Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 13 ΕΞ 16.2.2012 Επιδότηση για αγορά παγίου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-02-2012 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθμ. πρωτ.: 13 ΕΞ 16.2.2012
Επιδότηση για αγορά παγίου

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 13 ΕΞ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ
Ε.Λ.Τ.Ε.
Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

Ταχ. Δ/νση: Βουλής 7, 5ος όροφος
Ταχ. Κώδικας: 105 62 - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3242.648
Fax: 210 3234.141
Ιστοσελίδα: www.elte.org.gr

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑ

Εταιρεία με τη νομική μορφή της Ο.Ε. και βιβλία Γ κατηγορίας, εισέπραξε επιχορήγηση σύμφωνα με το περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα ΠΕΠ + ΑΤΤΙΚΗ - ΑΞΟΝΑΣ 3 (Μεταποίηση) Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλησης (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Σύμβαση ενδιαμέσου φορέα διαχείρισης με τον τελικό δικαιούχο στο πλαίσιο της ΚΥΑ 40844/ΕΥΣ 6681/21.08.2009 (ΦΕΚ 1750/β/24.08.2009) για αγορά παγίων στοιχείων με ποσοστό επιδότησης 55%.

Στην σύμβαση (ΕΑ - 47201) δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο θα τακτοποιηθεί λογιστικά η επιχορήγηση. Ερωτάται αν ισχύει ο κλασικός λογιστικός χειρισμός (ΠΟΛ.1093/5.5.1992), δηλαδή με την είσπραξη θα πιστώνεται ο λογαριασμός 41.10 και θα χρεώνονται τα Διαθέσιμα και στο τέλος της χρήσης θα χρεωθεί ο λογαριασμός 41.10 και θα πιστωθεί ο λογαριασμός 81.01.05 με ποσό που αντιστοιχεί στις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων που χρηματοδοτήθηκαν. (Δηλαδή οι τακτικές αποσβέσεις κάθε χρήσης θα υπολογίζονται τελικά στην αξία παγίου που δεν έχει επιχορηγηθεί).

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ο ορθός λογιστικός χειρισμός είναι ο αναφερόμενος στην παράγραφο 2.2.402 (περίπτωση 8 εδάφιο ζ).


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης