Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/12981/912/29.5.2013 Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-05-2013 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/12981/912/29.5.2013
Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ.

Αθήνα, 29/5/2013
Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/12981/912

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών
Τμήμα Α'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Τ.Κ.    : 101 10
Πληροφ. : Ε. Βρέκου
Τηλ./FAX : 210-3368124

ΘEMΑ : Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Ε.Κ.Α.Σ..

Σχετικά με την αναζήτηση ή μη, των ποσών του Ε.Κ.Α.Σ. που αχρεωστήτως έχουν καταβληθεί σε συνταξιούχο, μέχρι τη διαπίστωση των δικαιούχων με βάση τα ισχύοντα εισοδηματικά κριτήρια, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παραγράφου 7, του άρθρου 20, του ν. 2434/1996 (Φ.Ε.Κ. Α' 188), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 (Φ.Ε.Κ. Α' 170), ορίζεται ότι ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του Ε.Κ.Α.Σ. για κάθε έτος, διενεργείται, το αργότερο, μέχρι το τέλος Απριλίου του αντίστοιχου έτους και σε καμία περίπτωση δεν χορηγούνται ποσά Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους από την 1η Μαΐου του ιδίου έτους.

Κατά την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, είναι γεγονός ότι στην πράξη, για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. κατά το χρονικό διάστημα από την 1n Ιανουαρίου κάθε έτους μέχρι και τον καθορισμό των νέων εισοδηματικών κριτηρίων και την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ελέγχου για τον προσδιορισμό των δικαιούχων, η καταβολή του εν λόγω επιδόματος γίνεται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν το προηγούμενο έτος. Επομένως, στην πράξη, είναι πράγματι δυνατή η διαπίστωση περιπτώσεων συνταξιούχων, στους οποίους το Ε.Κ.Α.Σ. έχει καταβληθεί αχρεωστήτως.

Για την αντιμετώπιση, λοιπόν, των περιπτώσεων αυτών, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 34, του ν. 3996/2011, διευκρινίζουμε ότι τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ. που ενδεχομένως έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί από την 1n Μαΐου 2013 και  εφεξής, θα αναζητούνται σε κάθε περίπτωση από τις Υπηρεσίες σας, με δεδομένη τη ρητή σχετική αναφορά της διάταξης αυτής. Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά Ε.Κ.Α.Σ., που ενδεχομένως έχουν αχρεωστήτως καταβληθεί για τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο 2013. Για περιπτώσεις, τέλος, που μετά από τον έλεγχο των εισοδηματικών κριτηρίων έτους 2013 προκύψουν διαφορές ποσών ΕΚΑΣ (π.χ. έχουν καταβληθεί υψηλότερα ποσά ΕΚΑΣ από αυτά που ο συνταξιούχος δικαιούται), οι διαφορές αυτές και πάλι αναζητούνται.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης