Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1114/22.10.2003 Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2004


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-10-2003 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1114/22.10.2003
Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2004


Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1094433/ 1101/Τ & Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΕΙΣ:-ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ–ΤΜΗΜΑ Β΄
- ΕΙΣΠΡ.ΔΗΜ.ΕΣΟΔΩΝ (16η) ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄& Δ΄
2. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ – ΤΜΗΜΑ Α΄
3. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
4. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (30η)
- ΕΚΜΕΤΑΛ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ (31η)
- ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Η/Υ (32η)

ΠΟΛ 1114

ΘΕΜΑ: Διάθεση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2004.

Κοινοποιούμε κατωτέρω την υπ' αριθ. 1059987/741/Τ.&Ε.Φ./27.6.2003, (ΦΕΚ 932/Β'/4.7.2003) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας οχημάτων, η κατασκευή και διάθεση αυτών, καθώς και την υπ' αριθ. απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατίθεται η διάθεση των ανωτέρω ειδικών σημάτων στις Τράπεζες.

Παράλληλα, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τα βασικότερα σημεία των οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα για τα ειδικά σήματα των προηγουμένων ετών των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα σήματα του 2004, συμπληρώνοντας και τροποποιώντας τις οδηγίες αυτές όπου κρίνεται απαραίτητο, ενόψει και των οριζομένων στις ανωτέρω αποφάσεις.

Ι. ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1. Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1059987/741/Τ.&Ε.Φ./27.6.2003 (ΦΕΚ 932/Β'/4.7.2003).
Με την απόφαση αυτή τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. 1097760/1276/Τ.&Ε.Φ./19.10.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σε ότι αφορά τον τύπο και το περιεχόμενο των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας οχημάτων.

2. Απόφαση Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 1065408/5575-5/0016/10.10.2003
Με την απόφαση αυτή ανατίθεται η διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων, έτους 2004, στις Τράπεζες: ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ALPHA BANK, ASPIS BANK, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ, Εμπορική, Κύπρου, Λαϊκή, Nova BANK, Πανελλήνια, Πειραιώς, PROBANK και Ωμέγα.
Με την ίδια απόφαση δίνεται η δυνατότητα στις Τράπεζες αυτές να διαθέτουν τα ειδικά σήματα και μέσω διαδικτύου (internet) ή call center.

ΙΙ. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Από το έτος 2002 υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος όλα τα αυτοκίνητα οχήματα και οι μοτοσικλέτες, συμπεριλαμβανομένων και των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα, βάσει του Α.Ν.89/1967, όπως ισχύει (χαρακτηριστικές πινακίδες ΕΥ & ΕΥΥ).
Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται να προμηθευτούν ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα με το καθεστώς της προσωρινής χρησιμοποίησης ή της προσωρινής εισαγωγής και τα δίτροχα και τρίτροχα μοτοποδήλατα.
Τα οχήματα δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα, μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:
- Οταν από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας.
Από το συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.2367/1953, όπως ισχύει και του Π.Δ.351/6.10.1990 «Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ' αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους», προκύπτει ότι ειδικά για τις κατωτέρω κατηγορίες των οχημάτων, που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας:
α) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Κρατικών Υπηρεσιών με την ένδειξη Κ.Υ.
β) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Διπλωματικού Σώματος με την ένδειξη Δ.Σ.
γ) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Προξενικού Σώματος με την ένδειξη Π.Σ.
δ) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Ξένων Αποστολών με την ένδειξη Ξ.Α.
ε) αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες αναπήρων πολέμου με την ένδειξη ΑΝ.Π.
Επομένως, στα αυτοκίνητα και στις μοτοσικλέτες που κυκλοφορούν με τις ως άνω χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, δεν θα χορηγείται ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι τα αυτοκίνητα που δεν ανήκουν σε Κρατική Υπηρεσία και παρόλα αυτά έχουν πινακίδες με την ένδειξη Κ.Υ. διότι δεν έχουν ακόμα αντικαταστήσει αυτές, οφείλουν να καταβάλλουν Τ.Κ. και να προμηθευτούν ειδικό σήμα.

- Οταν τεθούν σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953 για ολόκληρο το έτος 2004.
Επομένως, για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και ως εκ τούτου να μην υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος για κάποιο από τα οχήματα αυτά, πρέπει να έχει τεθεί σε ακινησία, κατά τα ανωτέρω, πριν από την 1.1.2004 και να παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το 2004.
Ειδικά, για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας κατά τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953 (κλοπή, υπεξαίρεση, κατάσχεση κ.λπ.), δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος, εφόσον το γεγονός της ακινησίας (π.χ. υποβολή μήνυσης κατ' αγνώστου, σε περίπτωση κλοπής) έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους και το όχημα παραμείνει σε ακινησία για όλο το έτος.
Η κατά τα ανωτέρω ακινησία δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή το σήμα του έτους αυτού χορηγείται χωρίς πρόστιμο.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον δεν τηρηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία της ακινησίας πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχημάτων δεν μπορούν να επικαλεσθούν ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγματι για διαφόρους λόγους (απουσία, ασθένεια, βλάβη του οχήματος κ.λπ.), δεν εκινήθησαν τα οχήματα.
Ειδικά για τις περιπτώσεις αναγκαστικής ακινησίας, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ δεν θα επιστρέφονται, εάν δεν γίνει προηγούμενα προμήθεια του σήματος.
Στην περίπτωση, όμως, που τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθειμένα στη ΔΟΥ, δεν καθίσταται δυνατή η προμήθεια του σήματος πριν από την άρση της ακινησίας. Για το λόγο αυτό οι κάτοχοι των ως άνω οχημάτων μπορούν να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη της ακινησίας (π.χ. προκειμένου περί κλοπής, από την απόδοση του οχήματος στον κάτοχο) (παρ. 1, άρθρο 40, Ν.2214/1994 - σχετ. διαταγή μας 1066578/5748/0014/ΠΟΛ 1147/8.6.1994).
Τα τέλη κυκλοφορίας για τα επαγγελματικά οχήματα, με εξαίρεση τα τέλη για τη δοκιμαστική κυκλοφορία και τα τέλη για τα δίτροχα, τρίτροχα μοτοποδήλατα, περιορίζονται κατά 50%, εφόσον τα οχήματα δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο ή θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο.
- Οταν κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής (αλλοδαπά οχήματα ταξινομημένα στην αλλοδαπή).
Εφόσον για τα αυτοκίνητα αυτά δημιουργείται από τις ισχύουσες διατάξεις (ΑΥΟ Δ247/1988, ΦΕΚ 195/Β'/1988, που κυρώθηκε με το Ν.1839/1989, ΦΕΚ 90/Α'/1989) υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας οι κάτοχοί τους θα καταβάλλουν για κάθε επιπλέον μήνα της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα το 1/12 των οριζομένων ως κατωτέρω, κατά περίπτωση, τελών κυκλοφορίας.
Διευκρινίζεται ότι τμήμα μηνός θα λογίζεται ως ακέραιος μήνας.

Τονίζεται ότι, οι κάτοχοι μοτοποδηλάτων, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την Αστυνομική Αρχή, δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας.

Ειδικά για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής:
Για όσα από τα αυτοκίνητα αυτά αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας η ένδειξη «τύπου JEEP», αρκεί αυτή για την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, με βάση τα κλιμάκια που ορίζονται κατωτέρω στο κεφάλαιο 6.
Εφόσον στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν αναγράφεται τέτοια ένδειξη και ο κάτοχος φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητεί την υποχρέωσή του για καταβολή τελών κυκλοφορίας με βάση τα κατωτέρω κλιμάκια, διότι υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητό του δεν είναι τύπου JEEP, η αρμόδια ΔΟΥ θα αποφαίνεται για το θέμα, με βάση όσα ορίζονται στο 1015436/147/Τ.& Ε.Φ./ΠΟΛ 1048/7.2.1997 έγγραφό μας, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται και σε περίπτωση προσφυγής θα αποφαίνονται τα διοικητικά δικαστήρια.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Από το έτος 2002 έχουν καθιερωθεί δύο κατηγορίες ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων:
- ένα με την ονομασία «ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΩΝ», που αφορά όλα τα Ι.Χ. οχήματα,
- ένα με την ονομασία «ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΩΝ», που αφορά όλα τα Δ.Χ. οχήματα.

3. ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό Film PVC ή POLYESTER πάχους 0,1 mm.
Εξάλλου τα σήματα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν.

4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

Οπως ορίζεται στην υπ' αριθ. 1065738/1119/Τ.&Ε.Φ./6.8.2002 (ΦΕΚ 1113 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο βασικός χρωματισμός του σήματος για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες έτους 2003 και επομένων είναι ασημί.
Ο βασικός χρωματισμός του σήματος για τα Δ.Χ. αυτοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες είναι κίτρινο.
Το χρώμα των ψηφίων που καθορίζουν το έτος, καθώς και των λοιπών ενδείξεων είναι μπλε σκούρο.
Η κυκλική επιφάνεια, κάτω από το έμβλημα του Κράτους και τις λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», είναι μεταξοτυπία χρώματος ασημί.
Επίσης, όπως ορίζεται στην υπ' αριθ. 1059987/741/Τ.& Ε.Φ./27.6.2003 ΑΥΟΟ, στα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2004, θα απεικονίζεται:
- στο κάτω δεξί μέρος του σήματος, με σκούρο μπλε χρώμα, το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, με την ένδειξη "ΑΘΗΝΑ 2004", καθώς και οι πέντε ολυμπιακοί κύκλοι.
- σε όλο το εύρος του σήματος, μέρος του κότινου (το δεξί επάνω τεταρτημόριο), με δύναμη (40% ) του ίδιου μπλε χρώματος.

5. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ - ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ

Επί των σημάτων και κάτω από τα δύο τελευταία ψηφία του έτους υπάρχει ειδικό ορθογώνιο διαφανές πλαίσιο για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.
Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο οποίος είτε θα είναι προεκτυπωμένος στα προεκτυπωμένα ειδοποιητήρια αυτοκινήτων, σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα, είτε θα συμπληρώνεται από τον κάτοχο του οχήματος στην τριπλότυπη υπεύθυνη δήλωση - απόδειξη πληρωμής, πάλι σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα ή θα αναγράφεται από τον ίδιο σε λευκό κομμάτι χάρτου, κατάλληλων διαστάσεων, θα τοποθετείται στο ως άνω πλαίσιο, από το παράθυρο στο πίσω μέρος του ειδικού σήματος.
Ακολούθως, το σήμα θα επικολλάται στην εσωτερική όψη του πρόσθιου αλεξηνέμου του οχήματος.
Εξαιρετικά για τις μοτοσικλέτες και τα τροχόσπιτα το σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτών.
Επισημαίνεται ότι το σήμα πρέπει να έχει επικολληθεί, όπως ορίζεται ανωτέρω και όχι να βρίσκεται απλώς στο όχημα.
Σημειώνουμε ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στο πίσω μέρος των τριπλοτύπων υπεύθυνων δηλώσεων-αποδείξεων πληρωμής και των σημάτων, για ενημέρωση των κατόχων των οχημάτων.

6. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
α) Επιβατικά αυτοκίνητα και δίκυκλες-τρίκυκλες μοτοσικλέτες:

ΚατηγορίαΚινητήρας σε κυβ. εκατοστάΤέλη κυκλοφορίας

Α'51 - 30013 ευρώ

Β'301 - 78533 ευρώ

Γ'786 - 1.35781 ευρώ

Δ'1.358 - 1.928146 ευρώ

Ε'1.929 - 2.357323 ευρώ

ΣΤ'2.358 και άνω420 ευρώ

Ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 81 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκαταστημένων στην Ελλάδα με βάση τον Α.Ν.89/1967 (ΦΕΚ 132/Α').
Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

ΚατηγορίαΜικτό βάρος σε χιλιόγραμμαΤέλη κυκλοφορίας

Α'έως 1.50051 ευρώ

Β'1.501 - 3.50073 ευρώ

Γ'3.501 - 10.000205 ευρώ

Δ'10.001 - 20.000410 ευρώ

Ε'20.001 - 30.000645 ευρώ

ΣΤ'30.001 - 40.000909 ευρώ

Ζ'40.001 και άνω1.027 ευρώ

Ρυμουλκά (τράκτορ): 205 ευρώ.

γ) Λεωφορεία

ΚατηγορίαΘέσεις καθημένωνΤέλη κυκλοφορίας

Α'έως 33146 ευρώ

Β'34 - 50278 ευρώ

Γ'51 και άνω352 ευρώ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 366 ευρώ

Β. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή): 196,60 ευρώ
β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

ΚατηγορίαΜικτό βάρος σε χιλιόγραμμαΤέλη κυκλοφορίας

Α'έως 3.50088 ευρώ

Β'3.501 - 10.000132 ευρώ

Γ'10.001 - 19.000234 ευρώ

Δ'19.001 - 26.000340 ευρώ

Ε'26.001 - 33.000450 ευρώ

ΣΤ'33.001 - 40.000640 ευρώ

Ζ'40.001 και άνω1.000 ευρώ

γ) Λεωφορεία

ΑΣΤΙΚΑΘέσεις καθημένων και ορθίωνΤέλη κυκλοφορίας

Α'έως 50146 ευρώ

Β'51 και άνω264 ευρώ

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑΘέσεις καθημένων και ορθίωνΤέλη κυκλοφορίας

Α'έως 50146 ευρώ

Β'51 και άνω205 ευρώ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΘέσεις καθημένωνΤέλη κυκλοφορίας
έως 40293 ευρώ
41 και άνω410 ευρώ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 205 ευρώ

Γ. Για τα οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας γιατί έχει χορηγηθεί απαλλαγή (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας): 3 ευρώ.
Οπως, όμως, προαναφέρθηκε για όσα οχήματα προκύπτει από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, ότι ανήκουν σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος.
Διευκρινίζεται ότι για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά μόνο φορολογήσιμοι ίπποι, θα λαμβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία:

Φορολογήσιμοι ίπποιΚυλινδρισμός Κινητήρα
(κυβικά εκατοστά)Οφειλόμενο Ποσό

3-5358 - 78533 ευρώ

6-9786 - 1.35781 ευρώ

10-131.358 - 1.928146 ευρώ

14-161.929 - 2.357323 ευρώ

17 και άνω2.358 και άνω420 ευρώ

7. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2004 όλων των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών θα διατεθούν από 03.11.2003 και μέχρι 31.12.2003.

8. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2004, κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.) και θα προωθηθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Δ.Ε.Α.Δ.) στα πρόσωπα τα οποία θα τα διαθέσουν στους υπόχρεους.
Ειδικότερα, το έργο της είσπραξης των εσόδων από τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων έτους 2004, ανατίθεται στις Τράπεζες: ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ALPHA BANK, ASPIS BANK, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ, ΕΓΝΑΤΙΑ, ΕΘΝΙΚΗ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ, Εμπορική, Κύπρου, Λαϊκή, Nova BANK, Πανελλήνια, Πειραιώς, PROBANK και Ωμέγα.
Υστερα από τα ανωτέρω, τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2004 θα διατεθούν από τις ως άνω Τράπεζες και από τις ΔΟΥ.

Ειδικότερα:
Ι. Οι Τράπεζες θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων από 3.11.2003 μέχρι 31.12.2003, πλην των περιπτώσεων που, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω, τα σήματα θα χορηγηθούν μόνο από τις ΔΟΥ.
Σημειώνεται ότι, οι Τράπεζες δεν θα χορηγήσουν ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας για τα Δ.Χ. αυτοκίνητα

ΙΙ. Οι ΔΟΥ θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα
- Ολων των Δ.Χ. αυτοκινήτων, από 3.11.2003
Τα ειδικά σήματα των Δ.Χ. αυτοκινήτων θα χορηγούνται από οποιαδήποτε ΔΟΥ.
Σημειώνεται ότι, όταν Δ.Χ. όχημα τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά το 2003 και δεν έχει λάβει επιστολή, το σήμα θα χορηγείται από την αρμόδια ΔΟΥ ή από το κλιμάκιο της ΔΟΥ, κατά περίπτωση.
- Των Ι.Χ. αυτοκινήτων μόνο στις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) Οταν γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια σήματος.
β) Οταν ο κάτοχος δεν λάβει ειδοποιητήριο μέχρι 10.12.2003 ή το έχει απωλέσει ή γενικότερα όταν δεν το προσκομίσει.
γ) Οταν ο κάτοχος λάβει ειδοποιητήριο αλλά ο αριθμός κυκλοφορίας που αναγράφεται δεν ανήκει σε αυτοκίνητό του ή αναγράφεται λανθασμένα το οφειλόμενο ποσό των τελών κυκλοφορίας.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση λάθους ή έλλειψης στοιχείου επί των ειδοποιητηρίων, εκτός των προαναφερθέντων, το ειδικό σήμα χορηγείται από τις ως άνω Τράπεζες. Για να μην επαναληφθούν τα λάθη τον επόμενο χρόνο, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ενημερώσει την αρμόδια ΔΟΥ, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της εμπρόθεσμης διάθεσης των σημάτων (31.12.2003).
δ) Οταν στο ειδοποιητήριο έχει εκτυπωθεί η ένδειξη «ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ Α.Φ.Μ. ΚΑΤΟΧΟΥ» και ο κάτοχος του οχήματος δεν έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει το στοιχείο αυτό.
ε) Οταν όχημα των ανωτέρω κατηγοριών τεθεί σε κυκλοφορία για πρώτη φορά το 2003 ή τεθεί σε κυκλοφορία ως επιβατικό Ι.Χ. από μετατροπή άλλης κατηγορίας οχήματος και δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο.
Επισημαίνεται ότι για τις περιπτώσεις (γ), (δ), καθώς και στην περίπτωση που ο κάτοχος, για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. ταξίδι στο εξωτερικό κ.λπ.) επιθυμεί άμεσα την προμήθεια του ειδικού σήματος και δεν έχει ακόμα λάβει το ειδοποιητήριο ή το έχει απολέσει, οι ΔΟΥ θα χορηγούν σήματα από 3.11.2003.

Τα ειδικά σήματα χορηγούνται από οποιαδήποτε ΔΟΥ, εκτός από:
- Τις ανωτέρω περιπτώσεις (β), (γ) και (δ) εφόσον το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, οπότε το σήμα χορηγείται μόνο από την αρμόδια, για τη φορολογία του εισοδήματος του κατόχου του ΔΟΥ.
- Την ανωτέρω περίπτωση (ε) που η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή το κλιμάκιο της ΔΟΥ, κατά περίπτωση.
Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση που το όχημα τεθεί πρώτη φορά σε κυκλοφορία (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) κατά το χρονικό διάστημα από 3.11.2003 - 31.12.2003, ο ιδιοκτήτης του είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί και το ειδικό σήμα του 2003.
Στην περίπτωση αυτή η προμήθεια του σήματος του 2004 θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι 31.12.2003 από τη ΔΟΥ.
Εφόσον, βέβαια, επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί το σήμα του 2004 μαζί με το σήμα του 2003, κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας.
Τέλος, για τα αυτοκίνητα οχήματα Δημοσίων Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, χορηγούνται δωρεάν σήματα.
Τα ανωτέρω σήματα χορηγούνται:
- Από την ενοποιημένη Α' ΔΟΥ Αθηνών (Α', Β', Γ'), εάν η δικαιούμενη υπηρεσία βρίσκεται στο νομό Αττικής.
- Από τη ΔΟΥ έδρας νομών ή σε περίπτωση περισσοτέρων ΔΟΥ από την Α' ΔΟΥ για τη λοιπή Ελλάδα.
Η χορήγηση των σημάτων αυτών θα πραγματοποιείται ύστερα από την υποβολή αναλόγου αιτήματος με σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθμοί των αυτοκινήτων και ο συνολικός αριθμός των χορηγουμένων σημάτων. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο θα παραμένει στις ΔΟΥ ως δικαιολογητικό χορήγησης.
Μετά τη δωρεάν χορήγηση των ανωτέρω σημάτων, οι ΔΟΥ θα ενημερώνουν σχετικά τη Δ/νση Τελών & Ε.Φ.- Τμήμα Β' (Σίνα 2-4, 10672 ΑΘΗΝΑ).
Τα ειδικά σήματα που θα διατίθενται στους υπόχρεους από τις ΔΟΥ θα καταχωρούνται ημερησίως, από τους υπαλλήλους που έχουν ορισθεί για τη διάθεσή τους, σε ειδική κατάσταση.
Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής θα εκδίδεται από τις χειρόγραφες ΔΟΥ αποδεικτικό είσπραξης τύπου Α' για το ποσό της κάθε ημερήσιας κατάστασης, το οποίο θα εισάγεται στον κρατικό προϋπολογισμό στον Κ.Α.Ε. 1363 «Τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος» και στον Κ.Α.Ε. 2415 «'Έσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων (ν.2052/92, αρθρ.3, παρ.4)» (για τα σήματα που χορηγούνται στα απαλλασσόμενα οχήματα με την καταβολή ποσού 3 ευρώ).
Διευκρινίζεται ότι τα σήματα που θα χορηγούνται δωρεάν για οποιαδήποτε αιτία (αντικατάσταση λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής) θα καταχωρούνται σε ενιαία (για όλο το χρονικό διάστημα της διάθεσης) ξεχωριστή κατάσταση, που αποτελεί δικαιολογητικό λογιστικής τακτοποίησης των παραληφθέντων σημάτων.

9. ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

Το σήμα καταρχήν χορηγείται στον ιδιοκτήτη - κάτοχο του οχήματος.
Μπορεί, όμως, να χορηγηθεί και σε άλλο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει αποβιώσει και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομα των κληρονόμων, το σήμα θα χορηγείται σ' αυτούς, έστω και αν δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομιάς.
Εξάλλου, σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητό του, λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομουμένου ημερολογιακό έτος.

Για τη χορήγηση του σήματος πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται:
α) Σε περίπτωση που η προμήθεια του σήματος γίνεται από την Τράπεζα, το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο-απόδειξη πληρωμής, που θα έχει αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. στον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Σημειώνεται ότι αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να προμηθευτεί το ειδικό σήμα από Τράπεζα μέσω internet ή call center, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από την Τράπεζα αυτή.
β) Στην περίπτωση που η προμήθεια του σήματος γίνεται από τη ΔΟΥ, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος ή φωτοαντίγραφο αυτής.

Διευκρινίζεται ότι τα σχετικά, κατά περίπτωση, έντυπα θα συμπληρώνονται σε όλα τα ζητούμενα στοιχεία τους και οπωσδήποτε στον ΑΦΜ, τον αριθμό του οχήματος και το έτος για το οποίο χορηγείται το σήμα. Εάν ο κάτοχος του οχήματος στερείται για οποιοδήποτε λόγο ΑΦΜ, οι ΔΟΥ θα του χορηγούν πρώτα ΑΦΜ και ύστερα ειδικό σήμα.

10. ΚΛΟΠΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ κ.λπ. ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του ειδικού σήματος ο κάτοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος.
Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ, ενώ το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη επιβάρυνση.
Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα του ανωτέρω προστίμου των 30 ευρώ, το πρόστιμο σε περίπτωση προμήθειας νέου σήματος περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας.
Εννοείται ότι, στην περίπτωση αυτή το νέο σήμα θα χορηγείται μόνο από τις ΔΟΥ, εφόσον προσκομισθεί η σχετική απόδειξη πληρωμής του κλαπέντος, απολεσθέντος ή καταστραφέντος σήματος, με την επιφύλαξη, όμως, της επιβολής προστίμου για μη επικόλληση (περί του οποίου κατωτέρω).
Στη νέα υπεύθυνη δήλωση ή το διπλότυπο θα αναγράφεται απαραίτητα ότι το νέο σήμα χορηγείται δωρεάν σε αντικατάσταση καταστραφέντος, απολεσθέντος ή κλαπέντος.
Υπενθυμίζεται ότι, για την εξυπηρέτηση κατόχων οχημάτων που δηλώνουν ότι έχουν χάσει τις αποδείξεις των σημάτων που αγόρασαν αρχικά, έχει καθορισθεί η κατωτέρω διαδικασία:
α. Ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει στη ΔΟΥ, από την οποία επιθυμεί να προμηθευτεί το νέο σήμα, την απώλεια της ως άνω απόδειξης πληρωμής.
β. Η ΔΟΥ από την σύνδεσή της με τη Γ.Γ.Π.Σ. (μέσω Η/Υ) θα εκτυπώνει πληροφοριακό δελτίο με τις καταβολές τελών κυκλοφορίας. Το πληροφοριακό αυτό δελτίο, εφόσον βέβαια από αυτό προκύπτει η καταβολή των τελών κυκλοφορίας, θα σφραγίζεται και θα αντικαθιστά την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, για την προμήθεια του νέου σήματος.
γ. Εάν η ΔΟΥ δεν έχει δυνατότητα εκτύπωσης του προαναφερθέντος πληροφοριακού δελτίου, θα επικοινωνεί αμέσως με την 32η Δ/νση της Γ.Γ.Π.Σ., είτε τηλεφωνικά (2104802656) είτε με FAX (2104802669) και θα ζητάει πληροφορίες για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος, δηλώνοντας τον αριθμό του FAX της.
Εννοείται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και όταν, για οποιοδήποτε άλλο λόγο, ζητείται η διαπίστωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος, λόγω απώλειας της σχετικής απόδειξης πληρωμής.

11. ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Οι κάτοχοι των οχημάτων όλων των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να προμηθευτούν το ειδικό σήμα μέχρι 31.12.2003.
Από 1.1.2004 τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα του 2004.
Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον κάποιο όχημα δεν κυκλοφορήσει καθόλου μέσα στο 2004, λόγω θέσης του σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παραγρ.1 έως και 6 του άρθρου 22 του ν.2367/1953, πριν από την έναρξη του 2004, ο ιδιοκτήτης του δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και να εφοδιασθεί με ειδικό σήμα.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή κυκλοφορήσει έστω και για ελάχιστο χρόνο χωρίς το ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται μόνο εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το σήμα (βάσει του οποίου το όχημα θα μπορούσε να κυκλοφορεί κατά την ημέρα αφαίρεσης των πινακίδων) και το αποδεικτικό πληρωμής του κατά περίπτωση προστίμου.

Ειδικότερα, σε περίπτωση εκπρόθεσμης (μετά δηλαδή την 31.12.2003) προμήθειας του ειδικού σήματος (έτους 2004), καθώς και στην περίπτωση καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής:

Για τα επιβατικά Ι.Χ. και μοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου Jeep:
(α) Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 785 κυβ. εκατ., το πρόστιμο ανέρχεται σε 30 ευρώ.
(β) Για οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα από 786 κυβ.εκατ. και άνω, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας, που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα του οχήματος.
(γ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του, πλην της περίπτωσης που το όχημα έχει κυλινδρισμό μέχρι 785 κυβ.εκατ., οπότε το πρόστιμο, όπως προαναφέρθηκε, ανέρχεται σε 30 ευρώ.
Ετσι, για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα 2.000 κυβ.εκατ. που ανήκει σε πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον γίνει εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος (με την καταβολή 3 ευρώ) το πρόστιμο ανέρχεται σε 161,5 ευρώ.

Για τα λοιπά οχήματα:
(α) Το πρόστιμο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήμισυ των κατά περίπτωση οφειλομένων τελών κυκλοφορίας.
(β) Στην ειδική περίπτωση, όμως, που γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια ειδικού σήματος για όχημα της κατηγορίας αυτής, το οποίο, όμως, απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας (όπως η περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2367/53, π.χ. φορτηγά υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητος, κλπ που ανήκουν σε Δήμους, Κοινότητες') το πρόστιμο αυτό περιορίζεται στο 25% των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε μη απαλλασσόμενο όχημα.
Επίσης, αυτοτελές πρόστιμο ύψους 30 ευρώ επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου, όμως, είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.
Eννοείται, βέβαια, ότι σε περίπτωση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος με πράξη Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε ειδικό σήμα, λόγω μη προμήθειας αυτού, επιβάλλεται μόνο το ως άνω, κατά περίπτωση, προβλεπόμενο πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και όχι και το πρόστιμο για μη επικόλληση.

Υπενθυμίζεται ότι επιβάλλεται πρόστιμο 30 ευρώ και στην περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του ήδη χορηγηθέντος.

Τα ως άνω πρόστιμα όλων των κατηγοριών για τα ειδικά σήματα καταβάλλονται στη ΔΟΥ χωρίς ειδική πράξη, με την έκδοση αποδεικτικού είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης τύπου Α) και εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό στον Κ.Α.Ε. 1717 «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους Εμμεσους Φόρους».
Τέλος, για τα οχήματα για τα οποία, παρότι υπάρχει υποχρέωση δεν έγινε προμήθεια ειδικού σήματος ή καταβλήθηκαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, το οφειλόμενο ποσό τελών κυκλοφορίας, καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο θα βεβαιωθούν από την αρμόδια ΔΟΥ.
Με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.2873/2000 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών θα καθορισθούν ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και καταβολής των ανωτέρω ποσών.

12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ

Με την υπ' αριθ. 1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./12.11.2001 (ΦΕΚ Β' 1554) ΑΥΟ, η οποία σας κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 1021481/1561 π.ε./Τ.&Ε.Φ./έγγραφό μας και τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 1047256/573/Τ.& Ε.Φ./20.5.2003 ΑΥΟΟ (κοινοποιήθηκε με το υπ' αριθ. 1058003/787/ Τ.& Ε.Φ./23.6.2003 έγγραφό μας), καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ποσών.

13. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε οχήματος, με βάση την οποία μεταβάλλεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το νέο ημερολογιακό έτος.
- Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου οχήματος.
- Επίσης, η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του Ν.1350/1983 εξόφληση των τελών κυκλοφορίας για τη διενέργεια του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου από τα ΚΤΕΟ, θα αποδεικνύεται από τη χορηγούμενη, κατά την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας, απόδειξη πληρωμής και την επικόλληση του σήματος.
Εξαιρετικά, στις περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου δηλώνει ότι η ανωτέρω απόδειξη έχει απωλεσθεί ή καταστραφεί η διαπίστωση της εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας θα γίνεται με τη χορήγηση σχετικού πληροφοριακού δελτίου της Γ.Γ.Π.Σ. ή της ΔΟΥ (διαδικασία που περιγράφεται στο κεφ. 10).

14. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ Τ.Κ.
14.1 ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα προμηθεύσει με σήματα κάθε (υπο)κατάστημα Τράπεζας (με βάση τους πίνακες υποκαταστημάτων και διευθύνσεων που έχουν δοθεί από τις Τράπεζες), καθώς και τις αρμόδιες ΔΟΥ.
Για επιπλέον ανεφοδιασμό σημάτων και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις τα καταστήματα των Τραπεζών θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. (τηλ. 2105140436, 2105152183) για τον άμεσο εφοδιασμό τους.
Απαγορεύεται ο δανεισμός σημάτων ενός σημείου διάθεσης από άλλο.
Επισημαίνεται ότι τα δέματα περιέχουν είκοσι (20) τεμάχια.
Η διανομή των σημάτων θα γίνεται μέσω των ΕΛ.ΤΑ.
Αρμόδιος για την παραλαβή της αποστολής θα είναι για μεν τις Τράπεζες ο Διευθυντής του υποκαταστήματος, για δε τις ΔΟΥ ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή ο αναπληρωτής του.
Για την απρόσκοπτη διακίνηση των αποστολών θα πρέπει θα ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι παρών ο ένας από τους δύο.
Η διακίνηση της αποστολής (παράδοση-παραλαβή) θα πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής (ειδικό έντυπο των ΕΛ.ΤΑ), η οποία θα υπογράφεται και σφραγίζεται από τους παραπάνω αρμοδίους.
Σε κάθε αποστολή σημάτων από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα εσωκλείεται στο δέμα και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (επισυνάπτεται υπόδειγμα) εις διπλούν, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποσταλέντων σημάτων, σε δέματα και τεμάχια.
Κατά την παραλαβή θα συμπληρώνονται, στις αντίστοιχες θέσεις του αντιγράφου του πρωτοκόλλου, οι ποσότητες που παρελήφθησαν. Το πρωτόκολλο αυτό υπογεγραμμένο θα αποστέλλεται συστημένο (Ταχυδρομικά ή με Courier) για ενημέρωση στην:

Υ.Δ.Ε.Α.Δ. Κλεομήδους 8 ' 104 43 ΑΘΗΝΑ

(υπόψη κας Κουλουβάρη ή κας Χρησίμου)

Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθούν διαφορές στις αποσταλείσες ποσότητες, οι διαφορές αυτές θα γνωστοποιούνται αμέσως στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. με FAX, που θα στέλνεται στους αριθμούς 2105153344 - 2105145872, χρησιμοποιώντας είτε το συμπληρωμένο πρωτόκολλο αποστολής/παραλαβής είτε ελεύθερο κείμενο.
14.2 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
14.2.1 Από Τράπεζες (Δεκαπενθήμερη ενημέρωση)
Κάθε δεύτερη Δευτέρα ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε περίπτωση αργίας, θα αποστέλλεται μαγνητική δισκέτα με τη διάθεση των σημάτων του δεκαπενθημέρου μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, από όλα τα υποκαταστήματα.
Η πρώτη ημέρα αποστολής των δισκετών θα είναι η μεθεπόμενη Δευτέρα της 1ης ημέρας διάθεσης.
Στη μαγνητική δισκέτα θα περιέχονται όλα τα υποκαταστήματα που είχαν κίνηση και μόνο αυτά.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αρχείου που θα περιέχει η δισκέτα και η γραμμογράφηση του Record έχουν ήδη δοθεί στις Τράπεζες.
Μαζί με τη δισκέτα θα παραδίδεται και συνοδευτική εκτύπωση στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ-ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΣΥΝΟΛΑ
Στοιχεία Παραλαβής-Υπογραφής.
Η διεύθυνση στην οποία θα γίνεται η αποστολή των μαγνητικών δισκετών και των αντίστοιχων εκτυπώσεων είναι:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1

183 10 ΜΟΣΧΑΤΟ

(Υπόψη κας Μαυροπούλου)

14.2.2 Από ΔΟΥ και Κλιμάκια των ΔΟΥ
14.2.2.1 Εβδομαδιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις από 3.11.2003 μέχρι 31.12.2003)
Κάθε Δευτέρα όλες οι ΔΟΥ θα ενημερώνουν την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. για τις ποσότητες των σημάτων που έχουν διατεθεί κατά την προηγούμενη εβδομάδα (από όλους τους εντεταλμένους για τη διάθεση των σημάτων υπαλλήλους). Η ενημέρωση θα γίνεται με δύο διαφορετικές διαδικασίες αναλόγως με το αν η ΔΟΥ είναι μηχανογραφημένη (ενταγμένη στο TAXIS) ή όχι. Εάν η ΔΟΥ είναι μηχανογραφημένη, η ενημέρωση θα γίνεται μηχανογραφικά, μέσα από τον Internet Explorer. Διαφορετικά, θα γίνεται με το ειδικό για τη διαδικασία αυτή έντυπο «FAX» (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
Παρακάτω σας περιγράφουμε τις διαδικασίες μέσω Internet Explorer, που στη συνέχεια θα αποκαλείται «WEB» και της συμπλήρωσης και αποστολής του εντύπου που στη συνέχεια θα αποκαλείται «FAX».
14.2.2.1.α Μηχανογραφημένες ΔΟΥ
Εάν η ΔΟΥ είναι μηχανογραφημένη (ενταγμένη στο TAXIS), η ενημέρωση θα γίνεται μηχανογραφικά μέσα από το σύστημα Ο.Π.Σ.Α. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αποθηκών) και μέσω του Internet Explorer.
Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και από τις ΔΟΥ Β' Πατρών (2332) και Γ' Πατρών (2334), οι οποίες θα προμηθεύουν με σήματα το κλιμάκιο της Δ/νσης Συγκοινωνιών Ν. Αχαΐας, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2003, αντίστοιχα, βάσει της υπ. αριθμ. 2992/3.10.95 απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντη Νομού Αχαΐας. Στην ενημέρωση που θα αποστέλλουν οι ΔΟΥ Β' και Γ' Πατρών θα συνυπολογίζουν και τις ποσότητες διάθεσης του κλιμακίου.
Η σύνδεση κάθε ΔΟΥ με το σύστημα Ο.Π.Σ.Α. επιτυγχάνεται μέσω του δικτύου TAXIS. Ο αρμόδιος χρήστης (τεχνικός διαχειριστής) πληκτρολογεί στο Internet Explorer την ακόλουθη διεύθυνση:
http://opsa_mail.opsa.gr/opsa/walrus.login

Μόλις γίνει η σύνδεση εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη στην οποία ο χρήστης πρέπει να καταχωρήσει το «Ονομα χρήστη» και το «Συνθηματικό» (τα οποία θα είναι διαφορετικά για κάθε ΔΟΥ).

[']

Το «Ονομα χρήστη» θα είναι το ελληνικό Κεφαλαίο γράμμα Δ μαζί με τον κωδικό της εκάστοτε ΔΟΥ (για παράδειγμα η ΔΟΥ με κωδικό 1101 θα βάλει Ονομα χρήστη Δ 1101).
Το προκαθορισμένο «Συνθηματικό» θα είναι ο κωδικός της εκάστοτε ΔΟΥ (για παράδειγμα η ΔΟΥ με κωδικό 1101 θα βάλει συνθηματικό 1101).
Πατώντας το πλήκτρο «Σύνδεση» εξασφαλίζεται από το σύστημα η πρόσβαση σε εφαρμογές και δεδομένα που αφορούν στην αντίστοιχη ΔΟΥ όπου ανήκει ο χρήστης.
Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασμένη πληροφορία ή δεν είναι σίγουρος για την ορθότητα της καταχώρησης του Ονόματος Χρήστη ή του Συνθηματικού, μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Καθάρισμα» και να ξαναπροσπαθήσει.
Στην περίπτωση που ο χρήστης πληκτρολογήσει λανθασμένο Όνομα Χρήστη ή Συνθηματικό, τότε εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με το μήνυμα «Άγνωστος Χρήστης ή Λανθασμένο Συνθηματικό ' Παρακαλώ προσπαθήστε ξανά».

[']

Ο χρήστης πρέπει να επανέλθει στην αρχική οθόνη μέσω της επιλογής «Πίσω» που εμφανίζεται στο άνω αριστερό μέρος της οθόνης και να καταχωρήσει την ορθή πληροφορία.
Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τις ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές:
- Αιτήματα χορήγησης αναλωσίμων
- Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Ι.Χ.
- Πωλήσεις σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Επαγγελματικών Οχημάτων Δ.Χ.
- Πωλήσεις Σημάτων Τεχνικών Παιγνίων
- Εξοδος
- Αλλαγή Συνθηματικού

[']

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει είτε το αντικείμενο με το οποίο ενδιαφέρεται να ασχοληθεί, οπότε και εμφανίζεται η αντίστοιχη οθόνη, είτε «'Έξοδος» οπότε και αποσυνδέεται, είτε «Αλλαγή Συνθηματικού».
Εάν ο χρήστης επιλέξει να αλλάξει συνθηματικό, τότε εμφανίζεται η οθόνη «Αλλαγή Συνθηματικού» όπως φαίνεται παρακάτω. Στην οθόνη αυτή ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει αρχικά το Τρέχον Συνθηματικό και κατόπιν το Νέο Συνθηματικό εις διπλούν.

[']

Εάν ο χρήστης καταχωρήσει λανθασμένη πληροφορία ή δεν είναι σίγουρος για την ορθότητα της καταχώρησης του Συνθηματικού, μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Καθάρισμα» και να ξαναπροσπαθήσει.
Από τις διαθέσιμες επιλογές, αυτές που μας ενδιαφέρουν είναι:
α) «Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Ι.Χ.».
β) «Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Επαγγελματικών Οχημάτων Δ.Χ.».
Αρχικά εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, της οποίας τα πεδία (Υπηρεσία και Ημερομηνία) είναι ήδη συμπληρωμένα. Η «Ημερομηνία» μπορεί να μεταβληθεί εάν απαιτείται.

[']

Η «Οικονομική χρήση» αφορά την τρέχουσα χρήση και πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη με μεγάλη προσοχή.
Επιλέγοντας «Επόμενη Σελίδα» εμφανίζεται η επόμενη οθόνη, στην οποία ο χρήστης θα καταχωρήσει τα απολογιστικά στοιχεία των πωλήσεων για τα Σήματα Τελών Κυκλοφορίας.

[']

Στο πεδίο «Κατηγορία» επιλέγει υποχρεωτικά μία από τις «κατηγορίες των σημάτων». Η επιλογή γίνεται από το κουμπί με το βελάκι που υπάρχει στο πεδίο αυτό.
Στο πεδίο «Ποσότητα» καταχωρείται η ποσότητα των σημάτων που διατέθηκαν.
Το πεδίο «Αξία» δεν συμπληρώνεται.
Στο πεδίο «Δωρεάν» δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί η ποσότητα των δωρεάν σημάτων που τυχόν διατέθηκαν (διότι δεν παρακολουθείται πλέον η αξία).
Στο πεδίο «Άκυρα» καταχωρείται αντίστοιχα η ποσότητα των άκυρων σημάτων.
Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την καταχώρηση όλων των στοιχείων επιλέγει «Καταχώρηση», οπότε και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη η οποία επιβεβαιώνει την επιτυχία της καταχώρησης και μέσα από την οποία μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία με την οποία επιθυμεί να συνεχίσει:

[']

Επιλέγοντας:
- «Νέα Καταχώρηση» επιστρέφει στην αμέσως προηγούμενη οθόνη σε αναμονή επόμενης καταχώρησης.
- «Μενού Επιλογών» εμφανίζεται η οθόνη του αρχικού 'μενού' ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει νέα εργασία ή έξοδο.
- «Εξοδος» επιστρέφει στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια βγαίνει από τον Internet Explorer.
Από το Internet Explorer μπορεί να αποσυνδεθεί είτε επιλέγοντας Αρχείο και Εξοδος είτε κλείνοντας το παράθυρο με το γνωστό τρόπο των Windows (πατώντας το πλήκτρο πάνω δεξιά στο μεγάλο παράθυρο).
14.2.2.1.β Κλιμάκια των ΔΟΥ και ΔΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
- Συμπλήρωση του FAX
Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι:
1. Ο κωδικός του Κλιμακίου ή της ΔΟΥ σας, στο παράπλευρο παραλληλόγραμμο της λέξης «ΔΟΥ».
2. Ο τίτλος του Κλιμακίου ή της ΔΟΥ σας.
3. Η Ημ/νία Διάθεσης με μορφή π.χ. 0 7 / 1 1 / 2 0 0 3
Η ημερομηνία αυτή θα είναι η ημερομηνία της Παρασκευής ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας.
4. Η Περίοδος Διάθεσης θα συμπληρώνεται στις θέσεις «Από» και «Εως» με τις ημερομηνίες της ΔΕΥΤΕΡΑΣ ή της πρώτης εργάσιμης ημέρας, και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας αντίστοιχα.
Οπως φαίνεται και από την υποσημείωση, η Ημ/νία Διάθεσης και η Ημ/νία «Εως» της περιόδου πρέπει να είναι ίδιες. Εννοείται ότι ο τρόπος συμπλήρωσης είναι ίδιος με αυτόν της Ημ/νίας Διάθεσης.
Αν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρουσιαστεί έλλειψη σημάτων, τότε θα συμπληρωθεί ένα «FAX» με τις διαθέσεις από την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα της προηγούμενης περιόδου (εβδομάδας), μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποστολής του «FAX», η οποία φυσικά θα συμφωνεί με την Ημ/νία Διάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρώνεται στο πάνω μέρος του «FAX» η ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ».
Στην περίπτωση αυτή, το επόμενο «FAX» θα αποσταλεί την επόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ με στοιχεία διάθεσης, για την περίοδο από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημ/νίας του ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ «FAX» έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

α. ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX»

(Αποστολή 14.11.03 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 13.11.03

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 10.11.03 έως 13.11.03

β. ΕΠΟΜΕΝΟ«FAX»

(Αποστολή 17.11.03 ΔΕΥΤΕΡΑ)

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 14.11.03

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 14.11.03 έως 14.11.03

5. Στη στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ θα συμπληρώνεται η ποσότητα που διατέθηκε από τη ΔΟΥ σας στη συγκεκριμένη περίοδο (εβδομάδα).
6. Η στήλη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ δεν θα συμπληρώνεται.
7. Τέλος θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η συμπλήρωση του FAX πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών.
- Αποστολή του FAX.
Το «FAX» θα αποστέλλεται (κάθε Δευτέρα ή για τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τη συγκεκριμένη ημέρα) σε ένα από τα «FAX» (2105153344 - 2105145872) που είναι τυπωμένα πάνω στο έντυπο.
Τονίζεται ότι απαιτείται παρακολούθηση και προσοχή, ώστε το «FAX» να μην αποστέλλεται 2η φορά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στον έλεγχο και στην επεξεργασία των στοιχείων.
Οπως γίνεται κατανοητό, από την επεξεργασία των στοιχείων των εβδομαδιαίων διαθέσεων των σημάτων, θα υπολογίζονται μηχανογραφικά οι ανάγκες σε σήματα της κάθε ΔΟΥ και η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα τροφοδοτεί τις συγκεκριμένες ΔΟΥ με νέα αποστολή μέσω των ΕΛ.ΤΑ.
ΕΙΔΙΚΑ, για τα κλιμάκια των ΔΟΥ, που βρίσκονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών του Χολαργού, Αγ. Παρασκευής, Περιστερίου, Αγ. Δημητρίου, Ιωνίας Θεσ/νίκης και Ελευσίνας, προκειμένου να αποστέλλουν «FAX» με την εβδομαδιαία διάθεση των σημάτων για τη μηχανογραφική παρακολούθηση των υπολοίπων τους και των αποστολών που κάνει η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. έχουν δοθεί οι κωδικοί ΔΟΥ:
Κλιμάκιο Χολαργού : 9901
Κλιμάκιο Αγ. Παρασκευής : 9902
Κλιμάκιο Περιστερίου : 9903
Κλιμάκιο Αγ. Δημητρίου : 9904
Κλιμάκιο Ιωνίας Θεσ/νίκης : 9905
Κλιμάκιο Ελευσίνας : 9906

