ΠΟΛ.1072/26.2.1998

Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982Σχόλια:


26 Φεβ 1998

Taxheaven.gr


Συγκρότηση Επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982
1028191/30/Γ0013/ΠΟΛ.1072/26.2.1998

Οπως είναι γνωστό, οι Επιτροπές του άρθρου 41 του Ν.1249/1982, συγκροτούνται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και αποτελούνται από Οικονομικούς υπαλλήλους, Μηχανικούς του ΥΠΕΧΩΔΕ, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου.


Οι Επιτροπές αυτές εισηγούνται στον Υπουργό Οικονομικών τιμές και συντελεστές που, κατά την άποψή τους, αποδίδουν τις αξίες των ακινήτων σε περιοχές της αρμοδιότητάς τους, οι οποίες πρόκειται να ενταχθούν ή έχουν ήδη ενταχθεί στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.


Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες επιτροπές καθυστερούν να υποβάλουν τις εισηγήσεις τους μέσα σε καθορισμένες προθεσμίες, με αποτέλεσμα να παρακωλύεται το έργο της επέκτασης του συστήματος ή της αναπροσαρμογής των τιμών, με την αιτιολογία ότι δεν ανταποκρίνονται τα μέλη στην πρόσκληση του προέδρου της Επιτροπής για συνεδρίαση, σας επισημαίνουμε τα εξής:


Σε περίπτωση που κάποια μέλη κληθούν εγγράφως και για δύο συνεχόμενες φορές να συμμετάσχουν σε συνεδρίαση της επιτροπής και δεν ανταποκριθούν, ο πρόεδρος θα μας υποβάλει την εισήγηση της επιτροπής, υπογεγραμμένη από όσα μέλη συμμετείχαν, μαζί με τα αποδεικτικά πρόσκλησης για τα μέλη που απουσίαζαν από
τη συνεδρίαση.


Παρακαλούμε να λάβουν γνώση της παρούσας και όλα τα μέλη των επιτροπών του άρθρου 41 του Ν.1249/1982.


Taxheaven.gr