Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1046/13.2.1998 Τρόπος απεικόνισης των ενδείξεων διακριτικών σειρών στα φορολογικά στοιχεία


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-02-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1046/13.2.1998
Τρόπος απεικόνισης των ενδείξεων διακριτικών σειρών στα φορολογικά στοιχεία


Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1021002/144/0015Β

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1046

ΘΕΜΑ: Τρόπος απεικόνισης των ενδείξεων διακριτικών σειρών στα φορολογικά στοιχεία.

Οπως είναι γνωστό από τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ. 6 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) παρέχεται η δυνατότητα, μετά από γνωστοποίηση στον προϊστάμενο της ΔΟΥ, η χρησιμοποίηση συγχρόνως περισσοτέρων σειρών για κάθε είδος στοιχείου, με την προϋπόθεση ότι φέρουν διακριτικό σειράς και κάθε σειρά έχει ιδιαίτερη ενιαία αρίθμηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο. Ακόμη, με βάση την ερμηνεία της διάταξης αυτής (παρ. 18.5.1, εγκύκλιος υπ' αριθ. 3/24.11.1992), ως διακριτικό σειράς μπορεί να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε ένδειξη, π.χ. γράμματα (Α', Β', Γ' κ.ο.κ.), επί πιστώσει, μετρητοίς, ακέραιοι αριθμοί (01, 02, 03, κ.ο.κ.).
Για το θέμα αυτό και ενόψει εφαρμογής του συστήματος TAXIS (μηχανοργάνωση των ΔΟΥ) και προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα παρακολούθησης των τηρούμενων σε σειρές στοιχείων, παρέχουμε τις εξής οδηγίες:

1. Από 3.3.1998 στα φορολογικά στοιχεία που θα θεωρηθούν σε σειρές σε ΔΟΥ που έχει εγκατασταθεί το σύστημα TAXIS, θα χρησιμοποιείται ως ενδεικτικό σειράς κεφαλαίο γράμμα της Ελληνικής αλφαβήτου ή απόλυτος ακέραιος αριθμός, π.χ. Σειρά Α', Β', Γ' κ.ο.κ. ή Σειρά 1, 2, 3 κ.ο.κ., μη επιτρεπομένης της χρησιμοποίησης οποιασδήποτε άλλης ένδειξης.
Το ίδιο ισχύει αναλόγως και για τις γνωστοποιήσεις χρήσης σειρών μη υποκείμενων σε θεώρηση στοιχείων (π.χ. σειρές εκκαθαρίσεων, αποδείξεων δαπάνης κ.λπ.). Σημειώνεται όμως ότι, οποιαδήποτε άλλη ένδειξη που εξυπηρετεί οργανωτικά την επιχείρηση, μπορεί να αναγράφεται ως συμπληρωματική της διακριτικής ένδειξης
σειράς, π.χ. Σειρά Α' - Επί πιστώσει, Σειρά Β' - Μετρητοίς κ.λπ.

2. Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων ύπαρξης εκτυπωμένων εντύπων σειρών στοιχείων, με διαφορετικές ενδείξεις από τις απαιτούμενες στην παρούσα (γράμματα ή αριθμός), πρέπει κατά την πρώτη θεώρηση σε ΔΟΥ μετά την εγκατάσταση του συστήματος TAXIS:

α) Να προσδιορίζονται στο σημείωμα θεώρησης τα διακριτικά σειρών με βάση αριθμούς ή γράμματα.

β) Να τίθεται η σχετική ένδειξη σειράς, για μεν τα χειρόγραφα στοιχεία πριν τη θεώρησή τους με σφραγίδα, για δε τα μηχανογραφικώς εκδιδόμενα κατά την έκδοση τους από τον Η/Υ ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, με σφραγίδα κατά την έκδοσή τους και πριν την παράδοση ή αποστολή τους στον αποδέκτη.

3. Ειδικά για τα τιμολόγια του άρθρου 12 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), εφόσον χρησιμοποιείται ως διακριτικό σειράς συμπληρωματικός τίτλος, όπως "για πώληση αγαθών", "πώληση" ή "για παροχή υπηρεσιών", "παροχή υπηρεσιών" κ.λπ., δεν υφίσταται θέμα προσαρμογής - αλλαγής κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, δεδομένου ότι, για την παρακολούθηση των σειρών των τιμολογίων και μόνο, οι ενδείξεις αυτές δεν δημιουργούν προβλήματα στη λειτουργικότητα του συστήματος TAXIS, εκτός εάν για κάθε μία περίπτωση χρησιμοποιούνται περισσότερες σειρές στοιχείων.

Παράδειγμα 1ο (χωρίς διακρίσεις σειρών πέραν του συμπληρωματικού τίτλου)1. Τιμολόγιο (πώλησης) 1-500.
2. Τιμολόγιο (παροχής υπηρεσιών) 1-200.
3. Τιμολόγια (αγοράς αγροτικών προϊόντων) 1-100.

Στο παράδειγμα δεν απαιτείται καμία αλλαγή.

Παράδειγμα 2ο (με διακρίσεις σε σειρές για τον ίδιο τίτλο)Τιμολόγιο (πώλησης) - Σειρά .......... 1-500.
Τιμολόγιο (πώλησης) - Σειρά .......... 1-500.
Τιμολόγιο (παροχής) - Σειρά .......... 1-100.
Τιμολόγιο (παροχής) - Σειρά .......... 1-200.

Στο δεύτερο παράδειγμα τα στοιχεία με τον ίδιο κύριο και συμπληρωματικό τίτλο χρησιμοποιούνται σε σειρές. Πρέπει συνεπώς να τίθεται ως ένδειξη σειράς και γράμμα ή αριθμός (Α', Β', Γ' και ή 1, 2, 3 κ.ο.κ.).

4. Κάθε παλαιότερη θέση μας για το υπόψη θέμα (ενδείξεις διακριτικών σειρών φορολογικών στοιχείων) ανακαλείται.

5. Τέλος, στα τμήματα του Κώδικα των ΔΟΥ, να αναρτηθεί πινακίδα σε εμφανές σημείο, που θα παρέχει οδηγίες στους φορολογούμενους, σχετικές με το περιεχόμενο της παρούσης.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης