ΠΟΛ.1069/25.2.1998

Γνωστοποίηση κωδικών αριθμών εσόδων προϋπολογισμού της πρόσθετης εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (προσαύξηση)Σχόλια:


25 Φεβ 1998

Taxheaven.gr


Γνωστοποίηση κωδικών αριθμών εσόδων προϋπολογισμού της πρόσθετης εισφοράς υπέρ ΟΓΑ (προσαύξηση)
10296901/356/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ.1069/25.2.1998

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α'/11.9.1997), οι προσαυξήσεις που ορίζονται στο άρθρο 1 του ανωτέρω Νόμου (εκπρόθεσμης ή ανακριβούς απόδοσης ή παράλειψης απόδοσης φόρων κ.λπ.) αφορούν και την εισφορά ΟΓΑ επί του φόρου εισοδήματος και την εισφορά ΟΓΑ επί των τελών χαρτοσήμου.
Επομένως, για τις παραβάσεις ως προς την απόδοση των εισφορών αυτών, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι οριζόμενες στο άρθρο 1 προσαυξήσεις (σχετική εγκύκλιος υπ' αριθ. 1125403/2171/Α0012/ΠΟΛ.1317/2.12.1997).
Τα έσοδα από τις προσαυξήσεις των εισφορών αυτών θα εμφανίζονται στον προϋπολογισμό εσόδων στους κατωτέρω ΚΑΕ.


α) Στους ΚΑΕ 0511 και 0512 τα έσοδα της πρόσθετης εισφοράς ΟΓΑ (προσαύξησης) επί του φόρου εισοδήματος.
β) Στον ΚΑΕ 1716 τα έσοδα της πρόσθετης εισφοράς ΟΓΑ Τελών Χαρτοσήμου.


Taxheaven.gr