Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1328/17.12.1997 Περιγραφή είδους κατά τη διακίνηση δειγμάτων ειδών αργυροχρυσοχοϊας


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-1997 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1328/17.12.1997
Περιγραφή είδους κατά τη διακίνηση δειγμάτων ειδών αργυροχρυσοχοϊας


Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 1997
Αρ.Πρωτ.:1131877/987/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β' - Α'

ΠΟΛ.: 1328

ΘΕΜΑ: Περιγραφή είδους κατά τη διακίνηση δειγμάτων ειδών αργυροχρυσοχοΐας.

Με αφορμή το γραπτό αίτημα του Ελληνικού Κέντρου Αργυροχρυσοχοϊας και του Συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Αθηνών, για αντιμετώπιση των προβλημάτων αναφορικά με τις δυσχέρειες στην περιγραφή του είδους στα στοιχεία διακίνησης και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται κατά τη διακίνηση των ειδών αργυροχρυσοχοϊας,
σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), όπως αυτές ερμηνεύτηκαν με την εγκύκλιο 3/24.11.1992 (παρ. 11.1, περ. γ'), "το δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον επιτηδευματία, εκτός των άλλων και σε περίπτωση που γίνεται διακίνηση αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε σκοπό, π.χ. διακίνηση αγαθών προς το υποκατάστημα, αποθήκη, εργοτάξιο, για επεξεργασία, φύλαξη, δειγματισμό, δωρεάν διάθεση κ.λπ.".

2. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 5, περ. στ' του ΚΒΣ, όπως αυτές ερμηνεύθηκαν στην παρ. 11.6, περ. στ' της εγκ. 3/24.11.1992, στο Δ.Α. αναγράφεται το είδος, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κώδικα, ήτοι κατά την ουσιώδη ποιοτική διάκριση των αγαθών, η οποία επηρεάζει σημαντικά τουλάχιστον την απόδοση ή το κόστος ή την τιμή πώλησης διαζευτικά ή αθροιστικά.
Είναι φανερό λοιπόν ότι, βάσει των προαναφερθεισών διατάξεων, δεν αρκεί η αναγραφή της κατηγορίας του αγαθού, αλλά πρέπει να γίνει αναλυτική περιγραφή αυτού, συνδυασμένη με την ουσιώδη ποιοτική διάκριση.

3. Ακόμη, με την εγκύκλιό μας 1036660/259/0015/, παρ. 3, παρασχέθηκε η δυνατότητα να μην εκδίδεται καθημερινά διαφορετικό Δ.Α. για διακίνηση δειγμάτων στην ίδια πόλη, αλλά να εκδίδεται ένα Δ.Α. το οποίο θα συνοδεύει τα αγαθά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, με την προϋπόθεση όμως ότι σε πρόσφορο χώρο ή στο πίσω μέρος του Δελτίου αυτού θα σημειώνεται η ημερομηνία, η ώρα, το ονοματεπώνυμο ή επωνυμία και η Διεύθυνση των προσώπων στα οποία γίνεται ο δειγματισμός, ούτως ώστε και οι επιχειρήσεις να διευκολύνονται, αλλά και η διάρκεια της διαδρομής σε οποιοδήποτε έλεγχο, να αποδεικνύεται από συγκεκριμένα στοιχεία.

4. Ακολούθως με την εγκύκλιό μας 1103402/865/0015Β'/ (παρ. 4), παρασχέθηκε η δυνατότητα στα Δελτία Αποστολής, που εκδίδονται από τους "αντιπροσώπους" για τη διακίνηση των δειγμάτων στους τόπους επίδειξης, η περιγραφή των ειδών να γίνει κατά γενική κατηγορία και όχι αναλυτικά, με την προϋπόθεση όμως, ότι σ' αυτά θα επισυνάπτονται τα αντίστοιχα Δελτία Αποστολής των αντιπροσωπευόμενων επιχειρήσεων, που εκδόθηκαν κατά την παράδοση των δειγμάτων σ' αυτούς, με την ένδειξη για "δειγματισμό", ούτως ώστε να διευκολύνεται ο οποιοσδήποτε φορολογικός έλεγχος πραγματοποιηθεί.

5. Περαιτέρω με την εγκύκλιο 1013480/84/0015Α/ΠΟΛ.1036/4.2.1997, παρασχέθηκε η δυνατότητα καταγραφής των ειδών αργυροχρυσοχοϊας στο βιβλίο απογραφών των τηρούντων Β' κατηγορίας βιβλία και μόνο, με τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Για τα κοσμήματα χωρίς πολύτιμους λίθους να λαμβάνονται υπόψη:

α) η κατηγορία (είδος) του κοσμήματος (δακτυλίδι, βραχιόλι, καδένα κ.λπ.),

β) η καθαρότητα του περιεχομένου σ' αυτά πολύτιμου μετάλλου (π.χ. καράτια για τα χρυσά, βαθμοί για τα αργυρά κ.λπ.).
Η ποσότητα να εκφράζεται σε τεμάχια και σε συνολικό βάρος.
Το σχέδιο του κοσμήματος καθώς και τυχόν προστιθέμενες συνθετικές ή ορυκτές μη πολύτιμες πέτρες, μπορεί να μην λαμβάνονται υπόψη ως κριτήριο για τον καθορισμό του είδους και να γίνεται απλή μνεία. Οι προστιθέμενοι πολύτιμοι λίθοι να λαμβάνονται υπόψη ως κριτήριο για τον καθορισμό του είδους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.

Παράδειγμα

Δακτυλίδια χρυσά Κ.14 τεμ. 20 συνολικό βάρος 200 gr
Δακτυλίδια χρυσά Κ.14 με συνθετικές πέτρες τεμ. 5 συνολικό βάρος 250 gr
Δακτυλίδια χρυσά Κ.18 με μπριγιάν Κ.0,3 τεμ. 1 συνολικό βάρος 5 gr
Δακτυλίδια χρυσά Κ.18 με μπριγιάν Κ.0,4 τεμ. 1 συνολικό βάρος 10 gr
Δακτυλίδια αργυρά Β.925 τεμ. 10 συνολικό βάρος 300 gr
Βραχιόλια χρυσά Κ.18 τεμ. 10 συνολικό βάρος 250 gr
Βραχιόλια χρυσά Κ.18 με συνθετικές πέτρες τεμ. 10 συνολικό βάρος 300 gr

Β. Για τα λοιπά αργυρά αντικείμενα να λαμβάνονται υπόψη:

α) η κατηγορία του (είδους) όπως, μπωλ, κηροπήγιο κ.λπ.,

β) ο βαθμός καθαρότητας του περιεχομένου αργύρου και

γ) το είδος της κατεργασίας (χειροποίητο ή μηχανής).

Η ποσότητα να εκφράζονται σε τεμάχια και συνολικό βάρος. Το σχέδιο μπορεί να μην λαμβάνεται ως κριτήριο για το χαρακτηρισμό του είδους.

Παράδειγμα

Μπωλ αργυρά 925 χειροποίητα τεμ. 10 συνολικό βάρος 500 gr
Μπωλ αργυρά 925 μηχανής τεμ. 5 συνολικό βάρος 400 gr
Κηροπήγια αργυρά 925 μηχανής τεμ. 2 συνολικό βάρος 400 gr
Κηροπήγια αργυρά 925 μηχανής τεμ. 4 συνολικό βάρος 1.000 gr

6. Με δεδομένο ότι, οι επιχειρήσεις αργυροχρυσοχοϊας διαθέτουν μεγάλο πλήθος και ποικιλίες ομοειδών ειδών, ότι ο δειγματισμός αποτελεί συνήθη διαδικασία προώθησης των πωλήσεων, ότι τα Δ.Α. που εκδίδονται γι' αυτόν τον σκοπό, εξυπηρετούν τον ποσοτικό προληπτικό έλεγχο, ότι η κατηγοριοποίηση των ειδών διευκολύνει τις συναλλαγές, χωρίς να δυσχεραίνει το φορολογικό έλεγχο, εγκρίνουμε στα Δ.Α. τα οποία εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο για το δειγματισμό ειδών αργυροχρυσοχοϊας, τα οποία και επιστρέφονται συνολικά στην επιχείρηση, μετά το δειγματισμό (χωρίς παράδοση, έστω εν μέρει αυτών στο δειγματιζόμενο), η περιγραφή των ειδών να γίνεται, κατ' ανάλογη εφαρμογή του τρόπου που ορίζεται για την απογραφή με την εγκύκλιο 1013480/84/0015Α/ΠΟΛ.
1036/4.2.1997, αντί των οριζομένων στις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3 του Κώδικα (Π.Δ.186/1992), με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που τηρούν πλήρως βιβλία αποθήκης (εισαγωγή-εξαγωγή).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης