ΠΟΛ.1001/8.1.1998

Παράταση χρόνου παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίουΣχόλια:


8 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
 Αθήνα 8 Ιανουαρίου 1998
Αρ. Πρωτ.: 1002625/3/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ και ΒΆ

ΠΟΛ.: 1001

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου παραγραφής στη φορολογία κεφαλαίου.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1131835/831/Α0013/εγκυκλίου διαταγής μας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ο χρόνος παραγραφής που συμπληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου 1997, για υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων με αντάλλαγμα ή αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής ή προίκας, παρατάθηκε μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 1998 με τη διάταξη του άρθρου 29, παρ. 2 του Ν.2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α'/24.12.1997), την οποία σας κοινοποιούμε.

Νόμος 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α'/24.12.1997)
"Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέματα"

Αρθρο 29

  1. .........
  2. Παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου, ο οποίος συμπληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 1997, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1998, για υποθέσεις φόρου μεταβίβασης με επαχθή αιτία ή χρησικτησία ή αιτία θανάτου, δωρεάς - γονικής παροχής ή προίκας, για τις οποίες προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Α.Ν.1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α') και της παρ. 1α του άρθρου 102 του Ν.Δ.118/1973 (ΦΕΚ 202 Α').

Taxheaven.gr