Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/26/625619/9.4.2013 Ρύθμιση οφειλών των υπό συνταξιοδότηση «Παλαιών» ασφαλισμένων του Οργανισμού

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/26/625619/9.4.2013
Ρύθμιση οφειλών των υπό συνταξιοδότηση «Παλαιών» ασφαλισμένων του Οργανισμού

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/26/625619/9.4.2013 Ρύθμιση οφειλών των υπό συνταξιοδότηση «Παλαιών» ασφαλισμένων του Ο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΘΗΝΑ, 9/4/2013
Αριθ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ12/26/625619

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ         
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών               
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΠΑΡΟΧΩΝ                                          
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ               
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦ: Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ                                            
ΤΗΛ: 210-5274386                        
ΦΑΞ: 210-5220504                                                                      
                                                              
ΘΕΜΑ:  Ρύθμιση οφειλών των υπό συνταξιοδότηση «Παλαιών» ασφαλισμένων του Οργανισμού
 
Για το ανωτέρω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Όπως είναι γνωστό, οι διατάξεις αρθρ. 61 ν. 2676/1999, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, προβλέπουν την έναρξη συνταξιοδότησης από την ημερομηνία που ο υποψήφιος συνταξιούχος δικαιούται,  εφόσον η οφειλή του από ασφαλιστικές εισφορές (και οποιαδήποτε άλλη αιτία) δεν υπερβαίνει το 30πλάσιο των κατωτάτων ορίων συντάξεων γήρατος, προσαυξημένο δε με τα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000 ευρώ.

Εφόσον πρόκειται για ασφαλισμένους πριν την 1-1-1993 (Παλαιούς), για τον καθορισμό του ποσού από εισφορές  που μπορεί να παρακρατηθεί, λαμβάνεται υπόψη το κατώτατο όριο συντάξεων γήρατος των πρώην Ταμείων ή του ΟΑΕΕ, με κριτήριο ποιο το Ταμείο προέλευσης  και ποιες οι διατάξεις υπολογισμού του ποσού σύνταξης που θα επιλεγούν ως συμφερότερες, δηλαδή των πρώην Ταμείων ή του ΟΑΕΕ.

Διαπιστώνεται ωστόσο ότι με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζονται ενιαίοι όροι ρύθμισης της οφειλής μεταξύ των υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένων.

Επειδή το κατώτατο όριο συντάξεων γήρατος ΟΑΕΕ είναι μεγαλύτερο έναντι αυτών των πρώην Ταμείων και επειδή σε κάθε περίπτωση απονομής σύνταξης ίσης προς το κατώτατο όριο, επιλέγεται ως συμφερότερο αυτό του ΟΑΕΕ – ακόμη και σε ασφαλισμένους πρώην ΤΕΒΕ, όπου το οργανικό ποσό βάσει των καταστατικών διατάξεων του Ταμείου προκύπτει μεγαλύτερο έναντι του ΟΑΕΕ, ως όριο οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, δυνάμενο να παρακρατείται από τις μηνιαίες συντάξεις, θα λαμβάνεται το 30πλάσιο του εκάστοτε οριζόμενου κατωτάτου ορίου συντάξεων γήρατος ΟΑΕΕ (30 х 473,40 = 14.202,00 ευρώ), και μέχρι του ποσού των 20.000,000 ευρώ, μετά την προσαύξησή του με πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις  ανεξάρτητα από το Ταμείο προέλευσης και τις διατάξεις υπολογισμού του  ποσού σύνταξης για λόγους ενιαίας εφαρμογής.

Τα παραπάνω δεν μπορούν να ισχύσουν στην περίπτωση συνταξιοδότησης ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ που επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν:

α)  με διατήρηση Δ.Χ. αυτοκινήτου

β) γυναίκες με 25ετή συντάξιμο χρόνο και ηλικία 60 ετών και πλέον (σχετ. εγκ. 55/2012),
διότι η εφαρμογή των καταστατικών διατάξεων του πρώην Ταμείου ως προς τον υπολογισμό του ποσού σύνταξης  είναι υποχρεωτική και δεν τίθεται θέμα επιλογής του ποσού ή εφαρμογής του κατωτάτου ορίου του ΟΑΕΕ.

Η παρούσα οδηγία ισχύει από την ημερομηνία γνωστοποίησή της στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Οργανισμού και παρακαλούμε για τις εφαρμογή της, στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με κοινοποίηση οφειλής σε υποψήφιο συνταξιούχο από την ημερομηνία αυτή και μετά.Ο ΠΡ. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ
Α. ΜΠΛΕΚΟΣ                         

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.  
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης