ΠΟΛ.1008/2.1.1998

Εντοκη Επιστροφή φόρων και προστίμωνΣχόλια:


2 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 2-1-1998
Αριθ.Πρωτ.: 1003134/10197-19/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.07/01/1998/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1008

ΘΕΜΑ: Έντοκη Επιστροφή φόρων και προστίμων.
ΣΧΕΤ: 1123995/9496/0016/ΠΟΛ. 1312/27.11.1997 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1123995/9496/0016/εγκυκλίου, που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα στις ΔΟΥ, σας πληροφορούμε ότι, με νεότερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μεταβλήθηκαν τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου
(Ν.Δ.3745/1957) τρίμηνης διάρκειας και θα πρέπει να υπολογίζετε από τις κατωτέρω ημερομηνίες με τα νέα πλέον επιτόκια τον τόκο των επιστρεφομένων ποσών, από την παραπάνω αιτία ως εξής:

Ημερομηνία Επιτόκιοα) Από 8.12.1997 12,2%
β) Από 19.12.1997 12,9%


Taxheaven.gr