Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα (Ενημερωμένο) Ο πονοκέφαλος για τις βεβαιώσεις των τόκων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-06-2013 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα (Ενημερωμένο)
Ο πονοκέφαλος για τις βεβαιώσεις των τόκων


• Οι «γρίφοι» και «οι παγίδες» της διπλής φορολόγησης λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης.
• Τι ισχύει στη φορολόγηση των τόκων καταθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό.
• Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να δηλώσουν τους τόκους από καταθέσεις τους στην Ελλάδα;

Του φοροτεχνικού Γιώργου Χριστόπουλου
(Γενικός Γραμματέας στο Δ.Σ. της ΕΦΕΕΑ και μέλος στο Δ.Σ. της ΠΟΦΕΕ)
e-mail: [email protected]

«Υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα στη δήλωση».

«Υπόχρεος σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο πρόσωπο του άρθρου 7 του ΚΦΕ».

Οι παραπάνω δύο διατάξεις του νόμου 4110/2013, είναι αυτές που έφεραν τα πάνω κάτω για όλους όσους θα υποβάλλουν δήλωση.

Σήμερα θα εξετάσουμε με πρακτικό και χρηστικό τρόπο τις επιπτώσεις των παραπάνω διατάξεων σε 5,7 εκατ. φορολογούμενους – φυσικά πρόσωπα - που καλούνται να υποβάλλουν μέχρι 30-6-2013 (προθεσμία που προβλέπει ο νόμος και όλα δείχνουν ότι η προθεσμία αυτή θα παραταθεί μέσα στο καλοκαίρι) τη φορολογική δήλωση – έντυπο Ε1 – συμπληρώνοντας τους κρίσιμους κωδικούς 659 και 660 του πίνακα 6 της δήλωσης και με προσοχή τους άλλους κωδικούς στον ίδιο πίνακα.

Ποια εισοδήματα θα γραφούν στους κωδ. 659-660

Στους κωδικούς αυτούς οι φορολογούμενοι (όλα τα φυσικά πρόσωπα (μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιτηδευματίες, αγρότες, εισοδηματίες κλπ) για πρώτη φορά υποχρεούνται και θα πρέπει να προσθέσουν τα χρηματικά ποσά ή τα πραγματικά έσοδα που απέκτησαν το 2012 όπως:

• χρηματικά ή τα πραγματικά έσοδα τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο (εισόδημα από πράξεις REPOS, αναπηρικές συντάξεις, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και επιδόματα πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιριών κ.τ.λ.).

• τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο (π.χ. τόκοι καταθέσεων τραπεζών ημεδαπής ή αλλοδαπής προέλευσης, τόκοι έντοκων γραμματίων του Δημοσίου, τόκοι ομολόγων του Δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, τόκοι ομολογιακών δανείων που εκδίδονται στην αλλοδαπή, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας που έγινε παρακράτηση φόρου 35%, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου,μερίσματα ημεδαπών ΑΕ,κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμοί κτλ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει, καθώς και τα μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες, τα μερίσματα των ΕΠΕ, συνεταιρισμούς κτλ.

• Στους κωδικούς αυτούς θα γραφούν και τα ποσά εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς.

• Επίσης θα γραφούν τα κέρδη φυσικών προσώπων και πολύ μικρών (ατομικών) επιχειρήσεων, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την εταιρεία "Δ.Ε.Η. Α.Ε." ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξη τους στο "Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) kw".

• Στους κωδικούς αυτούς γράφουμε και το επίδομα πολύτεκνης μητέρας και του τρίτου παιδιού.

• Τέλος, στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται εισόδημα που έχει γραφτεί στους κωδικούς 307-308 του πίνακα 4A.

Προσοχή: Ειδικά οι επιδοτήσεις επί της γεωργικής παραγωγής δεν γράφονται στους κωδικούς 659-660 (ΠΟΛ.1079/12.4.2011), αλλά στην 4η σελίδα στους κωδικούς 995-996 του πίνακα 10 (ΠΟΛ.1167/2.8.2011).

Οι κωδικοί αυτοί «βγάζουν» έξτρα φόρο:

Οι κωδικοί αυτοί «βγάζουν» έξτρα φόρο, καθώς τα παραπάνω εισοδήματα, θα προστεθούν στα λοιπά εισοδήματά του φορολογούμενου προκειμένου να υπολογιστεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Παράδειγμα:

Μισθωτός με ετήσιες φορολογητέες αποδοχές 19.500 ευρώ που θα δηλώσει και τόκους καταθέσεων 2.500 ευρώ, η εισφορά αλληλεγγύης θα είναι 2% επί των 22.000 ευρώ δηλαδή 440 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα αφαιρεθούν τα 195 ευρώ που είναι η παρακρατηθείσα εισφορά  πάνω στις αποδοχές των 19.500 ευρώ και το τελικό ποσό της εισφοράς που θα κληθεί να πληρώσει ο συγκεκριμένος θα είναι 245 ευρώ (440-195). Μάλιστα εδώ εφιστάται η προσοχή: πρέπει να γραφτεί το ποσό 195 ευρώ στον κωδ. 333-334 του πίνακα 8, διότι αν δεν γραφτεί θα ξαναπληρώσει ειδική εισφορά αλλυλεγγύης. Επί πλέον δεν πρέπει να μας διαφεύγει ο φόρος 250 ευρώ (2.500Χ10%) που παρακρατήθηκε από την Τράπεζα πάνω στο ποσό των τόκων (πέρυσι 10%). Το οξύμωρο εδώ είναι ότι  ενώ στον μεν κωδ. 659 θα γραφτεί το καθαρό ποσό των τόκων μετά την αφαίρεση του φόρου που παρακράτησε και απέδωσε η Τράπεζα (2.500-250=2.250), στον δε  κωδ. 433-434 θα γραφτεί ο φόρος (250 ευρώ) που παρακράτησε η Τράπεζα. Η εισφορά όμως θα υπολογισθεί όχι στο καθαρό ποσό αλλά στο σύνολο (2.250+250=2.500 ευρώ.

Έχουμε επομένως διπλή φορολόγηση του εισοδήματος πάνω στο ίδιο εισόδημα  από τους τόκους. Δηλαδή και 10% και 2%, άσχετα αν το 2% ονομάζεται εισφορά και όχι φόρος).

Υπενθυμίζουμε ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στο ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς, των οικονομικών ετών 2011 έως 2015 (χρήσεις 2010 έως και 2014).

Η ειδική εισφορά υπολογίζεται και πάνω στα εισοδήματα που απαλλάσσονται από τη φορολογία ή που φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

Δηλαδή, υπολογίζεται ειδική εισφορά και

• πάνω στη σύνταξη πολύτεκνης μητέρας,
• πάνω στους τόκους καταθέσεων,
• πάνω στο ποσό του επιδόματος του ΟΑΕΔ,
• πάνω στα κέρδη από συμμετοχή σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.,
• πάνω στο καθαρό ποσό του ΕΚΑΣ κτλ.

Επίσης, η ειδική εισφορά υπολογίζεται και
• πάνω στα εφάπαξ ποσά της κοινωνικής ενίσχυσης που καταβλήθηκαν,
• πάνω στα ποσά που είναι ελεύθερα φόρου,
• πάνω στα ποσά που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ σε απολυόμενους της Ολυμπιακής Αεροπορίας κτλ.

Δεν υπολογίζεται εισφορά αλληλεγγύης μόνο στα ποσά που θεωρούνται ποσά αποζημίωσης απολυομένων)
(βλ. άρθρο 29, Ν. 3986/2011. Εγκ. ΠΟΛ.1167/2.8.2011, ΠΟΛ.1223/13.10.2011, ΠΟΛ.1179/23.8.2011, ΠΟΛ.1050/24.2.2012,ΠΟΛ.1131/30.5.2012).


Η νομοθετική ρύθμιση για τη δήλωση τόκων καταθέσεων μόνο πάνω από 250 ευρώ

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί τη Δευτέρα στη Βουλή (με διαδικασίες-εξπρές) ρυθμίζει μεταξύ άλλων την κατάσχεση καταθέσεων από τις τράπεζες για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τη δημιουργία Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, καθώς και πλήθος εκκρεμοτήτων του επικαιροποιημένου Μνημονίου σχετικών με τις αποκρατικοποιήσεις, τους ελεγκτές βεβαίωσης εσόδων κ.λπ., ενώ εμπεριέχει και τη ρύθμιση για τη δήλωση των τόκων καταθέσεων.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι ειδικά για το οικονομικό έτος 2013 για τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό ή τόκους από ομολογιακά δάνεια δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ.

Βλ. Σχ. την διάταξη στο νομοσχέδιο "ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε., ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ " που κατατέθηκε χθες  στην βουλή  όπως την επιμελήθηκε και την δημοσίευσε εδώ το taxheaven

Ωστόσο πονοκέφαλο προκαλεί ο τρόπος με τον οποίο θα προμηθευτούν οι φορολογούμενοι τις βεβαιώσεις για τους τόκους από καταθέσεις, που θα πρέπει να αναφέρουν στη φορολογική τους δήλωση και το μείζον θέμα των ημερών που επικρατεί στην επικαιρότητα και που κρατάει με προβληματισμό σε ετοιμότητα τον κλάδο των Λογιστών – Φοροτεχνικών είναι το ερώτημα εάν τελικά θα είναι προσυμπληρωμένοι οι τόκοι καταθέσεων στη φορολογική δήλωση 2013 προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των καταθετών, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ήδη, πάντως, καταφύγει σε τράπεζες για να πάρουν τη σχετική βεβαίωση.

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με δηλώσεις του γενικού γραμματέα εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, κου Χάρη Θεοχάρη, την Κυριακή 2 Ιουνίου 2013, οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες, Εθνική, Πειραιώς, Alpha Bank και Eurobank, θα αποστείλουν τις βεβαιώσεις τόκων άνω των 250 ευρώ, από καταθέσεις πελατών τους στη ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται οι φορολογούμενοι-καταθέτες να ταλαιπωρηθούν πηγαίνοντας στις τράπεζες.

Πάντως στο χώρο των Τραπεζών παρότι η Ελληνική Ένωση Τραπεζών κάλεσε τις τράπεζες μέλη της να απαντήσουν κατά πόσο μπορούν να αποστείλουν απευθείας τα σχετικά αρχεία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, συνεχίζεται « η μουρμούρα» καθώς οι τράπεζες υποστηρίζουν ότι η λύση της αποστολής των βεβαιώσεων στο σπίτι συνεπάγεται την επιβάρυνσή τους με ένα υπέρογκο κόστος, αλλά και τη δημιουργία μιας σειράς προβλημάτων που σχετίζονται με το τραπεζικό απόρρητο.

Ας έχουμε όμως υπόψη μας ότι ο συνολικός αριθμός των καταθετικών λογαριασμών υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια, η πλειοψηφία των οποίων έχει τουλάχιστον δύο δικαιούχους.

Τι ισχύει στη φορολόγηση των τόκων καταθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό

Θα προσπαθήσουμε να ξεμπλέξουμε το τοπίο στο περίπλοκο θέμα της φορολόγησης των τόκων που θα δηλωθούν υποχρεωτικά στη φετινή δήλωση, με μερικά χρηστικά ερωτήματα και απαντήσεις:

Σημαντική επισήμανση: Όσα θα προσεγγίσουμε παρακάτω είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ και γραπτές απαντήσεις σε ερωτήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Ωστόσο σύμφωνα με την κρατούσα επιστημονική άποψη, ο υπολογισμός και η απόδοση του φόρου επί των τόκων από καταθέσεις στο εξωτερικό, πρέπει να γίνεται με βάση την αφετηρία και την παραδοχή, ότι οι διακρατικές συμβάσεις υπερισχύουν των ελληνικών νόμων και οδηγιών όταν και όπου ορίζεται διαφορετικά από αυτές.

Α. Καταθέσεις στην Ελλάδα

1. Πως φορολογούνται οι τόκοι καταθέσεων εσωτερικού; Οι τόκοι από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση σε τράπεζα του εσωτερικού φορολογούνται με συντελεστή 15%. Ο φόρος αυτός παρακρατείται από την τράπεζα, κατά την πίστωση του λογαριασμού με τους τόκους ή την καταβολή των τόκων στο δικαιούχο.

2. Φορολογούνται όλοι οι καταθέτες; Η ιθαγένεια, ο τόπος διαμονής ή κατοικίας του καταθέτη, είναι αδιάφορος για την επιβολή του φόρου 10%. Οι κάτοικοι του εξωτερικού ή οι αλλοδαποί που έχουν καταθέσεις στην Ελλάδα δεν απαλλάσσονται από την επιβολή του φόρου 10% επί των τόκων καταθέσεων (Άρθρο 12 Ν. 2238/1994).

3. Οι τόκοι καταθέσεων στο εσωτερικό κατοίκων εξωτερικού; Απαλλάσσονται από το φόρο α) Οι τόκοι οποιασδήποτε μορφής κατάθεσης σε τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα ή το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφόσον η κατάθεση δεν είναι σε ευρώ και ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. β) Οι τόκοι εκούσιων καταθέσεων όψεως ή ταμιευτηρίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον οι καταθέσεις αυτές δεν είναι σε ευρώ αλλά σε ξένο νόμισμα και ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος εξωτερικού. (άρθρο 6 παρ. 3 και 12 παρ.7. Ν.2238/1994).

4. Οι κάτοικοι εξωτερικού υποχρεούνται να δηλώσουν τους τόκους από καταθέσεις τους στην Ελλάδα; Εκτενή ανάλυση για το πότε οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης, μπορεί να δει ο επισκέπτης στο άρθρο μου στο Capital.gr στις 3-6-2013.

Προσοχή: Η νέα διάταξη του νόμου 4110/2013 υποχρεώνει σε δήλωση τους κατοίκους εξωτερικού όταν έχουν τεκμήρια ακόμα και αν απαλλάσσονται από αυτά.

Έτσι σύμφωνα με τη νέα διάταξη οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή εάν υπάγονται στις διατάξεις περί τεκμηρίων ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται ή όχι.

Με τον πρόσφατο νόμο 4141/2013, οι διατάξεις των παραγρ. 7, 8α και 8β του άρθρου 61 του ΚΦΕ-Ν. 2238/1994 τροποποιήθηκαν επί το απλούστερο. Με τις νέες διατάξεις απλοποιείται αναδρομικά (αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε) η διαδικασία προσκόμισης των δικαιολογητικών που απαιτούνται από τους κατοίκους που δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτούν από πηγές στην Ελλάδα.

Έτσι η παράγραφος 7 του άρθρου 61 του Κ.Φ.Ε. (ν. 2238/1994, Α΄ 151), όπως ισχύει πλέον:

7. «Το φυσικό πρόσωπο που δηλώνει κάτοικος εξωτερικού και αποκτά πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλει μαζί µε τη δήλωση φορολογίας του εισοδήματος του, βεβαίωση από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους στο οποίο δηλώνει κάτοικος από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του άλλου κράτους ή αντίγραφο της εκκαθάρισης της φορολογίας εισοδήματος ή, ελλείψει εκκαθάρισης, αντίγραφο της δήλωσης που υπέβαλε στο άλλο κράτος.

Η βεβαίωση αυτή χορηγείται από τη φορολογική αρχή ή από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή.

Προσοχή: σύμφωνα με την ΠΟΛ.1216/17.12.2012 από την υποχρέωση υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών εξαιρούνται:

• όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε' πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500,00 ευρώ με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Φ.Ε., καθώς και

• όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.


B. Καταθέσεις στο Εξωτερικό

5. Οι καταθέσεις εξωτερικού; Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 1 του ΚΦΕ- Ν. 2238/1994, όπως ισχύουν από 1-1-2007, με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3522/2006, επιβάλλεται φόρος εισοδήματος 10%, (15% από 1-1-2013) και στους τόκους καταθέσεων στην αλλοδαπή ή από ομολογιακά δάνεια που εκδίδονται σε αυτή. Συνεπώς οι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν καταθέσεις στο εξωτερικό φορολογούνται για τους τόκους που θα εισπράξουν. Η εθνικότητα ή η ιθαγένεια είναι αδιάφορη για την επιβολή του φόρου.

6. Πως γίνεται η Φορολόγηση τόκων εξωτερικού; Το καθαρό ποσό των τόκων από οποιασδήποτε μορφής κατάθεση σε τράπεζα του εξωτερικού φορολογείται με συντελεστή 15%.

6α.   Όταν οι τόκοι παραμένουν στο εξωτερικό με την ΠΟΛ.1180/31.12.2008  ερμηνευτική εγκύκλιο του ν. 3697/2008 έγινε δεκτό, ότι αν φυσικό πρόσωπο κάτοικος Ελλάδας αποκτά τόκους από καταθέσεις στην αλλοδαπή και το προϊόν της είσπραξης παραμένει στο εξωτερικό, ο δικαιούχος των τόκων πρέπει να αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο 10% (15% από 1-1-2013), εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης στη Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται, προσκομίζοντας και το πρωτότυπο αποδεικτικό της αλλοδαπής τράπεζας, από το οποίο θα προκύπτει το ποσό των τόκων που καταβλήθηκε σε αυτόν ή με το οποίο πιστώθηκε ο λογαριασμός του στην αλλοδαπή, ο φόρος που έχει παρακρατηθεί και ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης.

Με την παράγραφο 3 του ν. 4110/2013 ρυθμίζεται και νομοθετικά, όπως άλλωστε είχε διατυπωθεί από την Διοίκηση με την παραπάνω ΠΟΛ.1180/31.12.2008, η διαδικασία απόδοσης του οφειλόμενου φόρου 15% με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους. Επίσης, προβλέπεται η έκπτωση του φόρου σύμφωνα με τις Σ.Α.Δ.Φ).

6β. Όταν οι τόκοι έρχονται στην Ελλάδα, και οι δικαιούχοι των πιο πάνω τόκων είναι φυσικά πρόσωπα, λόγω της αυτοτελούς φορολόγησής τους με 15%, στερούνται της δυνατότητας έκπτωσης του φόρου που ενδεχόμενα έχει παρακρατηθεί στην αλλοδαπή.

Στην περίπτωση αυτή για την αποφυγή καταβολής φόρου 10%  (15% από 1-1-2013) και επί του φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή (διπλή φορολογία), με την με την ΠΟΛ.1052/15.3.2007 έγινε δεκτό, ότι οι μεσολαβούσες τράπεζες θα προβαίνουν στην παρακράτηση φόρου 10% (15% από 1-1-2013) στο καθαρό ποσό που εισάγεται από την αλλοδαπή, δηλαδή μετά την αφαίρεση του ποσού φόρου που τυχόν καταβλήθηκε σε αυτή.

Δηλαδή σε αυτή την περίπτωση το φόρο θα τον αποδώσει η τράπεζα και ο δικαιούχος δεν θα κάνει δήλωση στην εφορία για να αποδώσει το φόρο των τόκων. (ΠΟΛ.1052/15.3.2007 και ΠΟΛ.1145/5.7.2011. Σχ. βλ. και το άρθρο 4 του ν.3312/2005 (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/48/ΕΚ σχετικά με τη φορολογία των τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις που αποκτούν φυσικά πρόσωπα κάτοικοι ενός κράτους μέλους από άλλο κράτος μέλος).

7. Πότε υποβάλλεται δήλωση και πότε όχι; Δήλωση για την απόδοση του φόρου των τόκων υποβάλλεται από το φορολογούμενο που έχει καταθέσεις στο εξωτερικό όταν οι τόκοι παραμένουν στο εξωτερικό.

Όταν οι τόκοι έρχονται στην Ελλάδα μέσω των εγκατεστημένων εδώ τραπεζών, οι μεσολαβούσες τράπεζες υποχρεούνται να κάνουν παρακράτηση του φόρου 15% και να αποδώσουν οι τράπεζες το φόρο και όχι ο φορολογούμενος με δική του δήλωση.

8. Πώς βρίσκεται το καθαρό ποσό; Το καθαρό ποσό των τόκων πάνω στο οποίο υπολογίζεται ο φόρος στην Ελλάδα βρίσκεται, αν από το συνολικό ποσό των τόκων του εξωτερικού αφαιρεθεί ο φόρος που επιβλήθηκε από το ξένο κράτος κατά την πίστωση του λογαριασμού με τους τόκους ή την καταβολή τους στο δικαιούχο.

Παράδειγμα: Από καταθέσεις που έχει στην Κύπρο κάτοικος της Ελλάδος προκύπτουν τόκοι 1.500 ευρώ. Στο ποσό αυτό των τόκων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Κύπρου επιβάλλεται φόρος 10%. Το καθαρό ποσό των τόκων που πρέπει να δηλωθεί και να φορολογηθεί στην Ελλάδα θα είναι 1500 – (1.500 Χ 10%) = 1.500 – 150 =1.350 ευρώ.

Αν στην Κύπρο δεν είχε παρακρατηθεί φόρος θα δηλωθεί και θα φορολογηθεί στη Ελλάδα το συνολικό ποσό των τόκων (1.500).

9. Ο φόρος του εξωτερικού εκπίπτει; Ο φόρος που πληρώθηκε στο εξωτερικό κατά την καταβολή ή την πίστωση των τόκων αφαιρείται για να βρεθεί το καθαρό ποσό πάνω στο οποίο με έκτακτη δήλωση θα πληρωθεί φόρος 15% στην εδώ εφορία.

Το ποσό όμως του φόρου που πληρώθηκε για τους τόκους τόσο στο εξωτερικό όσο και το 15% που πληρώνεται στην Ελλάδα με την έκτακτη δήλωση, δεν εκπίπτει από το φόρο που υπολογίζεται με την ετήσια δήλωση του εισοδήματος. Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται αυτοτελώς και δεν προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα για να φορολογηθούν.

Παράδειγμα: Από καταθέσεις που έχει στη Δανία κάτοικος της Ελλάδος προκύπτουν τόκοι 3.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό των τόκων σύμφωνα με τη νομοθεσία της Δανίας επιβάλλεται φόρος 8%. Το καθαρό ποσό των τόκων που πρέπει να δηλωθεί και να φορολογηθεί στην Ελλάδα θα είναι 3.000 – (3.000 Χ 8%) = 3.000 – 240 =2.760 ευρώ.

Ο φόρος που θα πληρωθεί θα είναι 2.760 Χ 15% = 414 ευρώ.

Το ποσό του φόρου των 240 στη Δανία και των 414 ευρώ στην Ελλάδα δεν εκπίπτεται από το φόρο κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης εισοδήματος.

Το καθαρό  ποσό των τόκων (2.346) από τη Δανία πάνω στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Το ποσό του φόρου (240 + 414 =516) θα γραφτεί στους κωδικούς 433-434.

10. Πώς θα ξέρω αν παρακρατήθηκε φόρος; Αν παρακρατήθηκε ή δεν παρακρατήθηκε φόρος πρέπει να φαίνεται από τη βεβαίωση της τράπεζας του εξωτερικού. Αν αυτό δεν προκύπτει από τη βεβαίωση ζητάμε από την τράπεζα του εξωτερικού να το αναφέρει σε νέα αναλυτικότερη βεβαίωση που θα μας εκδώσει.

11. Τι φόρος θα πληρωθεί στην Ελλάδα; Στο καθαρό ποσό των τόκων του εξωτερικού θα επιβληθεί στην Ελλάδα φόρος με συντελεστή 15%. Στο πιο πάνω παράδειγμα: 1.350 Χ 15% = 202,50 ευρώ. Αν δεν είχε παρακρατηθεί φόρος 1.500 Χ 15% = 225 ευρώ.

12.Πώς θα πληρωθεί ο φόρος; Ο φόρος για τους τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό θα πληρωθεί με την υποβολή δήλωσης στην εφορία από τον δικαιούχο των τόκων. Με την παράγραφο 3 του ν. 4110/2013 ρυθμίζεται και νομοθετικά, όπως άλλωστε είχε διατυπωθεί από την Διοίκηση με την παραπάνω ΠΟΛ.1180/31.12.2008, η διαδικασία απόδοσης του οφειλόμενου φόρου 15% με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους.
13. Πότε θα υποβληθεί η δήλωση; Η δήλωση για την πληρωμή του φόρου των τόκων θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους.

14. Πού θα υποβληθεί η δήλωση; Η δήλωση θα υποβληθεί στην εφορία που υπάγεται ο καταθέτης. Δηλαδή εκεί που καταθέτει τη φορολογική του δήλωση κάθε χρόνο.

15. Τι δικαιολογητικά χρειάζονται; Μαζί με τη δήλωση πρέπει να υποβληθεί και το πρωτότυπο αποδεικτικό της ξένης τράπεζας από το οποίο θα φαίνεται το ποσό των τόκων που πληρώθηκαν σε αυτόν ή που πιστώθηκαν στο λογαριασμό του στο εξωτερικό, ο φόρος που έχει ήδη παρακρατηθεί από την ξένη τράπεζα και ο χρόνος που έγινε η καταβολή ή η πίστωση των τόκων. Δεν χρειάζεται επίσημη μετάφραση του αποδεικτικού της ξένης τράπεζας. (ειδικά βλ. την ΠΟΛ.1145/5.7.2011).

16.Αν είναι σε άλλο νόμισμα η βεβαίωση; Όταν η κατάθεση του εξωτερικού και η βεβαίωση που δόθηκε δεν είναι σε ευρώ αλλά είναι σε άλλο νόμισμα, τότε για να υποβληθεί η δήλωση για την απόδοση του φόρου επί των τόκων πρέπει να γίνει μετατροπή του ποσού από το ξένο νόμισμα σε ευρώ.

Οι τόκοι φορολογούνται αυτοτελώς

Οι τόκοι καταθέσεων τόσο του εξωτερικού όσο και του εσωτερικού φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση. Δεν προστίθενται στα υπόλοιπα εισοδήματα που δηλώνονται με τη δήλωση.

Όταν υπάρχουν καταθέσεις στο εξωτερικό πρέπει να σημειωθεί και η ένδειξη ΝΑΙ (έχετε περιουσία-καταθέσεις στο εξωτερικό) στους κωδικούς 029-030 στον πίνακα 2 στην πρώτη σελίδα της δήλωσης.

Συντελεστές φορολόγησης στο εξωτερικό

Το καθαρό ποσό των τόκων του εξωτερικού φορολογείται στη Ελλάδα με συντελεστή 15%. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί έχουν φορολογηθεί ήδη στο εξωτερικό με το συντελεστή που ορίζεται από το νόμο της χώρας που έγινε η κατάθεση. Ο συντελεστής και ο τρόπος φορολογίας δεν είναι ίδιος για όλες τις χώρες και εξαρτάται από τις διακρατικές συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα με τις άλλες χώρες.

Προσοχή στις Διακρατικές συμβάσεις:

Ας δούμε όμως συνοπτικά τι ισχύει όσον αφορά την επιβολή του φόρου σε μερικές άλλες χώρες, με τις οποίες έχουμε υπογράψει διακρατικές συμβάσεις. Σημειώνεται ότι ο φόρος αυτός αφαιρείται από το σύνολο των τόκων για να βρεθεί το καθαρό ποσό πάνω στο οποίο θα πληρωθεί φόρος 15%.

Πριν όμως, θα ανατρέξουμε και θα δούμε τι έχει πει το Υπ. Οικ. για τη φορολογική μεταχείριση των τόκων καταθέσεων τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή:


Φορολογική μεταχείριση τόκων καταθέσεων.
Αθήνα 3 Ιουλίου 2008
Αριθ. πρωτ.: 1071899/1304/Α0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση τόκων καταθέσεων.

1.    Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε., που έχει ισχύ για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/2007 και μετά, οι τόκοι καταθέσεων στην αλλοδαπή, που αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδας έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με τους τόκους καταθέσεων ημεδαπής, δηλαδή φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) και εξάντληση της περαιτέρω φορολογικής υποχρέωσης.

2.    Με βάση τις οδηγίες που παρέχονται στο φυλλάδιο οδηγιών, στους κωδικούς αριθμούς 659-660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αναγράφονται μεταξύ άλλων τα ποσά εισοδήματος τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο όπως οι τόκοι των καταθέσεων τραπεζών.

3.    Συνεπώς με βάση τα παραπάνω, οι τόκοι καταθέσεων σε τράπεζες του εξωτερικού θα πρέπει πλέον να δηλώνονται στους κωδικούς 659-660 της φορολογικής δήλωσης, δεδομένου ότι φορολογούνται με ειδικό τρόπο και όχι στους κωδικούς 295-296 που δηλώνονται τα εισοδήματα από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται όμως με τις γενικές διατάξεις.

4.    Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να γίνει νέα εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ενδιαφερόμενου.

ΑΓΓΛΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αγγλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα. (Ν. 2732/1953)

Παράδειγμα: Έλληνας καταθέτης εισπράττει τόκους στις 31-12-2013 από καταθέσεις που έχει στην Αγγλία 1.000 ευρώ. Οι τόκοι αυτοί δεν θα φορολογηθούν στην Αγγλία επειδή αυτό προβλέπεται από τη διμερή σύμβαση μεταξύ των δύο κρατών. Η δήλωση για την πληρωμή του φόρου των τόκων θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου από την καταβολή ή πίστωση έτους.

Συνεπώς μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2014 ο καταθέτης πρέπει να καταθέσει δήλωση στην εφορία που υπάγεται και να πληρώσει 15% φόρο στο ποσό των καθαρών τόκων που εισέπραξε ή μπήκαν στο λογαριασμό του.

Ο φόρος που θα πληρώσει θα είναι 1.000 Χ 15% = 150 ευρώ.

Το καθαρό ποσό των τόκων (850 ευρώ) από την Αγγλία, στη φορολογική δήλωση θα γραφτεί στους κωδικούς 659-660 και όχι στους κωδικούς 295-296. Το ποσό του φόρου θα γραφτεί στους κωδικούς 433-434.

ΑΛΒΑΝΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αλβανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Αλβανία φορολογεί με συντελεστή έως 5% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) στο καθαρό ποσό αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Αλβανία.

Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Αλβανίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα. (Ν. 2755/1999)

ΑΥΣΤΡΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Αυστρία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Αυστρία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Αυστρία (Ν. 3724/2008).

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Βουλγαρία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Βουλγαρία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Βουλγαρία (Ν. 2255/1994).

ΓΑΛΛΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γαλλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γαλλία φορολογεί με 12% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γαλλία (Ν. 4386/1964).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γερμανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γερμανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού από πρώτα το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γερμανία (Ν. 52/1967).

ΓΕΩΡΓΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Γεωργία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Γεωργία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Γεωργία (Ν. 3045/2002).

ΔΑΝΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Δανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Δανία φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Δανία (Ν. 1986/1991).

ΕΛΒΕΤΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ελβετία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ελβετία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική της νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ελβετία (Ν. 1502/1984).

ΗΠΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται μόνο στην Ελλάδα (15%), εκτός και αν καταβάλλονται από εταιρεία των ΗΠΑ, η οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα το 50% και άνω του συνόλου των ψήφων της Ελληνικής εταιρείας, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα φορολογούνται και στα δύο κράτη (Ν. 2548/1953).

ΙΤΑΛΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ιταλία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ιταλία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ιταλία.

Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Ιταλίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα (Ν. 1927/1991).

ΚΙΝΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Κίνα και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Κίνα φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (10%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Κίνα (Ν. 3331/2005).

ΚΥΠΡΟΣ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Κύπρο και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Κύπρος φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Κύπρο (Ν. 573/1968).

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Οι τόκοι που προκύπτουν στο Λουξεμβούργο και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Το Λουξεμβούργο φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στο Λουξεμβούργο (Ν. 2319/1995).

ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Νότια Αφρική και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Νότια Αφρική φορολογεί με συντελεστή έως 8% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Νότια Αφρική (Ν. 3085/2002).


ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ολλανδία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ολλανδία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ολλανδία (Ν. 1455/1984).

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ουκρανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ουκρανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ουκρανία.

Αν ο τόκος καταβάλλεται από την Κυβέρνηση της Ουκρανίας ή κάποια τοπική αρχή αυτής, θα φορολογηθεί μόνο στην Ελλάδα (Ν. 3046/2002).

ΠΟΛΩΝΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Πολωνία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Πολωνία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Πολωνία (Ν.1939/1991).

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στην Ρουμανία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Ρουμανία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Ρουμανία (Ν. 2279/1995).

ΣΟΥΗΔΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Σουηδία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Σουηδία φορολογεί με συντελεστή έως 10% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στη Σουηδία (Ν. 4300/1963).

ΤΟΥΡΚΙΑ

Οι τόκοι που προκύπτουν στη Τουρκία και καταβάλλονται σε κάτοικο Ελλάδας φορολογούνται και στα δύο Κράτη. Η Τουρκία φορολογεί με συντελεστή έως 12% και η Ελλάδα σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία (15%) αφού πρώτα από το συνολικό ποσό των τόκων αφαιρεθεί ο φόρος που καταβλήθηκε στην Τουρκία (Ν. 3228/2004).


Σημ. ευχαριστούμε τον κόμβο taxheaven (https://www.taxheaven.gr) για τις πηγές που μας προσέφερε στη σημερινή περιπλάνησή μας.

[email protected] 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης