Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ.: 1046492/2684/0016/11.5.2001 Διεξαγωγή εξαιρετικών επειγουσών Πληρωμών με την έκδοση Γραμματίων είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ. προς την Τράπεζα Ελλάδος


Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-05-2001 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αριθ.: 1046492/2684/0016/11.5.2001
Διεξαγωγή εξαιρετικών επειγουσών Πληρωμών με την έκδοση Γραμματίων είσπραξης από τις Δ.Ο.Υ. προς την Τράπεζα Ελλάδος


Αριθ. 1046492/2684/0016

(ΦΕΚ Β' 564/15-05-2001)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 28, 29, 34 και 68 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 92 και του άρθρου 131 του Π.Δ. 16/89 «Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ.».

3. Τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν μετά τη μεταφορά των αντικειμένων των Δ.Ο.Υ. Πληρωμών, στα νεοσυσταθέντα τμήματα εξόδων των Δ.Ο.Υ. Αθηνών Πειραιά και Θεσ/νίκης).

4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αριθμ.1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 5711/Β/2000) με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Είναι δυνατή η εξόφληση ΧΕΠ σε Δημ. Υπολόγους, για επείγοντα ταξίδια στο εξωτερικό ή την πληρωμή μισθών και λοιπών αποδοχών του Προσωπικού των Νοσοκομείων, όπως και λοιπών εξαιρετικών και επειγουσών περιπτώσεων, όταν δεν επαρκούν οι ημερήσιες εισπράξεις, με την έκδοση γραμματίων είσπραξης «Μετρητοίς» προς την Τράπεζα Ελλάδος, σε πίστωση λογαριασμού «ΤΕΣΕΠ» και την καταβολή του ποσού από αυτή. Στις παρατηρήσεις του Γραμματίου αναγράφεται το ονοματεπώνυμο αυτού που νομιμοποιείται να εισπράξει, η ένδειξη «Πληρωμή στο δικαιούχο σε μετρητά ή επιταγή», όπως και η ιδιότητα του δικαιούχου (Δημ. υπόλογος εκκαθαριστής αποδοχών κ.λ.π.). Όλα τα δικαιολογητικά που νομιμοποιούν αυτόν που προσέρχεται να εισπράξει συγκεντρώνονται από τη Δ.Ο.Υ. και επισυνάπτονται στον τίτλο πληρωμής (ΧΕΠ).

Το γραμμάτιο είσπραξης παραδίδεται στο δικαιούχο προκειμένου να το προσκομίσει στην Τράπεζα Ελλάδος αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη, όταν πρόκειται για περιπτώσεις ενδιάμεσα του μήνα και αυθημερόν την τελευταία εργάσιμη του μήνα.

Προηγούμενα ο δικαιούχος υποχρεούται να υπογράψει στη Δ.Ο.Υ. σχετική απόδειξη παραλαβής του γραμματίου.

Σε περίπτωση απώλειας του γραμματίου είσπραξης ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή η πληρωμή γίνεται με το αντίγραφο του γραμματίου και διαβιβαστικό έγγραφο της Δ.Ο.Υ. ύστερα από τη σχετική απόφαση της Επιθεώρησης. Μέχρι την ημερομηνία αυτή το ποσό εμφανίζεται στο χρημ. υπόλοιπο σε μετρητά.

Η ανωτέρω απόδειξη παραλαβής μαζί με το παράρτημα του γραμματίου, επισυνάπτονται στον τίτλο πληρωμής (ΧΕΠ), ως πιστοποίηση της εξόφλησης και αποστέλλονται με τα λογιστικά στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ποσά άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών, επιβεβαιώνονται από την Τράπεζα Ελλάδος με Τηλεφωνική Επικοινωνία με τον Τμηματάρχη Εξόδων της Δ.Ο.Υ.

Τα ανωτέρω ποσά εμφανίζονται στο μηνιαίο ΕΧΤΡΑΙΤ της Τράπεζας Ελλάδος στη στήλη «Αναλήψεις» του τμήματος Εξόδων της αντίστοιχης Δ.Ο.Υ. Τα εν λόγω γραμμάτια εκδίδονται από το τμήμα Εξόδων.

Οι Δ.Ο.Υ. να αποστείλουν δείγματα υπογραφής των υπολόγων (Προϊστάμενος Τμήματος Εξόδων και Διαχειριστής) στο Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας Ελλάδος (Παν/μίου) Δ/νση Εργασιών Δημοσίου-Τμήμα σχέσεων με το Δημόσιο και κατά περίπτωση στα υποκαταστήματα Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

Τα ανωτέρω ποσά δεν υπόκεινται στα όρια Χρηματοεφοδιασμού και η Τράπεζα της Ελλάδος με την παραλαβή του Γραμματίου υποχρεούται να εκταμιεύσει το προϊόν αυτού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Μαΐου 2001

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης