ΠΟΛ.1092/20.3.1998

Ρύθμιση οφειλών από περιοριστικές της ελευθερίας ποινέςΣχόλια:


20 Μάρ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 20 Μαρτίου 1998
Αριθ. Πρωτ.: 1038525/1668-24/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.23/03/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Είσ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1092

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές.

Με αφορμή διάφορα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της υπ' αριθ. 1054957/5100-24/0016/2.6.1997 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, η οποία εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2469/1997 και αναφέρεται στη ρύθμιση των οφειλών από περιοριστικές της ελευθερίας ποινές, σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος καταβολής των υπαγομένων σ' αυτή οφειλών δεν ορίζεται με τις παραπάνω διατάξεις και συνεπώς δεν υπάρχει θέμα λήξης αυτού, αρκεί να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων αυτών.
Οσον αφορά την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου του κεφαλαίου με τίτλο "Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση", η φράση "πραγματοποιείται κατά το τρέχον έτος" συνδέεται με τη φράση "ο καθορισμός της συνολικής ποινής, λόγω συγχώνευσης" και όχι με το χρόνο καταβολής των οφειλών αυτών.
Κατά συνέπεια, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν.2469/1997, αρκεί να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην κατ' εξουσιοδότηση αυτής, υπ' αριθ. 1054957/5100-24/0016/2.6.1997, κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης.


Taxheaven.gr