Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1089/20.3.1998 Οδηγίες για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 1998

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1089/20.3.1998
Οδηγίες για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 1998

ΠΟΛ.1089/20.3.1998 Οδηγίες για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 20 Μαρτίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1037582/607/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1089

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1998.

Με αφορμή το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 δεν συντάσσονται σύμφωνα με την υπ' αριθ. 1110741/1924/Α0012/ΠΟΛ.1291/31.12.1997 διαταγή Υπ. Οικονομικών, αλλά και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από τους φορολογούμενους, δεν μεταφέρονται ορθά στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς της δήλωσης (Εντυπο Ε1) τα ποσά που έχουν αναγραφεί στις βεβαιώσεις αποδοχών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών.

1. Στην περίπτωση που ποσά επιδομάτων τα οποία φορολογούνται με τις διατάξεις του Ν.2238/1994, π.χ. στεγαστικό επίδομα, επίδομα βιβλιοθήκης, επίδομα στολής κ.λπ., εμφανίζονται στο έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών, στον πίνακα "αμοιβές που απαλλάσσονται από το φόρο" και εφόσον αυτά δεν έχουν μεταφερθεί από το
φορολογούμενο στις αμοιβές που φορολογούνται, τότε τα ποσά αυτά θα μεταφέρονται από τους υπαλλήλους που ασχολούνται με την κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1998 απέναντι από τους Κωδικούς 317-318 του Πίνακα 15 της δήλωσης.
Τα ποσά αυτά θα συναθροίζονται από το ΚΕΠΥΟ με το ποσό εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, που έχει αναγραφεί από το φορολογούμενο απέναντι από τους Κωδικούς 301-302 του Πίνακα 7 της δήλωσης.

2. Επίσης, στους Κωδικούς 609-610 του Πίνακα 11 της δήλωσης αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, των περιπτώσεων που δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης από το φόρο που παρακρατήθηκε ποσοστό 5%, εφόσον ο φορολογούμενος επιθυμεί τα εισοδήματα αυτά να φορολογηθούν με τις γενικές διατάξεις. Τέτοιες περιπτώσεις είναι:

α) Τα χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές και άλλους αμειβόμενους αθλητές από Ποδοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρίες ή αναγνωρισμένα Αθλητικά Σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας.

β) Οι αμοιβές για τις πάνω από δύο (2) ημέρες ενεργού κατά μήνα εφημερίας των γιατρών που είναι ενταγμένοι στο ΕΣΥ, των πανεπιστημιακών γιατρών που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα και των ειδικευμένων γιατρών που διέπονται από τις διατάξεις του Ν.1397/1983.

γ) Τα επιδόματα των πολύτεκνων μητέρων των παρ. 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 63 του Ν.1892/1990 και

δ) Το επίδομα ανέργων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν.1892/1990 που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ.

3. Συνεπώς, αν στους Κωδικούς 609-610 του Πίνακα 11 της δήλωσης έχει αναγραφεί ποσό φόρου, θα πρέπει το εισόδημα από το οποίο έχει παρακρατηθεί αυτός ο φόρος να έχει γραφεί στους Κωδικούς 301-302 του Πίνακα 7.

4. Διευκρινίζεται ότι, αν οι δικαιούχοι των παραπάνω ποσών επιθυμούν για τα εισοδήματα αυτά να εξαντληθεί η φορολογική τους υποχρέωση με την παρακράτηση του φόρου που έχει γίνει, πρέπει τα εισοδήματα αυτά να αναγραφούν στους Κωδικούς 691-692 του Πίνακα 12 της δήλωσης, ενώ ο φόρος που έχει παρακρατηθεί δεν θα γραφεί σε κανένα κωδικό.

5. Τονίζεται ότι, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αναγράφεται Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών στους Κωδικούς 609-610 του Πίνακα 11 της δήλωσης, εκτός από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιγράψαμε στην παρ. 1 της παρούσας.

6. Περαιτέρω τονίζεται ότι, αν από τη βεβαίωση αποδοχών προκύπτει ότι κάποιο ποσό εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες έχει φορολογηθεί αυτοτελώς, τούτο πρέπει να αναγράφεται στους Κωδικούς 659-660 του Πίνακα 12 μετά την αφαίρεση του φόρου, ο δε φόρος δεν θα γράφεται σε κανένα κωδικό (π.χ. ποσά ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΒΕΤ, ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κ.λπ.). Εάν το ποσό του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα αυτό έχει αναγραφεί στους Κωδικούς 609-610 του Πίνακα 11, θα διαγράφεται από την Υπηρεσία.

7. Εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των υπαλλήλων που ασχολούνται με την κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

8. Οι κ.κ. επιθεωρητές ΔΟΥ, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ορθή εφαρμογή της, διενεργώντας δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης