Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1119/10.4.1998 Συγκρότηση επιτροπής αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του άρθρου 33 του v.2238/1994 και καθορισμός προϋποθέσεων για τη μείωση του ελάχιστου αυτού ποσού


Σχόλια:Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-04-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1119/10.4.1998
Συγκρότηση επιτροπής αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του άρθρου 33 του v.2238/1994 και καθορισμός προϋποθέσεων για τη μείωση του ελάχιστου αυτού ποσού


Αθήνα 10 Απριλίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1035969/592/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1119

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής αμφισβήτησης του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος του άρθρου 33 του ν.2238/1994 και καθορισμός προϋποθέσεων για τη μείωση του ελάχιστου αυτού ποσού.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α'), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Το υπ' αριθ. 3907/13.3.1998 έγγραφο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
4. Οτι με τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Συγκροτούμε επιτροπή για την εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους υπόχρεους φορολογούμενους του Νομού Αττικής (εκτός αυτών που παρέχουν υπηρεσίες), που η επαγγελματική τους εγκατάσταση είναι επί οδών στις οποίες εκτελούνται έργα κατασκευής του Μετρό και έργα κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στη συμβολή της Λεωφόρου Κηφισού με την οδό Δυρραχείου και για περιορισμένο μήκος
των κάθετων οδών, η οποία αποτελείται από τα παρακάτω μέλη:

α) Τον Μηλιώνη Κωνσταντίνο, Οικονομικό Επιθεωρητή ΠΕ/Α Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Μπάτση Απόστολο, Οικονομικό Επιθεωρητή ΠΕ/Α, Προϊστάμενο του Β' Τμήματος της ίδιας Διεύθυνσης.

β) Τον αρμόδιο Επιθεωρητή της οικείας ΔΟΥ ως μέλος ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

γ) Τον Αθηνιώτη Στέλιο, Πρόεδρο του Εμπορικού Τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών ως εκπρόσωπό του ως μέλος, με αναπληρωτή του τον Παντικίδη Βασίλειο, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Εμπορικού Τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

δ) Τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ ως εισηγητή χωρίς δικαίωμα ψήφου ή το νόμιμο αναπληρωτή του.

ε) Χρέη Γραμματέα της επιτροπής εκτελεί υπάλληλος ΠΕ της αρμόδιας ΔΟΥ που ορίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής.

Η επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας του Δημοσίου στο κατάστημα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Υπηρεσιών.

2. Για να γίνει δεκτή η αμφισβήτηση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος στο σύνολό του ή για τμήμα αυτού, θα πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις.

α) Σε βάρος των επιχειρήσεων να μην έχει διαπιστωθεί παράβαση του ΚΒΣ κατά την κρινόμενη διαχειριστική χρήση που να θίγει το κύρος των βιβλίων, κατά την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 30 του Π.Δ.186/1992.

β) Η περιοχή να έχει καταστεί δυσπρόσιτη τουλάχιστον για δύο (2) μήνες μέσα στην κρινόμενη διαχειριστική περίοδο.

γ) Προκειμένου για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Α' Κατηγορίας του ΚΒΣ, το ύψος των αγορών εμπορεύσιμων αγαθών της κρινόμενης διαχειριστικής περιόδου να υπολείπεται του μέσου όρου των αντίστοιχων αγορών των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων κατά ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%).

δ) Προκειμένου για υπόχρεους σε τήρηση βιβλίων Β' Κατηγορίας του ΚΒΣ, το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της κρινόμενης διαχειριστικής περιόδου ή του τμήματος αυτής στην περίπτωση που η εκτέλεση των υπόψη έργων διήρκησε για χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους, να υπολείπονται του μέσου όρου των ακαθάριστων εσόδων των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων ή του αντίστοιχου τμήματος αυτών κατά ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%).

ε) Για τη διαπίστωση των οδών και του ύψους αυτών εντός του οποίου εκτελούνται ή εκτελέστηκαν τα υπόψη έργα, καθώς και του μήκους των κάθετων οδών, η επιτροπή καθορίζει κάθε αναγκαίο, κατά την κρίση της σε κάθε περίπτωση, δικαιολογητικό.


3. Τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για την αμφισβήτηση του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται για τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις που χαρακτηρίζονται ως υποκαταστήματα επιχειρήσεων και βρίσκονται στις περιοχές αυτές.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης