ΠΟΛ.1029/27.1.1998

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, έτους 1998Σχόλια:


27 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 27 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1010181/174/Τ. &Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & Ε.Φ.
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛ.: 1029

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας, έτους 1998.

Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του τετάρτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 36 του Ν. 2093/1992 (ΦΕΚ 181/Α') που προστέθηκε με την παρ. 12 του εβδόμου άρθρου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238/Α').
β) Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύει, ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 1998, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάθεση των σημάτων αυτών και τη διευκόλυνση των υποχρέων.
γ) Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1107147/ /1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β'), με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 1998, που καταβάλλονται με ειδικό σήμα.

Αποφασίζουμε:

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.2093/1992, όπως ισχύει, ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 1998, παρατείνεται μέχρι 10 Φεβρουαρίου 1998.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr