Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Η «ομηρεία» όσων μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό την περίοδο από 1.1.2009-31.12.2011

Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-02-2013 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Η «ομηρεία» όσων μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό την περίοδο από 1.1.2009-31.12.2011


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου  Πειραιά
Λογιστής – ΦοροτεχνικόςΗμερομηνία πρώτης ανάρτησης: 6.2.2013

Πρόλογος
Α. Διατάξεις νόμου 3888/2010    
Τι προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3888/2010    
Τι αναφέρεται στην απόφαση ΠΟΛ.1095/29.4.2011    
Συμπέρασμα ενότητας Α’    
Β. Διατάξεις νόμου 4002/2011    
Τι προβλέπει η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011    
Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νόμου, καθώς και η έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της βουλής
Συμπεράσματα ενότητας Β’    
Γ. Εισοδήματα από αφανείς πηγές    
Συμπεράσματα ενότητας Γ’    
Γενικά συμπεράσματα - Παρατηρήσεις
Δ. Επίλογος   Πρόλογος


Από τους δύο τελευταίους μήνες του 2012 και μετά, περίπου 25.000 φορολογούμενοι που μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011, έλαβαν την «περίφημη»  πρόσκληση από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η οποία τους καλούσε εντός προθεσμίας είκοσι ημερών από την παραλαβή της, να προβούν αρχικά στην ενημέρωση της ειδικής εφαρμογής που λειτουργεί στον δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. και στη συνέχεια να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. πλήρη φάκελο με τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Όσοι φορολογούμενοι έσπευσαν να ενημερώσουν την ειδική εφαρμογή βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις ασαφείς οδηγίες της εφαρμογής,  την ελλειπή ενημέρωση των αρμοδίων φορέων και την χρονοβόρα διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών από τις τράπεζες, κ.λπ.. Στα πιστωτικά ιδρύματα διαδραματίζονται σκηνές απείρου κάλλους με πρωταγωνιστές τους υπαλλήλους και τους φορολογούμενους, με τους πρώτους να  αναζητούν ακόμη και στα υπόγεια των τραπεζών αρχεία καταθέσεων (σε μικροφίλμ) για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και τους δεύτερους, εκτός από την αγανάκτηση της αναμονής να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, προκειμένου να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους στις Δ.Ο.Υ. (οι περισσότερες τράπεζες χορηγούν αντίγραφα καταθέσεων, εμβασμάτων, κ.λπ. με το αζημίωτο).

Παρόλο που διανύουμε τη δεύτερη εβδομάδα του Φεβρουαρίου 2013, τα προβλήματα που ανέκυψαν δεν έχουν λυθεί. Η ειδική εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. συνεχώς διορθώνεται,  αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Όποιος θελήσει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά προκειμένου να λάβει πληροφορίες, κ.λπ. στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην πρόσκληση του Υ.Ο., δεν πρόκειται να βγάλει άκρη διότι κανείς δεν απαντά.  Εκατοντάδες επίσης είναι και αυτοί που προσέρχονται στη Γ.Γ.Π.Σ. που βρίσκεται στο Μοσχάτο Αττικής, μήπως και βρουν λύση στα ερωτήματά τους.

Ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες που να καλύπτουν τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων. Για μια ακόμη φορά το Υ.Ο. στάθηκε κατώτερο των περιστάσεων και έριξε το «μπαλάκι» στους φορολογούμενους πολίτες, οι οποίοι τρέχουν  σε φοροτεχνικούς και νομικούς προκειμένου να προχωρήσουν τη διαδικασία.

Ανάμεσα στους 25.000 περίπου φορολογούμενους που έλαβαν την πρόσκληση, υπάρχουν και πολλοί που μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό πριν την 30.9.2010. Ίσως θα αναρωτιέστε για ποιο λόγο αναφέρουμε τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Θα το καταλάβετε διαβάζοντας τη συνέχεια του άρθρου.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και ας δούμε τι προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις που μνημονεύονται στην πρόσκληση του Υ.Ο..

Σημείωση: Στις 21.2.2013, κοινοποιήθηκε η απόφαση ΠΟΛ.1033.2013 με διευκρινίσεις για το θέμα των εμβασμάτων στο εξωτερικό.


Α. Διατάξεις νόμου 3888/2010

Τι προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3888/2010

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3888/2010 (ΦΕΚ Α' 175/30-09-2010)  «Εκούσια κατάργηση φορολογικών διαφορών, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών, διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις», προβλέπονται τα ακόλουθα:
«Άρθρο 16. Διατάξεις για την αποτελεσματική τιμωρία της φοροδιαφυγής
3. Στην παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:
 «Σε προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, ο φορολογούμενος μπορεί να κληθεί να αποδείξει είτε την πραγματική πηγή ή αιτία προέλευσής της είτε ότι φορολογείται από άλλες διατάξεις είτε ότι απαλλάσσεται από το φόρο με ειδική διάταξη, προκειμένου αυτό να μην φορολογηθεί ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων της χρήσης κατά την οποία επήλθε η προσαύξηση.»
Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρονται τα ακόλουθα:
«Με την παράγραφο 3 προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 με το οποίο καθορίζεται ποιός έχει το βάρος απόδειξης επί εισοδήματος του οποίου δεν προκύπτει σαφώς η πηγή ή αιτία προέλευσης και το οποίο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρα 4 και 48 του ν.2238/1994) λογίζεται ως εισόδημα προερχόμενο από ελευθέρια επαγγέλματα. Αν και από την ισχύουσα διάταξη θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι προέκυπτε χωρίς αμφιβολία το γεγονός ότι ο φορολογούμενος υποχρεούται να αποδείξει την πραγματική πηγή ή αιτία του εισοδήματος του, δεδομένου ότι η ισχύουσα διάταξη χρησιμοποιεί το ρήμα «λογίζεται», εντούτοις για την άρση κάθε αμφιβολίας με την προσθήκη του εδαφίου αυτού στην παράγραφο 3 ορίζεται αυτό πλέον και ρητά».

Άρθρο 20. Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.[1]


Τι αναφέρεται στην απόφαση ΠΟΛ. 1095/29.4.2011

Στην  ανωτέρω απόφαση ΠΟΛ.1095/29.4.2011 με θέμα «Εισόδημα από προσαύξηση περιουσίας της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν.3888/2010» και συγκεκριμένα στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 αυτής αναφέρονται τα εξής:
«10. Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για υποθέσεις που η προσαύξηση περιουσίας προέκυψε πριν ή μετά τις 30-9-2010 ημερομηνία ψήφισης του σχετικού νόμου, και η έκδοση των καταλογιστικών πράξεων γίνεται μετά τις 30-9-2010».

Συμπέρασμα ενότητας Α’

i. Αυτό που προκύπτει από τα ανωτέρω είναι ότι ενώ ο νόμος ορίζει ρητώς ότι οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 30.9.2010 και μετά, η απόφαση ΠΟΛ.1095/29.4.2011 αναφέρει ότι ισχύουν για υποθέσεις που η προσαύξηση περιουσίας προέκυψε πριν ή μετά τις 30-9-2010 ημερομηνία ψήφισης του σχετικού νόμου, και η έκδοση των καταλογιστικών πράξεων γίνεται μετά τις 30-9-2010.  Στην περίπτωση αυτή έχουμε το σύνηθες ελληνικό φαινόμενο άλλα να προβλέπονται στο νόμο και άλλα να προβλέπονται στη διευκρινιστική εγκύκλιο.
ii. Η ανωτέρω απόφαση ΠΟΛ.1095/29.4.2011,  κατά την άποψή μας, θέτει αναδρομική ισχύ κατά παράβαση του άρθρου 78 παρ. 2 του Συντάγματος,  σε όσα προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 16 του ν.3888/2010 και οδηγεί τους ανυποψίαστους πολίτες εκ των υστέρων να λογοδοτήσουν για πράξεις τους για τις οποίες δεν υπήρχε τέτοια υποχρέωση πριν την ψήφιση του ν. 3888/2010.


Β. Διατάξεις νόμου 4002/2011

Τι προβλέπει η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α' 180/22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου. Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση. Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», ορίζονται τα ακόλουθα:

«Άρθρο 18
6. Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να βεβαιώνεται οίκοθεν, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο αναλογούν [2]  φόρος και οι πρόσθετοι φόροι και να καθορίζεται ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία απαιτείται για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Για τον υπολογισμό του φόρου και των πρόσθετων φόρων, εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο αποστέλλεται στον υπόχρεο. Κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της οικείας φορολογίας, ο φορολογούμενος μπορεί να προτείνει διοικητική επίλυση της διαφοράς σε περίπτωση αποδεδειγμένης ολικής ή μερικής ανυπαρξίας της φορολογικής οφειλής ή να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Τα ποσά που βεβαιώνονται καταβάλλονται σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του δεύτερου και τρίτου μήνα από τη βεβαίωση. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής οι πρόσθετοι φόροι μειώνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

Τι αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νόμου, καθώς και η έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της βουλής.

i. Αιτιολογική έκθεση νόμου.

«6. Όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών, προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να βεβαιώνεται οίκοθεν, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο αναλογών φόρος και οι πρόσθετοι φόροι και να καθορίζεται ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία απαιτείται για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Για τον υπολογισμό του φόρου και των πρόσθετων φόρων, εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο αποστέλλεται στον υπόχρεο. Κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της οικείας φορολογίας, ο φορολογούμενος μπορεί να προτείνει διοικητική επίλυση της διαφοράς σε περίπτωση αποδεδειγμένης ολικής ή μερικής ανυπαρξίας της φορολογικής οφειλής ή να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Τα ποσά που βεβαιώνονται καταβάλλονται σε τρεις (3) ίσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του δεύτερου και τρίτου μήνα από τη βεβαίωση. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής οι πρόσθετοι φόροι μειώνονται κατά σαράντα τοις εκατό (40%)».

ii. Έκθεση επιστημονικής επιτροπής

«5. Επί του άρθρου 18 παρ. 6
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται ότι, όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να βεβαιώνεται οίκοθεν, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο αναλογών φόρος και οι πρόσθετοι φόροι, οπότε εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, το οποίο και αποστέλλεται στον υπόχρεο. Εν προκειμένω παρατηρείται ότι, στην περίπτωση που η βεβαίωση του φόρου δεν γίνεται βάσει δηλώσεως του φορολογουμένου, αλλά κατόπιν ελέγχου, δεν καθίσταται σαφές με ποιον τρόπο θα ασκούνται τα δικαιώματα που παρέχονται στον φορολογούμενο κατά το στάδιο του φορολογικού ελέγχου (επί παραδείγματι, της προηγούμενης ακρόασης) στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας. Συναφώς, θα ήταν ίσως σκόπιμο να προβλέπεται η επίδοση, αντί της ταχυδρομικής αποστολής, του ανωτέρω εκκαθαριστικού σημειώματος, προκειμένου ο φορολογούμενος να μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικώς τα δικονομικά δικαιώματά του».

Συμπεράσματα ενότητας Β’

i.  Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφασή του   να βεβαιώνει οίκοθεν, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, τους αναλογούντες και πρόσθετους φόρους και να καθορίζει τον τρόπο καταβολής, τη διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια η οποία απαιτείται για τη βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί τέτοια απόφαση. Παρόλα αυτά, στην κατακλείδα της πρόσκλησης οι φορολογούμενοι ουσιαστικά «απειλούνται» πως αν δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση αυτή, θα ενεργοποιηθούν άμεσα οι ανωτέρω διατάξεις του ν. 4002/2011. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι  καλούνται «σήμερα» να αποφύγουν κυρώσεις,  κ.λπ. οι οποίες θα εξειδικευτούν με Υπουργική Απόφαση  που θα εκδοθεί «αύριο».

ii. Σχετικά με τη διαδικασία της αποστολής του εκκαθαριστικού, είναι σημαντικές οι παρατηρήσεις της επιστημονικής επιτροπής της βουλής, οι οποίες όμως δεν υιοθετήθηκαν. Θυμίζουμε ότι για το θέμα αυτό η έκθεση της επιστημονικής επιτροπής τόνιζε ότι «Συναφώς, θα ήταν ίσως σκόπιμο να προβλέπεται η επίδοση, αντί της ταχυδρομικής αποστολής, του ανωτέρω εκκαθαριστικού σημειώματος, προκειμένου ο φορολογούμενος να μπορεί να ασκήσει αποτελεσματικώς τα δικονομικά δικαιώματά του».

iii. Διατηρούμε επίσης επιφυλάξεις σχετικά με το εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 που αναφέρει ότι «όταν από τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών προκύπτει το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης, μπορεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών να βεβαιώνεται οίκοθεν, μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, ο αναλογών φόρος και οι πρόσθετοι φόροι, οπότε εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα».

Τα ποσά  που υπάρχουν ήδη στην εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. κατά την άποψή μας,  δεν αντικατοπτρίζουν το ακριβές ποσό της φορολογητέας ύλης (δεν υπάρχουν στοιχεία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος πριν το οικ. έτος 2004, κ.λπ). Προκειμένου να καμφθεί το πρόβλημα αυτό και να υπάρχει ένα έρεισμα από τη Γ.Γ.Π.Σ. ότι τα ποσά αυτά αποτελούν και την πραγματική φορολογητέα ύλη,  κατά την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η βεβαίωση της ορθότητας των στοιχείων που θα συμπληρωθούν [3].  Με τον τρόπο αυτό η Γ.Γ.Π.Σ. θεωρούμε ότι θέλησε να ικανοποιήσει την πρόταση της επιστημονικής επιτροπής της βουλής που σημείωνε ότι «Εν προκειμένω παρατηρείται ότι, στην περίπτωση που η βεβαίωση του φόρου δεν γίνεται βάσει δηλώσεως του φορολογουμένου, αλλά κατόπιν ελέγχου».


Γ. Εισοδήματα από αφανείς πηγές

Το θέμα της φορολόγησης ή μη των εισοδημάτων από αφανείς πηγές δεν είναι πρόσφατο και απασχολούσε εδώ και χρόνια το Υ.Ο., όμως όλες οι απαντήσεις που δόθηκαν διαχρονικά από τα αρμόδια τμήματα είχαν κοινή απάντηση. Μια από τις τελευταίες διοικητικές λύσεις που δόθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με αριθμ. πρωτ. 1058004/1122/Α0012/12.6.2007, ήταν η ακόλουθη:
 «Φορολόγηση ή μη εισοδημάτων προερχομένων από αφανείς πηγές
ΣΧΕΤ:α) Το ΕΜΠ. 11245/369/ΔΕΥ-Β727.4.2007 έγγραφό σας.
β) Η ΕΜΠ. 52/15.3.2007 πορισματική έκθεση του Οικ. Επιθεωρητή
Με το 1119/π.ε.2004/25.1.2006 έγγραφό του, το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας διατυπώνει την άποψη ότι στην περίπτωση που δεν υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις, τα έσοδα που δεν δικαιολογούνται από εμφανείς πηγές (εισόδημα, δωρεές, δάνεια, κέρδη από λαχεία κ.λπ.) δεν αποτελούν εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν.2238/1994, δεδομένου μάλιστα ότι η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση της περιουσίας ή η κατοχή αυτών δεν θεωρείται εισόδημα εκτός αν άλλως ορίζει ειδική διάταξη τυπικού νόμου.
Με βάση τα παραπάνω από την Υπηρεσία μας έγινε δεκτό με το 1010686/193/Α0012/28.2.2006 έγγραφο ότι τα εισοδήματα που προέρχονται από αφανείς πηγές δεν μπορούν να θεωρηθούν εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν.2238/1994 οπότε και δεν υπόκεινται σε φορολογία»

Η ανωτέρω απάντηση που δόθηκε στηρίζεται σε μια προγενέστερη απάντηση που δόθηκε στις 28.2.2006 η οποία έβρισκε έρεισμα σε έγγραφο του ειδικού γραφείου νομικού συμβούλου φορολογίας. Η απάντηση του έτους 2006 έγινε αφορμή να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου. Η εφημερίδα Real Νews σε δημοσίευμά της την 21.3.2010, κατηγορεί τον τότε Υφυπουργό κ. Αν. Μπέζα για φωτογραφική διάταξη που απαλλάσσει όσους ξέπλυναν μαύρο χρήμα.

Την επόμενη κιόλας μέρα, το Υ.Ο. με δελτίου τύπου «άδειασε» τον τότε Υφυπουργό κ. Μπέζα, αναφέροντας τα ακόλουθα:
«Ανακοίνωση σχετικά με εγκύκλιο του πρώην Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Αντώνη Μπέζα
22 | 03 | 2010
Σχετικά με εγκύκλιο του πρώην Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Αντώνη Μπέζα, που αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Real News της 21ης Μαρτίου 2010, το Υπουργείο Οικονομικών επισημαίνει τα εξής:
Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, που υπέγραψε ο πρώην Υφυπουργός στις 25 Ιανουαρίου του 2006 δινόταν η δυνατότητα απαλλαγής από κάθε φορολογική υποχρέωση για εισοδήματα που εντοπίζονταν κατά το έλεγχο και τα οποία δεν είχαν δηλωθεί ποτέ στις φορολογικές αρχές.
Ο Υπουργός Οικονομικών ανακαλεί την εγκύκλιο αυτή και έχει ήδη ζητήσει να επανεξετασθούν όλες οι υποθέσεις, για τις οποίες έχει γίνει χρήση της συγκεκριμένης εγκυκλίου οδηγώντας στην χαριστική απαλλαγή φορολογικών υποχρεώσεων σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Το περιστατικό αυτό αποτελεί μία ακόμη χαρακτηριστική περίπτωση του τρόπου με τον οποίο η προηγούμενη Κυβέρνηση επέλεξε να διαχειρίζεται το φορολογικό σύστημα και τα δημόσια έσοδα. Και είναι ενδεικτική της ανάγκης για ριζική αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος στην κατεύθυνση της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της αντικειμενικότητας και της ισότιμης μεταχείρισης των φορολογούμενων όπως αυτή που επιχειρεί σήμερα η Κυβέρνηση με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο».

Ο κ. Μπέζας βέβαια, αποποιήθηκε των ευθυνών που του αποδόθηκαν τότε και με ανακοίνωσή του έκανε γνωστά τα ακόλουθα:
«Οι ψευδολόγοι συκοφάντες προσέλαβαν και αρμόδιους κύκλους του Υπουργείου Οικονομικών στην απέλπιδα προσπάθειά τους να στηρίξουν το έωλο οικοδόμημα της δυσφημιστικής εις βάρος μου επίθεσης. Αποκρύπτουν την αλήθεια και προσπαθούν ... βαπτίζοντας πότε φωτογραφική χαριστική διάταξη νόμου, πότε εγκύκλιο, πότε απόφαση Μπέζα (τελικά ας αποφασίσουν τι είναι από όλα αυτά!), μία απλή διαβίβαση απάντησης του μόνου αρμόδιου Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος, σε ερώτημα της ΔΟΥ Κιλκίς που αφορούσε έλεγχο περιουσιακής κατάστασης επίορκου υπαλλήλου του Υπουργείου μου. Για την εξυπηρέτηση του άνομου σκοπού τους, που μόνο στόχο έχει την καθ' ολοκληρία κατασυκοφάντησή μου και την σπίλωσή μου, φρόντισαν επιμελώς να αποκρύψουν από το δημοσίευμά τους, το ουσιώδες σημείο της απάντησης που ξεκινά επί λέξει «Με το υπ' αριθμ. 1119/π.ε. 2004/ 25.1.2006 έγγραφό του, το Ειδικό Γραφείο Νομικού Συμβούλου Φορολογίας διατυπώνει την άποψη ...». Ισχυρίζονται ακόμη ότι η διαβίβαση της γνωμάτευσης του αρμόδιου Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας ήταν χαριστική πράξη που πουλιόταν ακριβά σε λίγους, κλειδαμπαρωμένη στα συρτάρια υψηλόβαθμων διευθυντάδων του Υπουργείου, όταν αυτή ήταν δημοσιοποιημένη, αναρτημένη ακόμη και στο διαδίκτυο και αποστάλθηκε άμεσα την ημέρα της υπογραφής της προσωπικά στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Το μέγεθος της ψευδολογίας τους δεν έχει όρια!
Ερωτάται λοιπόν κάθε καλόπιστος πολίτης:
1. Ισχύει ή όχι ακόμη και σήμερα ο ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος);
2. Η χθεσινή ανάκληση από το Υπουργείο Οικονομικών της ... εγκυκλίου, όπως αυτοί βάπτισαν την επιστολή μου διαβίβασης της εν λόγω γνωμάτευσης, καταργεί ή όχι το νόμο και τις διατάξεις που στηρίζουν τη συγκεκριμένη γνωμάτευση του Ειδικού Γραφείου Νομικού Συμβούλου Φορολογίας; Εάν δεν τις καταργεί, ποιά είναι η νέα γνωμάτευση και ποιες είναι οι συνέπειες της ανάκλησης;
3. Γιατί αποκρύπτεται ότι έχουν εκδοθεί δεκάδες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και γνωμοδοτήσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου του Κράτους επί του θέματος;
4. Το άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος (αρχή της νομιμότητας του φόρου) προβλέπει ή όχι ότι κανένας φόρος δεν επιβάλλεται, ούτε εισπράττεται, χωρίς τυπικό νόμο που να καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας, το εισόδημα και το είδος της περιουσίας στις οποίες αναφέρεται ο φόρος; Μπορεί επομένως να επιβληθεί φόρος σε ποσά παρανόμως αποκτηθέντα από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών που δεν αποτελούν εισόδημα ή απαιτείται αυστηρότερη μεταχείριση όπως ο καταλογισμός στο σύνολό τους, η δήμευση κλπ;
Αυτά λοιπόν ως τελευταία απάντηση στους λασπολόγους, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις αρμοδίως και δεόντως και με τους κανόνες που ορίζει η έννομος τάξη επειδή χαρακτηρίζουν αυθαίρετα τη συγκεκριμένη γνωμάτευση ως χαριστική διάταξη, τη στιγμή που αποτελεί απάντηση σε τεθέν ερώτημα της ΔΟΥ Κιλκίς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ελέγχους φυσικών ή νομικών προσώπων για υποθέσεις φοροδιαφυγής και για απαλλαγές φορολογικών υποχρεώσεων, όπως ψευδώς δημοσιεύουν στην εφημερίδα τους».

Συμπεράσματα ενότητας Γ’

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 1119/π.ε.2004/25.1.2006 έγγραφο του ειδικού γραφείου νομικού συμβούλου φορολογίας, που έγινε αποδεκτό από τη διοίκηση με το υπ' αριθ. 1010686/193/Α0012/28.2.2006, τα εισοδήματα που προέρχονται από αφανείς πηγές δεν μπορούν να θεωρηθούν εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 4 του ν.2238/1994, οπότε και δεν υπόκεινται σε φορολογία.  Επειδή τότε που δόθηκε αυτή η απάντηση δεν υπήρχε τυπική διάταξη νόμου σύμφωνα με την οποία η απόκτηση νέων περιουσιακών στοιχείων ή η επαύξηση της περιουσίας ή η κατοχή αυτών να θεωρείται εισόδημα, οι πολίτες που ακολουθούσαν τις οδηγίες της διοίκησης λειτουργούσαν απολύτως νόμιμα.
Δεν γνωρίζουμε γιατί οι κυβερνήσεις που πέρασαν από την ημερομηνία ψήφισης του ν. 2238/1994 μέχρι την ημερομηνία ψήφισης του ν, 3888/2010, δεν μερίμνησαν ώστε να κλείσει το νομοθετικό κενό που υπήρχε και το οποίο «έδενε» τα χέρια των ελεγκτικών αρχών.
Φυσικά, υπάρχουν και πολίτες που εκμεταλλεύτηκαν αυτές τις διατάξεις και «ξέπλυναν» μαύρο χρήμα. Αυτό όμως υποχρεούνται να το αποδείξουν οι αρχές και να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις του νόμου περί ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε νομοθετική διάταξη στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος ή σε άλλη διάταξη νόμου, τότε δεν μπορεί αναδρομικά να τους φορολογήσει το Υπουργείο Οικονομικών. Το συγκεκριμένο νομοθετικό κενό ήρθε να καλύψει η διάταξη του ν. 3888/2010 που παραθέσαμε στην  ενότητα Α’.  Δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε αν η γνωμοδότηση του ειδικού γραφείου νομικού συμβούλου φορολογίας ήταν φωτογραφική ή όχι, ούτε είμαστε υπέρμαχοι της συγκάλυψης παράνομων δραστηριοτήτων μέσα από χαριστικές αποφάσεις. Αυτό που πρεσβεύουμε είναι ότι προκειμένου οι πολίτες να αισθάνονται ασφάλεια και εμπιστοσύνη απέναντι στην πολιτεία, χρειάζονται σαφείς διατάξεις που θα καθορίζουν όλο το νομικό πλαίσιο και δεν θα βρίσκονται μετέωροι ανάμεσα σε αποφάσεις που αλληλοαναιρούνται ή καταργούνται αναδρομικά. Σε ένα κράτος δικαίου δεν χωρούν μεσοβέζικες λύσεις. Είμαστε θιασώτες της πάταξης της φοροδιαφυγής, των ορθών ελεγκτικών διαδικασιών, της απόδοσης των φόρων από τους «έχοντες», κ.λπ., αλλά με σαφή νομοθεσία.

Γενικά συμπεράσματα - Παρατηρήσεις:

i. Από το συνδυασμό των ανωτέρω κατά την άποψή μας, όσοι μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό πριν την 30.9.2010, δεν έπρεπε να ενταχθούν στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994, διότι η διάταξη που προστέθηκε στην παρ.3,  τέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν 3888/2010, η ισχύς της οποίας ορίστηκε ρητώς από 30.9.2010 και μετά.
ii. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, αυθαίρετα κατά την άποψή μας, με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 της απόφασης ΠΟΛ.1095/29.4.2011 που αναφέρει  ότι:  «οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν για υποθέσεις που η προσαύξηση περιουσίας προέκυψε πριν ή μετά τις 30-9-2010 ημερομηνία ψήφισης του σχετικού νόμου, και η έκδοση των καταλογιστικών πράξεων γίνεται μετά τις 30-9-2010», καταστρατηγεί την παρ. 2 του άρθρου 78 του Συντάγματος και θέτει αναδρομική ισχύ διατάξεων σε έναν νόμο του οποίου οι διατάξεις ισχύουν από 30.9.2010.
iii. Όσοι δεν προβούν στη διαδικασία που ορίζεται στην πρόσκληση του Υ.Ο. γιατί ουσιαστικά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3888/2010 (μετέφεραν δηλαδή χρήματα πριν την 30.9.2010), θα λάβουν εκκαθαριστικό σημείωμα από τη Γ.Γ.Π.Σ. και θα αναγκαστούν να ξεκινήσουν δικαστικό αγώνα (με ό,τι αυτό συνεπάγεται, διαδικασία προσφυγής κ.λπ.), προκειμένου να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Είναι νόμιμα και συνταγματικά όλα αυτά;
iv. Υπάρχουν περιπτώσεις φορολογουμένων οι οποίοι μετέφεραν χρήματα πριν την 30.9.2010 όμως παρά τα όσα αναφέραμε ανωτέρω, επιθυμούν να ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπει η πρόσκληση του Υ.Ο. Η μερίδα αυτή των πολιτών είχε τα χρήματα αυτά σε τραπεζικούς λογαριασμούς από πολύ παλιά (ακόμη και από τη δεκαετία του 1980) και ήταν δηλωμένα στις αντίστοιχες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Eδώ όμως προκύπτει ένα θέμα.  Πως θα αποδείξουν οι πολίτες αυτοί τους ισχυρισμούς τους  μιας και δεν έχουν τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων των παραγεγραμμένων χρήσεων αφού δεν είχαν τέτοια υποχρέωση; Το μόνο τους αποδεικτικό στοιχείο είναι οι βεβαιώσεις των τραπεζών από τις οποίες προκύπτει ότι τα χρήματα υπήρχαν  σε λογαριασμούς σε έτη που έχουν παραγραφεί φορολογικά. Στις περιπτώσεις αυτές θεωρούμε ότι πρέπει να υποβληθεί σχετικό υπόμνημα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. στο οποίο θα αναφέρονται επακριβώς οι λόγοι για τους οποίους δεν ακολουθήθηκε η προτεινόμενη διαδικασία. Το υπόμνημα φρονούμε ότι πρέπει να συνταχθεί από νομικό για αποφυγή περαιτέρω προβλημάτων.
v. Στην παρούσα ανάλυση δεν παραθέσαμε όλες τις περιπτώσεις και τα προβλήματα που ανακύπτουν σχετικά με το θέμα των εμβασμάτων προς το εξωτερικό, αλλά σταθήκαμε σε κάποια σημαντικά σημεία κατά την προσωπική μας άποψη.

Δ. Επίλογος

Μετά την παράθεση όλων των ανωτέρω, αυτό που προτείνουμε σε όσους έχουν λάβει ήδη την πρόσκληση είναι να μην προβούν σε καμία κίνηση, αν δεν συμβουλευτούν προηγουμένως νομικούς και φοροτεχνικούς. Τα θέματα που ανακύπτουν είναι πολλά και απαιτείται αγαστή συνεργασία νομικών και φοροτεχνικών προκειμένου να λυθούν ή να αντιμετωπιστούν ορθά όλες οι περιπτώσεις.

Υποσημειώσεις

[1]   Συνεπώς η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 16, ισχύει από 30.9.2010 και μετά.

[2]  Η ορθή λέξη είναι «αναλογών» και όχι «αναλογούν». Προφανώς ο νομοθέτης την έθεσε εκ παραδρομής.

[3] Κατά την είσοδο στην εφαρμογή αναφέρονται τα εξής: «Βεβαιώνω υπεύθυνα ότι τα στοιχεία που θα συμπληρώσω προέρχονται από τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις και είναι ορθά και ακριβή».


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης