Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα (Ενημερωμένο) Ενδεικτικοί πίνακες με ορισμένα φορολογικά στοιχεία και βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα, βάσει των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Α.Σ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-01-2013 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Άρθρα
(Ενημερωμένο) Ενδεικτικοί πίνακες με ορισμένα φορολογικά στοιχεία και βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα, βάσει των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Α.Σ.


Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
Πτυχιούχος Οικον. Παν/μιου Πειραιά
Λογιστής - Φοροτεχνικός

Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης
Λογιστής – Φοροτεχνικός


Ημερομηνία ενημέρωσης: 15.3.2013

Παραθέτουμε τον κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα με ορισμένα φορολογικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα.

«Ενδεικτικοί πίνακες με ορισμένα φορολογικά στοιχεία και βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα»

I. Ενδεικτικός πίνακας με ορισμένα φορολογικά στοιχεία και βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα
Περιγραφή φορολογικού στοιχείου * Τρόπος τήρησης Σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. Θεώρηση ή Σήμανση
Δελτίο Αποστολής Χειρόγραφο Άρθρα 5 & 9 Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Δελτίο Αποστολής Με χρήση Η/Υ Άρθρα 5 & 9 Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Δελτίο Αποστολής συνενωμένο με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας Χειρόγραφο Άρθρα 5 & 9 Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Δελτίο Αποστολής συνενωμένο με οποιοδήποτε στοιχείο αξίας Με χρήση Η/Υ Άρθρα 5 & 9 Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Τιμολόγιο (πώληση αγαθών) Χειρόγραφο Άρθρα 6 & 9 Αθεώρητο
Τιμολόγιο (πώληση αγαθών) Με χρήση Η/Υ Άρθρα 6 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Τιμολόγιο (παροχή υπηρεσιών) Χειρόγραφο Άρθρα 6 & 9 Αθεώρητο
Τιμολόγιο (παροχή υπηρεσιών) Με χρήση Η/Υ Άρθρα 6 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Τιμολόγιο (επιδοτήσεων, αποζημιώσεων κ.λπ.) Χειρόγραφο Άρθρα 6 & 9 Αθεώρητο
Τιμολόγιο (επιδοτήσεων, αποζημιώσεων κ.λπ.) Με χρήση Η/Υ Άρθρα 6 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Τιμολόγιο (Αγοράς αγροτικών προϊόντων) Χειρόγραφο Άρθρα 6 & 9 Αθεώρητο
Τιμολόγιο (Αγοράς αγροτικών προϊόντων) Με χρήση Η/Υ Άρθρα 6 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Εκκαθαρίσεις Χειρόγραφες Άρθρα 6 & 9 Αθεώρητες
Εκκαθαρίσεις Με χρήση Η/Υ Άρθρα 6 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Φορτωτική Χειρόγραφη Άρθρα 8 & 9 Αθεώρητη
Φορτωτική Με χρήση Η/Υ Άρθρα 8 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Κατάσταση αποστολής αγαθών Χειρόγραφη Άρθρα 8 & 9 Αθεώρητη
Κατάσταση αποστολής αγαθών Με χρήση Η/Υ Άρθρα 8 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Απόδειξη μεταφοράς Χειρόγραφη Άρθρα 8 & 9 Αθεώρητη
Απόδειξη μεταφοράς Με χρήση Η/Υ Άρθρα 8 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς Χειρόγραφο Άρθρα 8 & 9 Αθεώρητο
Διορθωτικό σημείωμα μεταφοράς Με χρήση Η/Υ Άρθρα 8 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών ** Με χρήση Φ.Τ.Μ. Άρθρα 7 & 9
Απόδειξη λιανικών συναλλαγών ** Με χρήση Η/Υ Άρθρα 7 & 9 Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ** Με χρήση Φ.Τ.Μ. Άρθρα 7 & 9
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ** Με χρήση Η/Υ Άρθρα 7 & 9 Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Απόδειξη παροχής υπηρεσιών ***ΧειρόγραφηΆρθρα 7 & 9 Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Απόδειξη αυτοπαράδοσης Χειρόγραφη Άρθρα 8 & 9 Αθεώρητη
Απόδειξη αυτοπαράδοσης Με χρήση Η/Υ Άρθρα 8 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Απόδειξη δαπάνης Χειρόγραφη Άρθρα 8 & 9 Αθεώρητη
Απόδειξη δαπάνης Με χρήση Η/Υ Άρθρα 8 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
* Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο 9 του νέου Κ.Φ.Α.Σ. και την ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1004/4.1.2013. Στην ερμηνευτική προσέγγιση δίνονται διευκρινίσεις εκτός των άλλων και για τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1082/2.6.2003 & ΠΟΛ. 1083/2.6.2003 που σχετίζονται με τη θεώρηση.

** Δείτε επίσης και την παρ. 1 του άρθρου 9 της ερμηνευτικής απόφασης ΠΟΛ. 1004/4.1.2013 που αναφέρει τι γίνεται στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από χρήση Φ.Τ.Μ. ή Η/Υ για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών ή παροχής υπηρεσιών.

*** Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.1809/1988 [ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ελ. επαγγελματίες, τηρούντες πρόσθετα βιβλία), περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.], εκδίδονται θεωρημένες.

Σημειώσεις:

1) Εκμεταλλευτές τουριστικών λεωφορείων: Για την έκδοση Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων, δόθηκαν διευκρινίσεις με την ακόλουθη  απόφαση: Δ15Β 1028594 ΕΞ 19.2.2013

2) Σχολές οδηγών κ.λπ.: Οι αποδείξεις των εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, ανεξαρτήτως εάν αφορούν την παροχή υπηρεσιών θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης (διακριτά ή «πακέτο»), εκδίδονται, από 1.1.2013 (με προθεσμία προσαρμογής έως 29/3/2013 –  ΠΟΛ.1036/22.2.2013),  σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού σήμανσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 και σε περίπτωση βλάβης τους χειρόγραφα θεωρημένες, με παροχή δυνατότητας έκδοσης θεωρημένων χειρόγραφων αποδείξεων για παροχή υπηρεσιών στο κοινό εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

3) Φυσιοθεραπευτές (ελ. επαγγελματίες): Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. προκύπτει ότι, μόνο στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα  που κατονομάζονται ρητώς  στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος, με θεώρηση του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.

4) Έμποροι - εισαγωγείς δικύκλων: Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. Δ15Β 1046771 ΕΞ 14.3.2013 έγγραφο του Υ.Ο. έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

α) στις περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων Ι.Χ, αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών κ.λ.π..:

i) εφόσον οι υπόψη συναλλαγές υπάγονται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., εκδίδονται από τους ως άνω επιτηδευματίες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με τη χρήση φ.τ.μ ή Η/Υ με
σήμανση από μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., από 1.1.2013, μετά την κατάργηση του πρόσθετου βιβλίου «μεταχειρισμένων αγαθών», που προβλέπονταν από τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και την αντικατάστασή
του με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) και

ii) εφόσον οι υπόψη συναλλαγές, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους του υποκείμενου στο φόρο μεταπωλητή, του άρθρου 45 (παρ.8) του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), τηρείται δε από τους παραπάνω επαγγελματίες το ειδικό θεωρημένο βιβλίο των μεταπωλητών μεταχειρισμένων αγαθών, με ειδικό περιεχόμενο για τις ανάγκες του Φ.Π.Α. εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών (αθεώρητες) ή προαιρετικά με τη χρήση Η/Υ με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, ώστε να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, κατά τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 1043712/1633/468/ΠΟΛ.1104/10.4.1995.

β)
στις περιπτώσεις  διαμεσολάβησης στην πώληση μεταχειρισμένων Ι.Χ., για τη δικαιούμενη αμοιβή του που αφορά την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, ο πωλητής θα εκδώσει απόδειξη λιανικών συναλλαγών (παροχής υπηρεσιών) από φ.τ.μ. ή με τη χρήση Η/Υ με φορολογικό μηχανισμό σήμανσης (ΕΑΦΔΣΣ) και σε περίπτωση βλάβης αυτών χειρόγραφη θεωρημένη. γ) στις
περιπτώσεις επιτηδευματιών που εμπορεύονται καινούρια και διατηρούν και συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών μοτοποδηλάτων κ.λ.π. , οι αποδείξεις εκδίδονται, από 1.1.2013 (με προθεσμία έως 28/2/2013 - ΠΟΛ.1004/4.1.2013 η
οποία παρατάθηκε έως 29.3.2013 με την ΠΟΛ.1036/22.2.2013) σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ΚΦΑΣ και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988, ήτοι με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή μηχανισμού σήμανσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 και σε περίπτωση βλάβης τους χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες. 

ΙΙ. Ενδεικτικός πίνακας φορολογικών στοιχείων αξίας που εμπίπτουν στις διατάξεις των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003, οι εκδότες των οποίων τηρούν το βιβλίο της παρ. 23 του άρθρου 4 του νέου Κ.Φ.Α.Σ.
Περιγραφή φορολογικού στοιχείου Τρόπος τήρησης Σχετικές διατάξεις Θεώρηση ή Σήμανση
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για όσους τηρούν βιβλίο της παρ. 23 του άρθρου 4, εφόσον καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες σ' αυτό.**** Χειρόγραφη Άρθρα 7 & 9 του Κ.Φ.Α.Σ και ΠΟΛ. 1083/2003 Αθέωρητη
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για όσους τηρούν βιβλίο της παρ. 23 του άρθρου 4, εφόσον καταχωρούνται οι ασφαλείς πληροφορίες σ' αυτό.**** Με χρήση Η/Υ Άρθρα 7 & 9 του Κ.Φ.Α.Σ και ΠΟΛ. 1083/2003 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για όσους τηρούν βιβλίο της παρ. 23 του άρθρου 4 αλλά την εκδίδουν άμεσα οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωση του βιβλίου αυτού.*** Χειρόγραφη Άρθρα 7 & 9 του Κ.Φ.Α.Σ και ΠΟΛ. 1083/2003 Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για όσους τηρούν βιβλίο της παρ. 23 του άρθρου 4 αλλά την εκδίδουν άμεσα οπότε δεν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωση του βιβλίου αυτού.**** Με χρήση Η/Υ Άρθρα 7 & 9 του Κ.Φ.Α.Σ και ΠΟΛ. 1083/2003 Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Τιμολόγιο (παροχή υπηρεσιών) Χειρόγραφο Άρθρα 6 & 9 Αθεώρητο
Τιμολόγιο (παροχή υπηρεσιών) Με χρήση Η/Υ Άρθρα 6 & 9 Χωρίς σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
**** Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1004/4.1.2013, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1037/12.2.1992, οι υπόχρεοι τήρησης του βιβλίου της παρ. 24 του άρθρου 3 του νέου Κ.Φ.Α.Σ.

Σημείωση: Οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσονταν στην υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δεν εντάσσονται στην υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, εκδίδουν τα φορολογικά τους στοιχεία βάσει των γενικών διατάξεων των άρθρων 6, 7 και 9 του παρόντος Κώδικα, καθώς επίσης και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.1809/1988. Τυχόν αποθέματα θεωρημένων φορολογικών στοιχείων ή και αθεώρητων με την ένδειξη «Αθεώρητα βάσει της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003», για τα οποία βάσει των διατάξεων του παρόντος Κώδικα δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση θεώρησής τους, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις συναλλαγές των υπόχρεων μέχρι εξαντλήσεώς τους.

>Τι αναγράφεται στο έντυπο καταχώρισης ασφαλών πληροφοριών (πρώην πρόσθετο βιβλίο)

α) Τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου,

β) το συμφωνούμενο ποσό,

γ) Το ποσό της αμοιβής,

δ) Ο χρόνος έναρξης και λήξης της παροχής,

ε) Η περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας

Σημείωση: Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1036/22.2.2013, έγιναν γνωστά τα εξής:

"Δεδομένου ότι, από τις προαναφερόμενες διατάξεις δεν ορίζονται αναλυτικά οι ασφαλείς πληροφορίες που πρέπει να παρέχει κάθε υπόχρεος και για τη διευκόλυνση εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης αλλά και τη διευκόλυνση των αρμόδιων φοροελεγκτικών οργάνων, διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα που προβλέπονταν από τις αντίστοιχες προϊσχύουσες διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. καλύπτουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (π.χ. οι ιατροί αναγράφουν το ονοματεπώνυμο του ασθενή, τη χρονολογία επίσκεψης και τη διεύθυνση του ασθενή χωρίς να έχουν υποχρέωση να αναγράφουν και άλλα δεδομένα όπως την ώρα επίσκεψης)".

> Χρόνος καταχώρισης Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 6 το στοιχείο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσίας, η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών στα χειρόγραφα θεωρημένα έντυπα ή η ασφαλής εισαγωγή αυτών, επί μηχανογραφικής τήρησης, μέσω Η/Υ, με τη χρήση ειδικών ασφαλών φορολογικών διατάξεων σήμανσης του Ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α'), γίνεται με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας, με εξαίρεση το χρόνο λήξης της παροχής, ο οποίος μπορεί να καταχωρείται με την ολοκλήρωση αυτής.
Στην περίπτωση που το στοιχείο εκδίδεται αμέσως (με την έναρξη της παροχής υπηρεσίας) δεν απαιτείται η καταχώρηση των πληροφοριών αυτών.

Σημείωση: Από 1.1.2013 και μετά, δόθηκε η δυνατότητα σε ιατρούς και οδοντιάτρους να χρησιμοποιούν  μηχανισμούς (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.) για τη διασφάλιση των πληροφοριών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.

Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1020/5.2.2013, έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:
"Στην περίπτωση αυτή, οι πιο πάνω υπόχρεοι, προαιρετικά σημαίνουν ηλεκτρονικά την κάθε εγγραφή – καταχώριση των δεδομένων των πληροφοριών, που ορίζονται με την παραπάνω διάταξη του Κ.Φ.Α.Σ., στο μηχανογραφικό τους σύστημα (ανεξαρτήτως εάν αυτή εκτυπώνεται άμεσα ή όχι), αντί της απεικόνισης αυτών σε εκτυπούμενα θεωρημένα έντυπα.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία (αρχεία «.._a.txt» και «…_b.txt») της σήμανσης κάθε καταχωρούμενης και σημαινόμενης εγγραφής φυλάσσονται, όπως και τα φορολογικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ με την υποχρέωση να εκτυπώνονται άμεσα όταν αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο. Όσοι από τους υπόχρεους αυτούς, διαθέτουν ήδη μηχανισμό για τη σήμανση των φορολογικών τους στοιχείων, δεν απαιτείται η χρήση ιδιαίτερου−ξεχωριστού μηχανισμού σήμανσης των εγγραφών των πληροφοριών αυτών, ούτε η υποβολή σχετικής γνωστοποίησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ."

 

 

ΙΙΙ. Ενδεικτικός πίνακας με ορισμένα βιβλία που τηρούνται θεωρημένα, με ειδική σήμανση ή αθεώρητα αντίστοιχα
Περιγραφή φορολογικού βιβλίου Τρόπος τήρησης Σχετικές διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. Θεώρηση
Έντυπα καταχώρησης των πληροφοριών της παρ. 23 του άρθρου 4 (πρώην πρόσθετα βιβλία) Χειρόγραφα Άρθρο 4 παρ. 23 Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Έντυπα καταχώρησης των πληροφοριών της παρ. 23 του άρθρου 5 (πρώην πρόσθετα βιβλία) Με χρήση Η/Υ Άρθρο 4 παρ. 23 Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.
Βιβλίο εσόδων - εξόδων (απλογραφικά) Χειρόγραφο Άρθρα 4 & 9 Αθεώρητο
Βιβλίο εσόδων - εξόδων (απλογραφικά) Μηχανογραφικό Άρθρα 4 & 9 Αθεώρητο
Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής (απλογραφικά) Χειρόγραφα Άρθρα 4 & 9 Αθεώρητα
Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής (απλογραφικά) Μηχανογραφικά Άρθρα 4 & 9 Αθεώρητα
Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων (διπλογραφικά) Χειρόγραφα Άρθρα 4 & 9 Αθεώρητο
Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων (διπλογραφικά) Με χρήση Η/Υ Άρθρα 4 & 9 Αθεώρητο
Βιβλίο απογραφών & ισολογισμών (διπλογραφικά) Χειρόγραφα Άρθρα 4 & 9 Αθεώρητο
Βιβλίο απογραφών & ισολογισμών (διπλογραφικά) Με χρήση Η/Υ Άρθρα 4 & 9 Αθεώρητο
Ημερολόγιο μεταφοράς Χειρόγραφο Άρθρα 8 & 9 Αθεώρητο
Ημερολόγιο μεταφοράς Μηχανογραφικό Άρθρα 4 & 9 Αθέωρητο
Βιβλίο κινητής αποθήκης Χειρόγραφα Άρθρο 5 παρ. 4 Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.

 

Ενδεικτικός πίνακας με βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται σε άλλες διατάξεις εκτός Κ.Φ.Α.Σ.
Περιγραφή φορολογικού βιβλίου ή στοιχείου Τρόπος τήρησης Σχετικές διατάξεις Θεώρηση
Βιβλιάριο συντήρησης Φ.Τ.Μ.*** Χειρόγραφο Άρθρο 4 παρ. 2 ν. 1809/1988 Θεώρηση από Δ.Ο.Υ. ή
προαιρετικά μέσω Taxis.
Από 1.10.2013 υποχρεωτικά
μέσω Τaxis
Βιβλίο κοστολογίου Οικοδομών*** Χειρόγραφα ή Μηχανογραφικά Άρθρο 6 παρ. 4&5 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1039/2006 & ΠΟΛ. 1067/2006 Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Στοιχείο παράδοσης κτισμάτων**** Χειρόγραφο Άρθρο 6 παρ. 4&5 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1039/2006 & ΠΟΛ. 1067/2006 Θεώρηση από Δ.Ο.Υ.
Στοιχείο παράδοσης κτισμάτων**** Με χρήση Η/Υ Άρθρο 6 παρ. 4&5 ν. 2859/2000, ΠΟΛ. 1039/2006 & ΠΟΛ. 1067/2006 Σήμανση από Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.

Σημείωση: Ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων για λογαριασμό του ή για λογαριασμό τρίτων παύει να τηρεί βιβλίο μεταχειρισμένων αγαθών της περίπτωσης ιε' της παραγράφου
5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. Επισημαίνεται όμως, ότι το ειδικό βιβλίο μεταπωλητή μεταχειρισμένων αγαθών που εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους, το οποίο προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 45 του Φ.Π.Α. και όχι από τις διατάξεις του
προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. τηρείται θεωρημένο σύμφωνα με την εγκύκλιο 1043712/1633/ 468/ΠΟΛ.1104/10.4.1995.

*** Δείτε και  την απόφαση ΠΟΛ.1005/2013. Στην παρ. 8 του άρθρου 1 αναφέρονται τα εξής: "8. Η Υποβολή του Εντύπου Έναρξης − Μεταβολής−Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών − Φ.Η.Μ (εκτός των ΦΗΜ − ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/26.10.2005, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ισχύει προαιρετικά από τις 16/01/2013 και υποχρεωτικά από τις 01/10/2013".

**** Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρει η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.

Σημειώσεις:
α)Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ., δείτε το σχετικό άρθρο μας
με τίτλο Χρηστικό βοήθημα για τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε και το e-book με όλο το υλικό για τον Κ.Φ.Α.Σ., ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
e-book με τον νέο Κ.Φ.Α.Σ

β) Με την υπ' αριθμ. Δ15Α 1008247 ΕΞ 15.1.2013, απόφαση του Υ.Ο. έγιναν γνωστά τα ακόλουθα:

«Μη υποχρέωση τήρησης, για φορολογικούς σκοπούς, διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων από Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

Η υποχρέωση τήρησης των διοικητικών και διαχειριστικών βιβλίων από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ., όπως ίσχυαν μέχρι 31/12/2012, είχε θεσπιστεί για φορολογικούς σκοπούς και ήταν ανεξάρτητη από την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων από διατάξεις άλλων νόμων όπως των κ.ν. 2190/1920, 3190/1955, κλπ.. Η κατάργηση των προαναφερομένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργεί την υποχρέωση αυτή από φορολογικής πλευράς και δεν καταργεί την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων που έχει θεσπιστεί από διατάξεις άλλων νόμων».Σημαντική επισήμανση: Οι πίνακες που παρατίθενται ανωτέρω είναι ενδεικτικοί και δεν περιλαμβάνουν όλες τις περιπτώσεις φορολογικών στοιχείων ή βιβλίων. Προσπαθήσαμε να μνημονεύσουμε τα σημαντικότερα φορολογικά βιβλία και στοιχεία.
Η σύνταξη των πινάκων πραγματοποιήθηκε μετά από μελέτη του ν. 4093/2012, της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου, καθώς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου ΠΟΛ. 1004/4.1.2013.
Η δική μας προσέγγιση βρίσκει έρεισμα στις ανωτέρω διατάξεις, επειδή όμως πρόκειται για νέο νομοθέτημα ελλοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε παρερμηνεύσει κάποια διάταξη ή να διέλαθε της προσοχής μας κάποιο σημείο. Οι παρατηρήσεις, οι διορθώσεις και οι επισημάνσεις των συναδέλφων είναι καλοδεχούμενες.
Μέσα από αυτή προσπάθεια θέλουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους που χειμάζονται από τις συνεχόμενες αλλαγές στο φορολογικό τοπίο. Οι πίνακες αυτοί θα εμπλουτίζονται και θα ανανεώνονται όταν παρίσταται ανάγκη.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης