ΠΟΛ.1329/17.12.1997

Ορια τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας, βιβλίου αποθήκης κ.λπ. από 1.1.1998Σχόλια:


17 Δεκ 1997

Taxheaven.gr


Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 1997
Αρ. ΠΡΩΤ.: 11322362/995/0015αΆ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1329
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ


ΘΕΜΑ: Όρια τήρησης βιβλίων ΓΆ κατηγορίας, βιβλίου αποθήκης κ.λπ. από 1.1.1998.


Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής για ενημέρωσή σας. Από το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκε ότι με τη διάταξη που έχει περιληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή προβλέπεται ότι, τα όρια τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας, βιβλίου αποθήκης, κ.λπ. του ΚΒΣ, αναπροσαρμόζονται από 1.1.1998 (σύμφωνα με τα ακαθάριστα έσοδα χρήσης 1997) ως ακολούθως.

α) Το όριο τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας αυξάνεται από 180.000.000 δρχ. σε 250.000.000 δρχ.

β) Τα όρια τήρησης βιβλίου αποθήκης αυξάνονται ως εξής:

Επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης από 370.000.000 δρχ. σε 500.000.000 δρχ.
Επιχειρήσεις λιανικής πώλησης.
- Οριο εισαγωγής από 550.000.000 δρχ. σε 700.000.000 δρχ.
- Οριο εξαγωγής από 650.000.000 δρχ. σε 800.000.000 δρχ.
Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις από 370.000.000 δρχ. σε 500.000.000 δρχ.
Εξαγωγικές επιχειρήσεις (Εξαγωγές άνω του 80%): από 650.000.000 δρχ. σε 900.000.000 δρχ.

γ) Το όριο, που τίθεται ως προϋπόθεση, για την υπογραφή ισολογισμού αυξάνεται από 180.000.000 δρχ., σε 250.000.000 δρχ., λόγω της αύξησης του ορίου τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας.


Taxheaven.gr