Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5000243 ΕΞ 3.1.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α)/Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013

Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-01-2013 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5000243 ΕΞ 3.1.2013
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α)/Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2013 
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Δ 5000243 ΕΞ2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.-ΤΜΗΜΑ Δ' 
Δ/ΝΣΗ 19Η- ΤΜΗΜΑ Ε'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Μελανίτου -Α. Σβώλα
Τηλέφωνο:210.69.87.406,210.69.87.430
FAX:210.69.87.408
  
ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α)/Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων έτους 2013» 
ΣΧΕΤ : α. Το αρ.πρωτ. Δ.ΤΕΦ Β' 1167402 ΕΞ2012/5.12.2012 έγγραφο της Δ/νσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών
β. Η αρ.πρωτ.ΔΕΦΚΔ 5043236 ΕΞ 13.10.2011 Ε.Δ.Υ.Ο.

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε7 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α) οι οποίες διαβιβάστηκαν στην υπηρεσία μας με το ανωτέρω α 'σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών και σας γνωρίζουμε ότι, στα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2012 τα οποία σας κοινοποιήθηκαν με τη β' σχετική (ΑΔΑ:4574Η -9ΛΚ) δεν υπήρξε αναπροσαρμογή και ως εκ τούτου θα ισχύουν ομοίως και για το έτος 2013, παρά μόνο στα ασθενοφόρα και στις νεκρoφόpες στα οποία επιβάλλεται το πάγιο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Κατ' επέκταση το ποσό αυτό θα εισπράττεται στις περιπτώσεις τελωνισμού ασθενοφόρου και νεκροφόρας που εκποιείται από το Δημόσιο, κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 125 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

Για την ορθή επιβολή του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης των υπό κρίση ανωτέρω οχημάτων από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού και των Τμημάτων Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού των Τελωνείων Πατρών, Α' Εισαγωγών-Εξαγωγών Θεσσαλονίκης και Λάρισας στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για τις ενέργειες αρμοδιότητάς τους ώστε στις περιπτώσεις εκποίησης των εν λόγω οχημάτων να αναγράφεται στο εκδιδόμενο Πιστοποιητικό Μεταβιβαστικό Κυριότητας Αυτοκινήτου Οχήματος εάν πρόκειται για ασθενοφόρο ή νεκροφόρα.  

Τέλος, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του Δημοσίου παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες του Κράτους (Δ/νσεις, Τμήματα & Γραφεία Μεταφορών) ώστε στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι τα ως άνω οχήματα δεν ταξινομούνται ως ασθενοφόρα ή νεκροφόρες όπως αναγράφεται στη σχετική Βεβαίωση του αρμόδιου τελωνείου, να μην προβαίνουν στην ταξινόμηση αυτών ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους για την υποχρέωσή τους να επανέλθουν στην τελωνειακή αρχή η οποία θα προβαίνει στην έκδοση βεβαίωσης για την καταβολή ή τη μη οφειλή της διαφοράς των φορολογικών επιβαρύνσεων. Στη συνέχεια η βεβαίωση αυτή θα προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους στην αρμόδια υπηρεσία για την ολοκλήρωση ταξινόμησης του οχήματος.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Κ. ΝΗΧΩPITHΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης