ΠΟΛ.1338/22.12.1997

Επικόλληση ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίωνΣχόλια:


22 Δεκ 1997

Taxheaven.gr


Επικόλληση ειδικών σημάτων τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων 1129091/1513/Τ&ΕΦ/ΠΟΛ.1338/22.12.1997

Σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν δοθεί για τα ειδικά σήματα τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, διευκρινίζουμε τα εξής:

Τα σήματα πρέπει να επικολλώνται στα παιγνιομηχανήματα και στα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια από την πλευρά που φέρουν την ειδική κόλλα, η οποία δεν επιτρέπει την αποκόλλησή τους χωρίς καταστροφή και όχι να έχουν απλώς
τοποθετηθεί επ' αυτών ή να έχουν επικολληθεί με άλλα μέσα.
Εξάλλου, εφόσον τα σήματα έχουν επικολληθεί κατά τον ανωτέρω τρόπο, πράγμα που θα πρέπει να διαπιστώνεται κάθε φορά, τυχόν τοποθέτηση επ' αυτών προσθέτων διαφανών κατασκευών για μεγαλύτερη προστασία τους, δεν αποτελεί παράβαση ως προς την επικόλληση των σημάτων, εφόσον βέβαια είναι δυνατός ο αποχωρισμός των κατασκευών αυτών, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος της νόμιμης επικόλλησης.


Taxheaven.gr