Αποτελέσματα live αναζήτησης

Φ.21/11/14.01.1998 Ελεγχος διακίνησης αγαθών που παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο επιτηδευματία


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-01-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Φ.21/11/14.01.1998
Ελεγχος διακίνησης αγαθών που παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο επιτηδευματία
Ελεγχος διακίνησης αγαθών που παραλαμβάνονται από εγγεγραμμένο επιτηδευματία Φ.21/11/14.1.1998

Με αφορμή τις από 17.10.1997 και 25.11.1997 αιτήσεις της εταιρίας "Υπερμαρινόπουλος ΑΒΕΤΕ", αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με την υπ' αριθ. Δ.427/280/22.3.1993 ΕΔΥΟ, κοινοποιήθηκαν οι Υπουργικές αποφάσεις οι συναφείς με την εφαρμογή των άρθρων 10, 11, 15, 62, 63 και 64 του Ν.2127/1993.
Σύμφωνα με την παρ. α' του άρθρου 5 της Δ.422/275/19.3.1993 περί "όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή", ο εγκεκριμένος αποθηκευτής, με τη χορήγηση της άδειας, είναι υποχρεωμένος - εκτός των άλλων - να τηρεί γραμμογραφημένο βιβλίο εισερχομένων - εξερχομένων προϊόντων, που δύναται να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε προϊόντος, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της πιο πάνω ΑΥΟ.

2. Με την ίδια παραπάνω ΕΔΥΟ, κοινοποιήθηκε και η υπ' αριθ. Δ.424/277/19.3.1993 ΑΥΟ με θέμα τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ενός προσώπου ως εγγεγραμμένου επιτηδευματία.
Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.2127/1993, ως εγγεγραμμένος επιτηδευματίας νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ύστερα από έγκριση της Τελωνειακής Αρχής δύναται στα πλαίσια της άσκησης του επιτηδεύματός του, μόνο να παραλαμβάνει προϊόντα με αναστολή είσπραξης των Ε.Φ.Κ. από τα άλλα Κ-Μ, δεν μπορεί όμως να κατέχει ή ν' αποστέλλει τα προϊόντα αυτής υπό καθεστώς αναστολής, αλλά καταβάλλει τους αναλογούντες φόρους κατά την παραλαβή των προϊόντων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. γ' της υπ' αριθ. Δ.424/277/19.3.1993 ΑΥΟ, μεταξύ των υποχρεώσεων που υπέχει ο εγγεγραμμένος επιτηδευματίας, περιλαμβάνεται η τήρηση (εκτός των άλλων) και γραμμογραφημένου βιβλίου εισερχομένων - εξερχομένων προϊόντων, που δύναται να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε προϊόντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της ίδιας πιο πάνω ΑΥΟ. Εξάλλου, όπως ρητά αναγράφεται στο ίδιο εδάφιο του πιο πάνω άρθρου, αντί του εν λόγω βιβλίου, παρέχεται η ευχέρεια χρησιμοποίησης του τηρουμένου από τον Κ.Β.Σ. βιβλίου αποθήκης ή μηχανογραφικού συστήματος τήρησης στοιχείων κίνησης των
προϊόντων.

4. Μετά από αυτά και δεδομένου ότι αρκετές επιχειρήσεις λειτουργούν ως εγγεγραμμένοι επιτηδευματίες και ως εκ τούτου καταβάλλουν άμεσα (με την παραλαβή) τις φορολογικές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα εκάστοτε
παραλαμβανόμενα προϊόντα, είναι φανερό ότι, ειδικά στις περιπτώσεις που γίνεται εφαρμογή της υπ' αριθ. Π.3081/231/Γ0017/1.7.1993 ΕΔΥΟ, καθίσταται άνευ αντικειμένου και πρακτικά ανεφάρμοστη η αναγραφή της εξόδου των εμπορευμάτων στο ειδικά θεωρημένο βιβλίο εισόδου - εξόδου των εμπορευμάτων.


Αντίθετα, το εν λόγω βιβλίο είναι απαραίτητη προϋπόθεση στα πλαίσια της σύστασης λειτουργίας της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή, για τον έλεγχο του οποίου καθιερώθηκε κατά βάση ο συγκεκριμένος τύπος
γραμμογράφησής του.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης