΟΥ (π.χ. έξοδα διοικητικής εκτέλεσης κ.λπ.), τις οποίες με την εξόφληση της "εντολής πληρωμής" τις εμφανίζουν στο αναλυτικό ημερολόγιο πληρωμών και στο τέλος του μήνα συντάσσουν ληψοδοσία εξόδων.
Συντάσσουν δηλαδή αναλυτικές καταστάσεις (αριθμός εντύπου 64) σε τέσσερα (4) αντίτυπα και ανακεφαλαίωση πληρωθέντων εξόδων προϋπολογισμού (αριθμός εντύπου 97-Ν), σε τρία (3) αντίτυπα.
Δύο (2) αντίτυπα των αναλυτικών καταστάσεων (το ένα πρωτότυπο) και μία (1) ανακεφαλαίωση, θα στέλνονται στο Υπουργείο Οικονομικών, 16η Διεύθυνση, Τμήμα Δ'.
Μία (1) αναλυτική κατάσταση και μία (1) ανακεφαλαίωση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, μαζί με τα λογιστικά στοιχεία του μήνα.
Εάν μέσα στο μήνα εξοφλούνται και Χ.Ε.Π. για τη συμψηφιστική τακτοποίηση αντιτίμων, θα συντάσσονται ξεχωριστές αναλυτικές καταστάσεις, οι οποίες θα καταχωρούνται στην ίδια ανακεφαλαίωση στις κατά περίπτωση στήλες (Υπουργείο - Νομαρχία).
Τα ποσά των ανωτέρω πληρωμών εμφανίζονται και στην στήλη "Πληρωμές" Αριθμός Κωδ. 51 "Πληρωμές τακτικού προϋπολογισμού" (στην τελευταία σελίδα) της κατάστασης των μηνιαίων λογαριασμών, που στέλνονται στην 24η Διεύθυνση Γ.Λ.Κ. Οι φορείς, οι Κωδικοί και ο Προϋπολογισμός, τον οποίο βαρύνουν οι ανωτέρω πληρωμές, αναγράφονται στην υπ' αριθ. 1027628/2281/0016/3.3.1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουμε. Τα "στελέχη" των "εντολών πληρωμής", στο τέλος του έτους θα στέλνονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα λοιπά διαχειριστικά βιβλία.

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι τα νέα έντυπα είναι εκτυπωμένα σε αυτογραφικό χαρτί, δεν απαιτείται δηλαδή "καρμπόν" για την αποτύπωση της γραφής στα αντίγραφα, φέρουν ενιαία αρίθμηση για όλες τις ΔΟΥ και τα δύο (2) αντίγραφα φέρουν διάτρηση για την εύκολη κοπή των φύλλων.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης