Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Φ10034/οικ.12579/328/26.4.2013 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), σχετικά με την ασφάλιση εργατών γης για το έτος 2012

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-04-2013 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αριθ. πρωτ.: Φ10034/οικ.12579/328/26.4.2013
Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), σχετικά με την ασφάλιση εργατών γης για το έτος 2012

Αθήνα, 26/4/013
Α.Π: Φ10034/οικ.12579/328

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΦ: Ε. Σακελλαρίου
Τηλέφωνο: 2103368339
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας:10110-ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81 του ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), σχετικά με την ασφάλιση εργατών γης για το έτος 2012.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 81 του νόμου 4144/2013 (ΦΕΚ 88Α), «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», αναφορικά με την ασφάλιση για το έτος 2012 των εργατών γης και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Με την αριθμ.Φ10034/4148/133/5.3.2013 (ΦΕΚ 540 Β) ΑΔΑ ΒΕ 26Λ-ΜΜΙ, Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 22 του ν.3863/2010, όπως ισχύει, ρυθμίζεται η ένταξη στα Μητρώα Ασφαλισμένων του ΟΓΑ των εργατών γης καθώς και η ημερομηνία έναρξης πλήρους εφαρμογής του εργοσήμου για τον ΟΓΑ.

Με την ανωτέρω Υπουργική απόφαση ορίζεται η 1-1-2013 ως ημερομηνία πλήρους ένταξης στον Κανονισμό του ΟΓΑ των εργατών γής, με βάση τις διατάξεις περί εργοσήμου.

Επίσης ορίζεται ότι οι εργάτες γης που ήταν εγγεγραμμένοι το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος 2012, με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, εντός του έτους αυτού, λιγότερες από 150 ημέρες εργασίας, έχουν δηλαδή εξαργυρώσει μέσα στο έτος 2012 εργόσημα συνολικής αξίας μικρότερης των 5.035,57 Ευρώ. Οι παρακρατηθείσες εισφορές με εργόσημο για το έτος 2012, συμψηφίζονται με τις ασφαλιστικές εισφορές του ασφαλισμένου για το έτος αυτό.

2. Με την κοινοποιούμενη διάταξη του άρθρου 81 του ανωτέρω νόμου δίνεται η δυνατότητα στα πρόσωπα της παρ. 1 περ.β του άρθρου 20 του ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α), που ήταν εγγεγραμμένα το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, και δεν έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2012 καμία ημέρα εργασίας βάσει αμοιβής με εργόσημο, να ασφαλιστούν για ολόκληρο το έτος 2012 με επιπλέον καταβολή ποσοστού 50% επί του ποσού της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί για το έτος 2012.

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο ότι από 1-1-2013 η ασφάλιση των εργατών γης θα γίνεται αποκλειστικά με εργόσημο, παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση των ασφαλισμένων, προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με την περίθαλψή τους και στην περίπτωση των αλλοδαπών εργατών γης, με την ανανέωση των αδειών διαμονής τους.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Κ.Α
ΔΡ. ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης