ΠΟΛ.1025/22.1.1998

Ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων Αναλυτικής ΛογιστικήςΣχόλια:


22 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 22 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1008361/53/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1025

ΘΕΜΑ: Ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων Αναλυτικής Λογιστικής.

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 294/18.12.1997 Γνωμοδότηση του ΕΣΥΛ, σχετική με υποχρεώσεις επιτηδευματιών εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής, για ενημέρωσή σας.


Ετήσια αναστολή εφαρμογής ορισμένων υποχρεώσεων
Αναλυτικής Λογιστικής
Αρ.Γνωμ. 294/18.12.1997

Ι. Περιεχόμενο ερωτήματος
Στο υπ' αριθ. 1126890/938/8.12.1997 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

"Με αφορμή τα αιτήματα ενδιαφερομένων, όπως του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΕΕ), καθώς και την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για την αναστολή εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής σε μηνιαία βάση, για ένα χρόνο, παρακαλούμε να γνωματεύσετε αναλόγως, ώστε η παρ. 8 της Γνωμ. 270/1996 ως προς το χρόνο έναρξης ισχύος του δεύτερου σταδίου εφαρμογής (εξαγωγή μηνιαίου αποτελέσματος), να παραταθεί για ένα ακόμα έτος (δηλ. για το έτος 1998)."

ΙΙ. Η γνώμη του ΕΣΥΛ στο πιο πάνω ερώτημα είναι η ακόλουθη:

1. Οι βασικοί λόγοι για τους οποίους ζητείται η κατά μία χρήση μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης υποχρεωτικής εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής με βάση τη 270/1996 Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ είναι:

α) Η έλλειψη ολοκληρωμένου λογισμικού λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής και η χρονοβόρος διαδικασία προσαρμογής των ήδη χρησιμοποιούμενων μηχανογραφικών πακέτων από τις επιχειρήσεις που τα έχουν κατασκευάσει.

β) Η ανάγκη να δοθεί επαρκής χρόνος στις επιχειρήσεις να διερευνήσουν την αγορά για την προθεσμία του κατάλληλου λογισμικού λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής ή να το κατασκευάσουν οι ίδιες.

γ) Ο περιορισμένος χρόνος προετοιμασίας των λογιστικών υπηρεσιών των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του συστήματος της Αναλυτικής Λογιστικής και της δημιουργίας της κατάλληλης υποδομής στους τομείς της κοστολόγησης και κοστολογικής οργάνωσης των επιχειρήσεων.

δ) Η ανάγκη πληρέστερης ενημέρωσης των λογιστών, στη λειτουργία της Αναλυτικής Λογιστικής, μέσω των σεμιναρίων που παρακολουθούνται από τους λογιστές όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της χώρας και τα οποία έχουν πυκνωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

2. Από τις πληροφορίες που έχουμε, η τήρηση της Αναλυτικής Λογιστικής από 1.1.1998 θα γίνει από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, κυρίως των μεγάλων, που έχουν ήδη δημιουργήσει την κατάλληλη υποδομή και οι οποίες την λειτουργούν ήδη εξωλογιστικά.

3. Αιτήματα μετάθεσης κατά 12 μήνες του χρόνου έναρξης της πλήρους εσωλογιστικής λειτουργίας της Αναλυτικής Λογιστικής προβάλλονται, κατά κύριο λόγο, από επιχειρήσεις μεσαίες ή ανοργάνωτες, οι οποίες δεν γνωρίζουν και τα οφέλη που θα προκύψουν για αυτές από τη χρησιμοποίηση ενός αξιόπιστου συστήματος παροχής πληροφοριών για τη διοίκηση και τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

4. Οπως είναι γνωστό, η Αναλυτική Λογιστική τηρείται ήδη, μερικά, ως προς το σκέλος του λογιστικού προσδιορισμού του λειτουργικού κόστους σε μηνιαία βάση, από όλες τις επιχειρήσεις που ελέγχονται από το Σ.Ο.Ε. και συγκεντρώνουν δύο κύρια χαρακτηριστικά μεγέθους τους (κύκλος εργασιών άνω του ενός δις δρχ. και ύψους ενεργητικού και παθητικού άνω των 500 εκατομμυρίων). Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρή βάση που διευκολύνει την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής στο σύνολό της.

5. Μετά από τα προηγούμενα, προκειμένου να δοθεί ο ζητούμενος χρόνος για την προετοιμασία των Λογιστηρίων, συμφωνούμε να χορηγηθεί η αιτούμενη ετήσια αναστολή της υποχρέωσης υπολογισμού, σε μηνιαία βάση, του κόστους παραγωγής και των κατ' είδος αναλυτικών αποτελεσμάτων, που προβλέπονται από τη Γνωμάτευσή μας
.

Η αναστολή δηλαδή θα περιλαμβάνει:

α) Τον εσωλογιστικό προσδιορισμό του κόστους παραγωγής των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα και του κόστους παραγωγής υπηρεσιών σε μηνιαία βάση (παρ. 4 της 270/1996 Γνωμάτευσης του ΕΣΥΛ).

β) Την εσωλογιστική παρακολούθηση της κίνησης των αποθεμάτων σε μηνιαία βάση (παρ. 5 της γνωμ. 270/1996 του ΕΣΥΛ) και

γ) Τον εσωλογιστικό προσδιορισμό των μηνιαίων κατ' είδος αποτελεσμάτων σε μηνιαία βάση.

Από τις διαχειριστικές περιόδους (χρήσεις) που αρχίζουν από την 31.12.1998 και μετά θα εφαρμόζεται στο σύνολό της, η Γνωμάτευση του ΕΣΥΛ .


Taxheaven.gr