Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1015/19.1.1998 Εφαρμογή διατάξεων παρ. 2, άρθρου 55, Ν.2065/1992, όπως ισχύει

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1015/19.1.1998
Εφαρμογή διατάξεων παρ. 2, άρθρου 55, Ν.2065/1992, όπως ισχύει

ΠΟΛ.1015/19.1.1998 Εφαρμογή διατάξεων παρ. 2, άρθρου 55, Ν.2065/1992, όπως ισχύει

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Εφαρμογή διατάξεων παρ. 2, άρθρου 55, Ν.2065/1992, όπως ισχύει 1007025/28/ΔΜ-Γ/ΠΟΛ.1015/19.1.1998

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1036635/1561/ΔΜ-Γ/31.3.1997 διαταγής μας, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 55, παρ. 2 του Ν.2065/1992, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις πραγματοποίησης χορών συγκεντρώσεων κ.λπ., σας πληροφορούμε συμπληρωματικά τα εξής:

1. Προκειμένου να γίνει αποτελεσματικότερος ο έλεγχος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προαναφερόμενες διατάξεις, θα πρέπει οι Προϊστάμενοι των ΔΟΥ, αμέσως μετά την παραλαβή του σχετικού συμφωνητικού να το κοινοποιούν με fax στις κατά περίπτωση αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ.

2. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΣΔΟΕ να συγκροτούν άμεσα συνεργεία για έλεγχο στα οικεία κέντρα διασκέδασης και ξενοδοχεία.

3. Τα αποτελέσματα ελέγχου των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΣΔΟΕ θα πρέπει να αποστέλλονται στις ΔΟΥ και να τηρούνται σ' αυτές μαζί με το σχετικό συμφωνητικό, το τιμολόγιο του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου και τις τυχόν εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις σε χωριστό φάκελο, ώστε να είναι δυνατός, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος από τους αρμόδιους Επιθεωρητές.

4. Επισημαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής αυτών των συμφωνητικών και κατά συνέπεια η υποχρέωση γνωστοποίησης στις ΔΟΥ πριν από την πραγματοποίηση του χορού της συγκέντρωσης κ.λπ., είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη μη επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

5. Σημειώνεται ότι από 11.9.1997 επιβάλλονται τα νέα πρόστιμα από σαράντα χιλιάδες (40.000) δραχμές μέχρι τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) δραχμές, που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.2523/1997 (σχετ. η υπ' αριθ. 1125403/2171/Α0012/διαταγή).

6. Οι Επιθεωρητές προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την ορθή τήρηση των ανωτέρω, τόσο από τις ΔΟΥ, όσο και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης