ΠΟΛ.1075/9.3.1998

Χορήγηση ΑΦΜ από ΔΟΥ εκτός ΟΠΣΦ (TAXIS)Σχόλια:


9 Μάρ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 9 Μαρτίου 1998
Αριθμ.Πρωτ.: 1031220/1197/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β'

ΠΟΛ.: 1075

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ΑΦΜ από ΔΟΥ εκτός ΟΠΣΦ (TAXIS).

Οπως γνωρίζετε, από 3 Μαρτίου 1998 άρχισε ήδη να λειτουργεί στη ΔΟΥ Μοσχάτου το Μητρώο του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Φορολογίας (ΤΑΧΙS) και να εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με την οποία θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ και οι διαδικασίες απόδοσης.
Κατά την εφαρμογή των παραπάνω από τη ΔΟΥ Μοσχάτου παρατηρήθηκε ότι σε συναλλασσόμενες με αυτή έπρεπε να αποδοθεί ΑΦΜ λόγω αρμοδιότητος από άλλες ΔΟΥ εκτός TAXIS, όπως μέλη εταιριών, παντρεμένες γυναίκες μη επιτηδευματίες κ.ά. Κατόπιν τούτου όλες οι ΔΟΥ εκτός TAXIS υποχρεούνται να προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες, στη περίπτωση που προσέρχονται σε αυτές συναλλασσόμενοι της ΔΟΥ Μοσχάτου σήμερα, άλλων ΔΟΥ αργότερα, για χορήγηση ΑΦΜ:

* Θα συμπληρώνεται από τον υπόχρεο το έντυπο "Δήλωση Απόδοσης ΑΦΜ", που και σήμερα χρησιμοποιείται για τους κατόχους ΕΙΧ ή μοτοσικλετών με κυβισμό μεγαλύτερο ή ίσο των 500 κ.ε., με τη προσθήκη δίπλα στην ημερομηνία γέννησης και του τόπου γέννησης απαραίτητα, καθώς και το ονοματεπώνυμο της μητέρας.

* Το πεδίο "ΔΟΥ οχήματος" στις συγκεκριμένες περιπτώσεις θα αντικαθίσταται με τη "ΔΟΥ TAXIS".

* Το έντυπο αυτό θα αποστέλλεται από τις ΔΟΥ με Fax στο Τμήμα Γενικού Μητρώου του ΚΕΠΥΟ - υπόψη κας Κυριακάκη - και στα Fax: 95.76.570 - 95.76.572 - 95.76.573 και αυθημερόν θα σας διαβιβάζεται ο ΑΦΜ που θα χορηγείται.

* Ο ΑΦΜ αυτός θα κοινοποιείται και στη ΔΟΥ TAXIS (ΔΟΥ Μοσχάτου σήμερα), για τη λειτουργία της οποίας χορηγήθηκε.

Η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία θα τηρείται εφεξής από όλες τις εκτός TAXIS ΔΟΥ για τη λειτουργία των ΔΟΥ που κάθε φορά εντάσσονται στο Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας (TAXIS).


Taxheaven.gr