Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.344/14/04.03.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Δ.344/14/04.03.1998
Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998


Δ.344/14/04.03.1998 Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998 Δ.344/14/4.3.1998

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 31 του Ν.2579/1998 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 31/Α'/17.2.1998, οι οποίες, όπως θα παρατηρήσετε, είναι μεταβατικού χαρακτήρα και σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

1. Με την παρ. 4 επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 74 του Ν.2065/1992 (τις οποίες επανακοινοποιούμε). Στην περίπτωση αυτή, οι δασμοί και φόροι, επί των οποίων δεν θα υπολογισθούν προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, πρέπει να καταβληθούν σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις
οποίες η πρώτη πρέπει να καταβληθεί μέσα σε ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τους ενδιαφερόμενους.

2. Με την παρ. 5, τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής της υπ' αριθ. Δ.247/1988 ΑΥΟ, από Αλβανούς υπηκόους και έχει περάσει η προβλεπόμενη προθεσμία παραμονής τους στο καθεστώς αυτό, επιτρέπεται μέσα σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή μέχρι και τις 18.4.1998, να επανεξαχθούν, χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων από την παρ. 1 του άρθρου 10 της υπ' αριθ. Δ.247/1988 ΑΥΟ προστίμων για εκπρόθεσμη επανεξαγωγή και κυκλοφορία πέραν της λήξης της προς επανεξαγωγή προθεσμίας.
Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους παράταση του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, μέχρι την ημέρα επανεξαγωγής των αυτοκινήτων που θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι τις 18.4.1998, με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας.
Εφόσον τα αυτοκίνητα έχουν δεσμευθεί ή ακινητοποιηθεί, θα αποδίδονται στους κατόχους τους για την άμεση επανεξαγωγή τους. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται.


Ν.2065/1992 (ΦΕΚ 113/Α'/30.6.1992)

Αρθρο 74

1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του Α.Ν.896/1937 (ΦΕΚ 395/Α') και της παρ. 2α' του άρθρου 100 του Ν.1165/1918 (ΦΕΚ 59/Α', ΦΕΚ 73/Α') δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης σε άλλες χρήσεις ή διάθεσης στην κατανάλωση τυπογραφικών μηχανημάτων και λοιπών ειδών, που έχουν παραληφθεί ατελώς, βάσει των διατάξεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64/Α'), εφόσον καταβληθούν οι αναλογούντες στα είδη αυτά δασμοί και φόροι.

2. Η καταβολή των πιο πάνω δασμών και φόρων επί των οποίων δεν θα υπολογισΘούν τέλη εκπρόθεσμης καταβολής και λοιπές προσαυξήσεις, θα γίνει σε 16 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Εκκρεμείς ποινικές και διοικητικές δίκες, καθώς και πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων των τελωνειακών αρχών, που αφορούν είδη της παρ. 1, για τις αναφερόμενες σ' αυτή περιπτώσεις, αναστέλλονται μέχρις εξοφλήσεως, σύμφωνα με την παρ. 2 των προαναφερόμενων ποσών, οπότε και καταργούνται.

4. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 10 του Ν.3686/1957 (ΦΕΚ 64/Α') καταργούνται.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης