ΠΟΛ.1006/12.1.1998

Ποσά φόρου που καταβάλλουν από 1.1.1998 οι αποκλειστικά πλανόδιοι λιανοπωλητές και οι λιανοπωλητές κινητών λαϊκών αγορώνΣχόλια:


12 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Αθήνα 12 Ιανουαρίου 1998
Αριθμ. Πρωτ.:1004101/31/ΑΆ0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1006

ΘΕΜΑ: Ποσά φόρου που καταβάλλουν από 1-1-1998 οι αποκλειστικά πλανόδιοι λιανοπωλητές και οι λιανοπωλητές κινητών λαϊκών αγορών.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή για ψήφιση, τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις των παρ. 14 και 15 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Με τις τροποποιούμενες διατάξεις αυξάνονται τα ποσά του
καταβαλλόμενου φόρου των επιχειρήσεων αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών, καθώς και των λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, ως εξής:

α) Για τις επιχειρήσεις αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών της παρ. 14 από 90.000 σε 110.000 δραχμές και για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από 200.000 κατοίκους από 60.000 σε 75.000 δραχμές.

β) Για τις επιχειρήσεις αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές της παρ. 15 από 150.000 σε 180.000 δραχμές, προκειμένου για επαγγελματίες πωλητές και από 120.000 σε 140.000 δραχμές, προκειμένου για παραγωγούς. Για πόλεις με πληθυσμό κάτω από 200.000 κατοίκους τα αντίστοιχα ποσά αυξάνονται από 75.000 σε
90.000 δραχμές, προκειμένου για επαγγελματίες πωλητές και από 60.000 σε 70.000 δραχμές, προκειμένου για παραγωγούς. Προκειμένου για παραγωγούς, αν η άδεια εκδίδεται ή ανανεώνεται για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών, τα ανωτέρω ποσά φόρου καταβάλλονται στο μισό.

2. Τα παραπάνω ποσά φόρου, όταν η άδεια εκδίδεται ή ανανεώνεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) μήνες, καταβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του υπόχρεου ΔΟΥ, σε δύο (2) ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Ιανουαρίου και η επόμενη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του Ιουλίου.

3. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις θα ισχύσουν για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν από 1.1.1998 και μετά.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, οι λιανοπωλητές για τα εισοδήματά τους έτους 1998, πρέπει να καταβάλουν τα ποσά φόρου που αναφέρονται πιο πάνω, μη εφαρμοζομένων των όσων αναφέρονται στην 1003143/24/Α0012/ΠΟΛ.1002/9.1.1998 διαταγή μας.


Taxheaven.gr