ΠΟΛ.1044/13.2.1998

Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνώνΣχόλια:


13 Φεβ 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 1998
Αριθμ. Πρωτ.: 1020603/290/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1044

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση μέσων τιμών ζωνών.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωσή σας, τον παρακάτω πίνακα με τις μέσες τιμές ζωνών των περιφερειών όλης της χώρας, όπως ορίζεται στις διατάξεις της περ. γ' της παρ. 5 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1137140/2439/Α0012/ κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ.

Πίνακας Μέσων Τιμών Ζωνών


¦ Α/Α ¦ Περιφέρειες ¦ Μέση ¦
¦ ¦ ¦ Τιμής Ζώνης ¦
+


¦ 1 ¦ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ¦ 165.000 δρχ. ¦
¦ 2 ¦ Κεντρικής Μακεδονίας ¦ 196.000 δρχ. ¦
¦ 3 ¦ Δυτικής Μακεδονίας ¦ 149.000 δρχ. ¦
¦ 4 ¦ Ηπείρου ¦ 157.000 δρχ. ¦
¦ 5 ¦ Θεσσαλίας ¦ 187.000 δρχ. ¦
¦ 6 ¦ Ιονίων Νήσων ¦ 252.000 δρχ. ¦
¦ 7 ¦ Δυτικής Ελλάδος ¦ 181.000 δρχ. ¦
¦ 8 ¦ Στερεάς Ελλάδος ¦ 160.000 δρχ. ¦
¦ 9 ¦ Αττικής ¦ ¦
¦ ¦ Α. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ¦ ¦
¦ ¦ Αθηνών - Πειραιώς ¦ ¦
¦ ¦ Ι. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Αθηνών ¦ 253.000 δρχ. ¦
¦ ¦ Β. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ¦ ¦
¦ ¦ Αθηνών - Πειραιώς ¦ ¦
¦ ¦ ΙΙ. Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς ¦ 218.000 δρχ. ¦
¦ ¦ Γ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ¦ 246.000 δρχ. ¦
¦ ¦ Ανατολικής Αττικής ¦ ¦
¦ ¦ Δ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ¦ 147.000 δρχ. ¦
¦ ¦ Δυτικής Αττικής ¦ ¦
¦ 10 ¦ Πελοποννήσου ¦ 192.000 δρχ. ¦
¦ 11 ¦ Βορείου Αιγαίου ¦ 235.000 δρχ. ¦
¦ 12 ¦ Νότιου Αιγαίου ¦ 251.000 δρχ. ¦
¦ 13 ¦ Κρήτης ¦ 221.000 δρχ. ¦
LΟι ανωτέρω μέσες τιμές ζωνών έχουν εφαρμογή για δικαιολογητικά έκδοσης αδειών που κατατίθενται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία από 20.2.1998.


Taxheaven.gr