Οι κωδικοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες που έχουν σχέση με τη διακίνηση και την παρακολούθηση του εφοδιασμού των κλιμακίων με σήματα.
14.2.2.2 Μηνιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις από 1.1.2004)
Mετά τη λήξη της κανονικής περιόδου και της τυχόν παράτασης που θα δοθεί για τη διάθεση των ειδικών σημάτων Τ.Κ.Α., έτους 2004, τα στοιχεία που θα αποστέλλετε θα χρησιμοποιούνται από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. μόνο για ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων για τις πραγματοποιηθείσες διαθέσεις σημάτων.
Δηλαδή, δεν θα αποστέλλονται συμπληρωματικά ποσότητες σημάτων για την κάλυψη τυχόν ελλείψεων στις ΔΟΥ.
Επειδή η ενημέρωση αυτή προς την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. πρέπει να συνεχισθεί μέχρι την ημερομηνία καταστροφής των ειδικών σημάτων 2004, η ενημέρωση των διαθέσεων θα γίνεται, από το Ιανουάριο 2004, σε μηνιαία βάση και θα περιέχει στοιχεία διάθεσης όλου του μήνα.
14.2.2.2.α Ενημέρωση μέσω «WEB»
Ο τρόπος ενημέρωσης μέσω «WEB» για τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ, δεν μεταβάλλεται με εξαίρεση τη συχνότητα ενημέρωσης. Τα στοιχεία διάθεσης θα αναφέρονται στη χρονική περίοδο από την πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.
14.2.2.2.β Συμπλήρωση και αποστολή του «FAX»
Τα κλιμάκια των ΔΟΥ και η ΔΟΥ Αγ. Αθανασίου θα συμπληρώνουν ένα ΜΗΝΙΑΙΟ «FAX» με τα στοιχεία διάθεσης για την περίοδο από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, το οποίο θα αποστέλλουν στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Παράδειγμα:
Μετά από το «FAX» που θα συμπληρώσετε και θα αποστείλετε τη Δευτέρα 29.12.2003 με στοιχεία διάθεσης της περιόδου από Δευτέρα 22.12.2003 έως Παρασκευή 26.12.2003, θα συμπληρώσετε ένα «FAX» με στοιχεία διάθεσης που θα αναφέρονται στην περίοδο από Δευτέρα 29.12.2003 έως Παρασκευή 30.1.2004, το οποίο θα αποστείλετε στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. την Δευτέρα 2.2.2004.
Εννοείται ότι καταργείται το ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX», το οποίο χρησιμοποιείτο για την άμεση αποστολή συμπληρωματικής ποσότητας σημάτων.

14.2.2.2.γ Προμήθεια σημάτων
Οπως σας αναφέραμε και παραπάνω, τα στοιχεία διάθεσης, με όποιον τρόπο και αν αποστέλλονται, δεν θα χρησιμοποιούνται από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. για τον μηχανογραφικό υπολογισμό των αναγκαίων ποσοτήτων, που τυχόν απαιτούνται να σταλούν στις ΔΟΥ.
Ως εκ τούτου, στην περίπτωση που σας παρουσιάζεται έλλειψη σημάτων θα επικοινωνείτε μόνο τηλεφωνικά με την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. (Κα Κουλουβάρη ή Κα Χρησίμου 2105152183 ή 2105140436) και θα ζητάτε να σας αποσταλούν.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. σας κατευθύνει να προμηθευτείτε σήματα από άλλη ΔΟΥ, τότε για την παράδοση/παραλαβή θα χρησιμοποιείτε το έντυπο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ. 2004», που χρησιμοποιείται για την παράδοση/παραλαβή από τις Τράπεζες, στο οποίο, όπου αναφέρεται η λέξη «ΤΡΑΠΕΖΑ», θα αναγράφετε τη λέξη «ΔΟΥ» (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
Στο έντυπο αυτό θα συμπληρώνονται ο Κωδικός και ο Τίτλος της παραδίδουσας και της παραλαμβάνουσας ΔΟΥ, η ημερομηνία παράδοσης και η τελευταία γραμμή με την ένδειξη «ΣΥΝΟΛΟ», στην οποία θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα σημάτων.
Το πρωτόκολλο θα συμπληρώνεται εις τριπλούν και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένο από την παραδίδουσα και την παραλαμβάνουσα ΔΟΥ, θα αποστέλλεται αμέσως στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με ευθύνη της παραλαμβάνουσας ΔΟΥ, στο fax 2105153344, υπόψη κας Κουλουβάρη ή Κας Χρησίμου.
14.2.3 Διόρθωση λαθών
Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. θα επεξεργάζεται τα στοιχεία διάθεσης των Τραπεζών και των ΔΟΥ Αν κατά την επεξεργασία διαπιστωθούν λάθη ως προς τις διατεθείσες ποσότητες σε σχέση με το υπόλοιπο που βρίσκεται σε κάθε Τράπεζα ή ΔΟΥ, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Υ.Δ.Ε.Α.Δ., της ΔΟΥ και της Μηχανογράφησης ή της Οργάνωσης της Τράπεζας πρέπει να συντονιστούν για τον εντοπισμό του λάθους και τη διόρθωσή του, όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Ειδικότερα:
Για τις Τράπεζες:
Αν διαπιστωθεί λάθος από μέρους Τράπεζας, που δεν έχει εντοπιστεί κατά την επεξεργασία των δισκετών, η διόρθωσή του θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη της μηχανογραφημένης εφαρμογής κ. Μαυροπούλου Σοφία, στο τηλέφωνο 2104802502.
Για τις ΔΟΥ και τα Κλιμάκια των ΔΟΥ:
Αν μετά την αποστολή των στοιχείων διάθεσης (μέσω WEB ή FAX) διαπιστωθεί ότι η ποσότητα διάθεσης μιας περιόδου (εβδομάδας) ήταν άλλη από αυτή που δηλώθηκε, τότε, με ευθύνη των ΔΟΥ οι ποσότητες διάθεσης των σημάτων της επόμενης περιόδου (εβδομάδας), θα μειωθούν ή θα αυξηθούν ανάλογα, ώστε τελικά η ενημέρωση της Υ.Δ.Ε.Α.Δ. να είναι σωστή.
14.3 ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
1. Η παράδοση-παραλαβή των αδιάθετων και κατεστραμμένων/άκυρων σημάτων θα λάβει χώρα υποχρεωτικά εντός 10 ημερών από τη λήξη του χρόνου διάθεσης των ειδικών σημάτων από τις Τράπεζες.
2. Το κάθε υποκατάστημα Τράπεζας θα συμπληρώσει εις τριπλούν το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ/ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ.Α. 2004 (το οποίο σας επισυνάπτουμε), σωστά και με ευκρίνεια, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται σ' αυτό.
Το σύνολο των παραλαβών των σημάτων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες που έχουν αποσταλεί από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ. και αναγράφονται στα Πρωτόκολλα Αποστολής-Παραλαβής για την κάθε αποστολή, ή όπως έχουν διαμορφωθεί αυτές μετά τις διαπιστώσεις λανθασμένων αποστολών, για τις οποίες και μόνο έχει ενημερωθεί η Υ.Δ.Ε.Α.Δ., με το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Αποστολής-Παραλαβής ή με FAX για τις περιπτώσεις που συγκεκριμένα δέματα δεν περιείχαν ακριβώς 20 τεμάχια.
Το σύνολο των διαθέσεων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες των διατεθέντων σημάτων, όπως αυτές προκύπτουν από την ενημέρωση των τραπεζών μέσω δισκετών.
Στο αδιάθετο υπόλοιπο δεν θα περιλαμβάνονται τα άκυρα.
Στις ποσότητες των άκυρων θα περιλαμβάνονται τα κακέκτυπα και τα κατεστραμμένα.
Το σύνολο των επιστροφών διαμορφώνεται από το άθροισμα του αδιάθετου υπολοίπου και των άκυρων.
Στις παρενθέσεις παραπλεύρως του τίτλου της Τράπεζας και του υποκαταστήματος θα συμπληρωθούν οι κωδικοί, που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα, σε όλες τις διαδικασίες της εφαρμογής.
3. Το Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα παραδοθεί με τα επιστρεφόμενα σήματα στη ΔΟΥ που υπάγεται χωρικά το υποκατάστημα.
Οι Τράπεζες ενημερώνονται κάθε χρόνο με μία αναλυτική κατάσταση των στοιχείων των (υπο)καταστημάτων τους (πάνω στην οποία κάνουν και τις τυχόν διορθώσεις και την οποία επιστρέφουν στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ.), στην οποία εμφανίζεται και ο κωδικός της αρμόδιας ΔΟΥ για την παραλαβή των αδιάθετων σημάτων.
Ο Τίτλος και ο Κωδικός της ΔΟΥ θα συμπληρωθούν από την παραλαμβάνουσα ΔΟΥ υποχρεωτικά.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της παραλαβής οι ΔΟΥ που δεν χορήγησαν σήματα Τ.Κ.Α. 2004.
4. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί από όλα τα υποκαταστήματα ακόμα και αν δεν υπάρχουν ποσότητες προς επιστροφή. Εννοείται ότι σ' αυτήν την περίπτωση οι ποσότητες και το σύνολο σε ευρώ στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα συμπληρωθούν με (0) μηδέν. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή το Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής θα αποσταλεί μόνο στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ. ( και όχι στην ΔΟΥ).
5. Η παραλαμβάνουσα ΔΟΥ θα καταμετρήσει τα σήματα θα ελέγξει τις ποσότητες που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής, θα ελέγξει αν η παράδοση έγινε εντός του προβλεπόμενου 10ημέρου, θα υπογράψει το Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής και θα επιστρέψει τα δύο (2) αντίγραφα στην Τράπεζα.
Τα Σύνολα Παραλαβών πρέπει να είναι ίσα με το άθροισμα του συνόλου των διαθέσεων, του αδιαθέτου υπολοίπου και των άκυρων.
Για τις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών, η παράδοση αυτή γίνει συστημένα μέσω των ΕΛ.ΤΑ. (και όχι με εκπρόσωπο της Τράπεζας), σαν ημερομηνία Παράδοσης/Παραλαβής θα λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης στα ΕΛ.ΤΑ. η οποία και θα συμπληρώνεται (αφού ελεγχθεί) στο Πρωτόκολλο Παράδοσης/Παραλαβής.
6. Μετά την ολοκλήρωση της Παράδοσης/Παραλαβής, το υποκατάστημα θα αποστείλει το ένα (1) αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Παράδοσης/Παραλαβής συστημένο στην Υ.Δ.Ε.Α.Δ.
7. Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ. μετά την παραλαβή των πρωτοκόλλων όλων των υποκαταστημάτων των Τραπεζών θα εκτυπώσει (μηχανογραφικές) καταστάσεις με τα στοιχεία των Αποστολών, των Πωλήσεων και της Παράδοσης των σημάτων και τις τυχόν διαφορές, τις οποίες θα στείλει σε κάθε υποκατάστημα, σε κάθε ΔΟΥ και συγκεντρωτικά στην Δ/νση Τελών και Ειδ. Φορολογιών και σε κάθε Τράπεζα (Δ/νση Οργάνωσης).
14.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Η Υ.Δ.Ε.Α.Δ., από τα στοιχεία που διαθέτει και αμέσως μετά την επεξεργασία όλων των στοιχείων που θα έχουν περιέλθει σ' αυτή (δηλαδή πρωτόκολλα παράδοσης σημάτων από τράπεζες σε ΔΟΥ και στοιχεία διάθεσης σημάτων μέσω «FAX» ή «WEB»), θα εκτυπώσει και θα αποστείλει σε κάθε ΔΟΥ, για ενημέρωση και έλεγχο, «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ» στην οποία θα περιέχονται τα στοιχεία των αποστολών από την Υ.Δ.Ε.Α.Δ., των παραλαβών από τράπεζες και ΔΟΥ, των παραδόσεων σε ΔΟΥ, των διαθέσεων και τα υπόλοιπα των σημάτων, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ΔΟΥ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
14.5 ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 2004
Μετά το τέλος της χρήσης των σημάτων του 2004, θα ακολουθήσει η καταστροφή τους για την οποία, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση της Υ.Δ.Ε.Α.Δ., θα σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας. Προτού σας δοθούν οδηγίες δεν πρέπει να προβείτε σε καταστροφή των σημάτων αυτών.

15. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ Γ.Γ.Π.Σ. ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ
15.1. Γενικές οδηγίες
Οπως έχει προαναφερθεί, οι Τράπεζες θα χορηγούν το ειδικό σήμα ΜΟΝΟ όταν προσκομίζεται προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο ή, σε περίπτωση χορήγησης του σήματος από τις Τράπεζες μέσω διαδικτύου (internet) ή call center, όταν έχει λάβει ειδοποιητήριο ο κάτοχος του οχήματος.
Στο ειδοποιητήριο που αποστέλλεται στους κατόχους των οχημάτων αναφέρεται ενδεικτική ημερομηνία προμήθειας του σήματος, η οποία έχει τεθεί για καλύτερη εξυπηρέτησή τους και δεν είναι δεσμευτική.
Το χρονικό διάστημα από 3.11.2003 - 5.12.2003 έχει κατανεμηθεί ενδεικτικά στις παρακάτω περιόδους:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/11/2003-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/11/2003

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/11/2003-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/11/2003

ΔΕΥΤΕΡΑ 17/11/2003-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11/2003

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11/2003-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11/2003

ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2003-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12/2003

Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο απόκομμα 2 του ειδοποιητηρίου - απόδειξης πληρωμής, υπάρχει προεκτυπωμένη η ένδειξη:
«ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΦΜ ΚΑΤΟΧΟΥ»
Κατά τη χορήγηση του σήματος οι Τράπεζες θα πρέπει να ελέγχουν, μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει η ένδειξη, αν έχει συμπληρωθεί το ζητούμενο στοιχείο.
Αν δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του ΑΦΜ θα πρέπει να παραπέμπεται ο υπόχρεος για την προμήθεια του σήματος στη ΔΟΥ φορολογίας του εισοδήματός του.
15.2. Ενέργειες από Τράπεζες.
α) Η χορήγηση του σήματος θα γίνεται με την προσκόμιση μόνο του προεκτυπωμένου ειδοποιητηρίου.
β) Παρουσία του υπόχρεου θα καταχωρούνται τα κωδικοποιημένα στοιχεία πληρωμής, τα οποία εμφανίζονται στο απόκομμα 2 της απόδειξης πληρωμής μέσα σε κόκκινο πλαίσιο, καθώς και ο Α.Φ.Μ. στις περιπτώσεις που απαιτείται.
γ) Στο τέλος της διαδικασίας διάθεσης και εντός 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών, θα στείλουν στη Γ.Γ.Π.Σ. σε μαγνητικό μέσο τις αναλυτικές εγγραφές των καταστημάτων, με τις προδιαγραφές που έχουν δοθεί.
Τα μαγνητικά μέσα θα συνοδεύονται από έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφεται το πλήθος των εγγραφών και η συνολική αξία.
Η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα μαγνητικά μέσα με τις συνοδευτικές καταστάσεις είναι:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1

183 10 ΜΟΣΧΑΤΟ

(Υπόψη κας Γεωργακοπούλου - τηλ. 2104802527)

δ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρμόδια καταστήματα των Τραπεζών πρέπει να διαβιβάζουν στη Γ.Γ.Π.Σ. τα στελέχη των αποδείξεων πληρωμής σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν.
15.3. Ενέργειες από ΔΟΥ
15.3.1. ΔΟΥ όπου λειτουργεί το σύστημα TAXIS
Για τις ΔΟΥ TAXIS, η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας με τη χορήγηση ειδικού σήματος θα γίνεται μέσω του υποσυστήματος Εσόδων του TAXIS, με την ίδια διαδικασία που έχει καθορισθεί για την είσπραξη τελών κυκλοφορίας παρελθόντων ετών.
15.3.2. Κλιμάκια των ΔΟΥ και ΔΟΥ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
15.3.2.1. Οδηγίες για τον Α.Φ.Μ.
Θα ελέγχεται με μεγάλη προσοχή ο Α.Φ.Μ. που θα συμπληρώνεται, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι πράγματι ο Α.Φ.Μ. αυτός ανήκει στον κάτοχο του οχήματος.
Για τον έλεγχο της ορθότητας του Α.Φ.Μ. μπορεί να ζητείται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης με εκτυπωμένο τον Α.Φ.Μ. ή εκκαθαριστικό σημείωμα ή άλλο φορολογικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ότι ο Α.Φ.Μ. που αναγράφεται ανήκει πράγματι στον κάτοχο του οχήματος.
Επισημαίνεται ότι, οι παντρεμένες γυναίκες - κάτοχοι οχημάτων θα αναγράφουν το δικό τους Α.Φ.Μ. και όχι τον Α.Φ.Μ. του συζύγου τους. Αν δεν έχουν δικό τους Α.Φ.Μ. θα απευθύνονται στην αρμόδια για τη φορολογία τους ΔΟΥ προκειμένου να τους χορηγηθεί.
15.3.2.2. Επιλογή και συμπλήρωση του κατάλληλου εντύπου ειδοποιητηρίου - απόδειξης πληρωμής
Εφόσον ο ενδιαφερόμενος για την προμήθεια του Ειδικού Σήματος προσκομίζει προεκτυπωμένο ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ θα πρέπει να γίνει αντικατάσταση του παραπάνω ειδοποιητηρίου με το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν με μεγάλη προσοχή, ΣΩΣΤΑ και ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όλα τα στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης χορήγησης του σήματος, στην υπεύθυνη δήλωση θα αναγράφεται χωριστά το ποσό του Ειδικού Σήματος και χωριστά το πρόστιμο π.χ. ποσό τελών κυκλοφορίας : / 69 / 81 / + 81
2. Το ποσό του προστίμου ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΕΤΑΙ στα συγκεντρωτικά δελτία (ΗΜΕΡΗΣΙΟ και ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ).
3. Στην ένδειξη της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ «έτους..........» θα πρέπει να αναγράφεται το έτος που αφορά το χορηγούμενο σήμα, ώστε να μη γίνεται σύγχυση, κατά την καταχώρησή τους από τη Γ.Γ.Π.Σ., με τα τέλη κυκλοφορίας των προηγουμένων ετών σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν ήδη καταβληθεί.
4. Στο τετραγωνίδιο «αριθμός κυκλοφορίας» θα αναγράφεται ΜΟΝΟ ο αριθμός κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, καθώς η μη συμπλήρωσή του ή η λανθασμένη ή μη ευανάγνωστη αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας συνεπάγεται αδυναμία καταχώρησης της πληρωμής.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί και στις περιπτώσεις:
α. που υπάρχει απαλλαγή και χορηγείται σήμα, τότε θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο λόγος της απαλλαγής στο επάνω δεξιό τμήμα της υπεύθυνης δήλωσης.
- για τα οχήματα Δημοσίου κ.λπ., θα αναγράφεται η λέξη «ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ»
- για τα αναπηρικά, θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ»
β. που χορηγείται σήμα σε τροχόσπιτο, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στο επάνω δεξιό τμήμα η λέξη «ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ» και στο τετραγωνίδιο «αριθμός κυκλοφορίας» ο αριθμός κυκλοφορίας του έλκοντος αυτοκινήτου, ο οποίος και αναγράφεται στο ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματικών Ι.Χ. και Δ.Χ. θα πρέπει επίσης να αναγράφονται:
- στο πάνω αριστερό μέρος της δήλωσης η ένδειξη «Επαγγελματικό» ενώ στο πάνω δεξί μέρος κατά περίπτωση «Ετήσια» ή «Εξαμηνιαία».
- στο πεδίο με την ένδειξη «κυβισμός» θα διαγράφεται η ένδειξη αυτή και θα αναγράφεται κατά περίπτωση, η ένδειξη «μικτό βάρος» ή «θέσεις», ενώ το πεδίο θα συμπληρώνεται με την αντίστοιχη τιμή (κιλά μικτού βάρους ή αριθμό θέσεων).
Αν η κατηγορία είναι 36 ή 40 ή 10 ή 59 το πεδίο δεν θα συμπληρώνεται.
- Δίπλα από το πεδίο του αριθμού κυκλοφορίας θα αναγράφεται ευκρινώς η ένδειξη «κατηγορία» και ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας του οχήματος (όπως περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα).

Κωδ.Κατηγορία οχήματοςΧρήση

15

για τα λεωφορεία

Ι.Χ.

30

για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τις φορτηγές μοτοσικλέτες

Ι.Χ.

36

για τους ελκυστήρες (ρυμουλκά)

Ι.Χ.

40

για τα μη κατονομαζόμενα οχήματα
(που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες)

Ι.Χ.

10

για τα επιβατικά (ταξί)

Δ.Χ.

17

για τα τουριστικά λεωφορεία

Δ.Χ.

18

για τα υπεραστικά λεωφορεία

Δ.Χ.

20

για τα αστικά λεωφορεία

Δ.Χ.

50

για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τις φορτηγές μοτοσικλέτες

Δ.Χ.

59

για τα μη κατονομαζόμενα οχήματα
(που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες)

Δ.Χ.

Συνημμένα, για διευκόλυνσή σας, αποστέλλουμε υποδείγματα συμπληρωμένων υπεύθυνων δηλώσεων.
Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί προσοχή ούτως ώστε η σφραγίδα να μην καλύπτει το ποσό τελών κυκλοφορίας που καταβάλλεται (κωδικός 69).
15.3.2.3. Δεματοποίηση υπεύθυνων δηλώσεων
Θα υπάρχουν δύο κατηγορίες δεμάτων:
1. Υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση ειδικών σημάτων στα επιβατικά Ι.Χ.
2. Υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση ειδικών σημάτων στα επαγγελματικά Ι.Χ. και Δ.Χ., οι οποίες θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
α) Ετήσια τέλη κυκλοφορίας και
β) Εξαμηνιαία τέλη κυκλοφορίας.
Για τη δεματοποίηση των υπεύθυνων δηλώσεων θα χρησιμοποιούνται τέσσερα (4) έντυπα :

1. Για τα επιβατικά Ι.Χ. (2 έντυπα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α:

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ Ι.Χ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Συμπλήρωση του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Α
Κάθε μέρα όλες οι χειρόγραφες ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (που έχουν συμπληρωθεί από τις ΔΟΥ και τα κλιμάκια) θα συγκεντρώνονται σε δέματα κατά ποσό κλιμακίου τελών κυκλοφορίας.
Κάθε δέμα του ίδιου κλιμακίου μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ του ίδιου κλιμακίου, δημιουργείται δεύτερο, τρίτο, κ.λπ. δέμα.
Για κάθε τέτοιο δέμα θα συμπληρώνεται ένα «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ» (όπως στο Υπόδειγμα Α) με τα παρακάτω στοιχεία:
Ι. τον τετραψήφιο κωδικό της ΔΟΥ
ΙΙ. την ημερομηνία διάθεσης του σήματος
III. τον αριθμό δέματος
IV. το ποσό του κλιμακίου τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στις ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ που περιλαμβάνονται στο δέμα
V. το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ που περιλαμβάνονται στο δέμα
VI. συνολική αξία του δέματος
Ο αριθμός δέματος είναι τετραψήφιος και θα συμπληρώνεται ως εξής:
- Στις δύο πρώτες θέσεις θα συμπληρώνεται ο αριθμός 20.
- Στις δύο επόμενες θέσεις θα συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του δέματος, που μας δείχνει το πλήθος των δεμάτων ανά ημέρα.
Προσοχή: Ξεχωριστά δέματα ανά κατηγορία και κατ' έτος θα δημιουργούνται στις περιπτώσεις είσπραξης τελών κυκλοφορίας προηγουμένων ετών.

Συμπλήρωση του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β
Από τα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ που συμπληρώθηκαν για τη δημιουργία των αντιστοίχων δεμάτων, θα δημιουργείται το ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Υπόδειγμα Β), με τα παρακάτω στοιχεία:
I. το σύνολο των δεμάτων της ημέρας
II. το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας
III. τη συνολική αξία των δεμάτων ανά ημέρα
Επιπλέον θα αναγράφεται ο κωδικός της ΔΟΥ και η ημερομηνία της διάθεσης των σημάτων και θα υπογράφεται από τον Τμηματάρχη Εσόδων και τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ

Συσκευασία: Κάθε δέμα Υπεύθυνων Δηλώσεων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων θα συνοδεύεται με το ημερήσιο δελτίο διάθεσης και όλα τα δέματα της ίδιας ημέρας θα επισυνάπτονται στο ανακεφαλαιωτικό δελτίο και θα τοποθετούνται σε έναν υποφάκελο.

1. Για τα επαγγελματικά Ι.Χ. και Δ.Χ. (2 έντυπα)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΗΣΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ:

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Συμπλήρωση των ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ ΚΑΙ Δ
Θα δημιουργούνται δύο κατηγορίες δεμάτων Υπεύθυνων Δηλώσεων των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Μία για την καταβολή ετησίων τελών κυκλοφορίας και μία για την καταβολή των εξαμηνιαίων τελών κυκλοφορίας και θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο κατά περίπτωση Ανακεφαλαιωτικό Δελτίο.
Για διευκόλυνσή σας, η δεματοποίηση των Υπεύθυνων Δηλώσεων των επαγγελματικών αυτοκινήτων μπορεί να γίνεται, κατά την κρίση σας, κάθε μέρα ή στο τέλος κάθε μήνα, οπότε στην ημερομηνία του Ανακεφαλαιωτικού Δελτίου θα συμπληρώνετε την ημερομηνία διάθεσης ή την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, αντίστοιχα.
Θα συμπληρώνετε επίσης τα παρακάτω στοιχεία:
I. το πλήθος των Υπεύθυνων Δηλώσεων ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας
II. τη συνολική αξία ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας
III. τη συνολική αξία του δέματος.
Επιπλέον θα αναγράφεται ο κωδικός της ΔΟΥ και υπογράφεται από τον Τμηματάρχη Εσόδων και τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Συσκευασία: Κάθε δέμα Υπεύθυνων Δηλώσεων επαγγελματικών αυτοκινήτων θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο ανακεφαλαιωτικό δελτίο και θα τοποθετούνται σε έναν υποφάκελο.
15.3.2.4. Αποστολή
Οι υποφάκελοι με τις Υπεύθυνες Δηλώσεις που θα δημιουργούνται όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα αποστέλλονται στη Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε μήνα (Δ/νση: Τ.Θ. 1075, Τ.Κ. 101 10 ΑΘΗΝΑ) με την ένδειξη:
«ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ»
Στο φάκελο θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο αποστολέας.

Οι κ.κ. Επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή της.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης