ΠΟΛ.1326/17.12.1997

Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.1997

17 Δεκ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 1997
Αρ. ΠΡΩΤ.:1131878/986/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΑΆ

ΠΟΛ.: 1326

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.1997.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Π.Δ.186/1992 "Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων" (ΦΕΚ 84/Α'), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 43 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α').
2. Τις διατάξεις της υποπερ. για' της περ. γ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως προστέθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 43 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α').
3. Την υπ' αριθ. 1107147/1239/4.10.1996 (ΦΕΚ 922/Β') Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση των αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
4. Οτι υπάρχουν κατηγορίες επιτηδευματιών, που είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής λόγω του μικρού μεγέθους, του αντικειμένου των εργασιών τους ή του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται, είτε επειδή δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών στο τέλος της χρήσης και η απογραφή
τους δεν παρουσιάζει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι διατάξεις των Α.Υ.Ο. 1136801/1351/0015/ (ΦΕΚ 1047/Β'), 1004226/13/0015/ (ΦΕΚ 47/Β') και 1135778/1113/(ΦΕΚ 1189/Β') έχουν εφαρμογή και για την απογραφή των εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων της 31.12.1997 των επιτηδευματιών που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας.
2. Επιπλέον απαλλάσσουμε από την τήρηση βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων την 31.12.1997, με τις ίδιες προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Α.Υ.Ο. 1136801/1351/0015/ (ΦΕΚ 1047/Β') τους επιτηδευματίες με τις εξής δραστηριότητες.

α) Εμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικώς (πώληση χονδρική ή κυρίως χονδρική).
β) Εμπορος χρωμάτων, βερνικίων, στόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως λιανικώς).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθεί ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικό με το ανωτέρω θέμα.

Ανακοίνωση

Με απόφαση του Υφυπουργού κ. Γ. Δρυ, έχουν εφαρμογή και για την απογραφή της 31.12.1997 οι ΑΥΟ 1136801/1351/0015/ (ΦΕΚ 1047/Β'), 10042261/13/0015/ (ΦΕΚ 47/Α') και 135778/1113/(ΦΕΚ 1189/Β') που εξαιρούσαν ορισμένες κατηγορίες επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων, λόγω σοβαρών δυσχερειών κατά την κατάρτιση της απογραφής και προστέθηκαν ορισμένα επαγγέλματα με παρόμοιες δυσχέρειες.
Ετσι, για την απογραφή της 31.12.1997 απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων):

α) Η κατηγορία των επιτηδευματιών που τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και τα ακαθάριστα έσοδα από πώληση αγαθών κατά τη διαχειριστική περίοδο 1.1.-31.12.1997 δεν υπερέβησαν τα δέκα οκτώ εκατομμύρια (18.000.000) δραχμές.

β) Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έχουν ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους (άνω του 50% του συνόλου των ακαθάριστων εσόδων) μιά από τις πιό κάτω δραστηριότητες:

1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων - επεξεργασία λατομικών προϊόντων).
2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.
3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά.
4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφάνισεως φίλμς - εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικά.
5. Επιχειρήσεις έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών.
6. Βιβλιοδετείο.
7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.
8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
10. Εμπορία ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
13. Ελαιοτριβείο.
14. Αλευρόμυλος.
15. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.
16. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
17. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.
18. Ανθοπωλείο.
19. Ο Επιτηδευματίας που διατηρεί Εστιατόριο, Ζαχαροπλαστείο, Κέντρο Διασκέδασης, Μπαρ, Καφετέρια, κυλικείο, αναψυκτήριο και λοιπά συναφή.
20. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.
21. Ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων (τεχνικές επιχειρήσεις).
22. Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση χονδρική - λιανική).
23. Εμπορία ειδών Χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη, κ.λπ.) ειδών σχεδίασης και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική - λιανική).
24. Επιχειρήσεις έκδοσης βιβλίων γενικά.
25. Ο Επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (φασόν).
26. Ο Επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρίτων.
27. Εργαστήρια τυροπιτών και συναφών ειδών (πώληση χονδρική - λιανική).
28. Φαρμακείο.
29. Ο Επιτηδευματίας που πωλεί ηλεκτρονικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα (χονδρική - λιανική).
30. Υλικά ραπτικής και υποδηματοποιίας (χονδρική - λιανική).
31. Εμπορος σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
32. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
33. Παλαιοσίδερα, σίδηρος και παλιά μέταλλα (σκραπ).
34. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων (που αγοράζονται με το βάρος).
35. Εμπορία Ψιλικών και Ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική - λιανική).
36. Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και συναφών.
37. Εμπορος ψιλικών - κλωστικών ραφής και πλεξίματος, νημάτων, εργοχείρων, κεντημάτων και συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
38. Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
39. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
40. Εμπορος μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης (που αγοράζονται ή πωλούνται με το βάρος).
41. Εμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
42. Εμπορος αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.
43. Πρατηριούχος καπνοβιομηχανικών προϊόντων.
44. Εμπορος ωδικών πτηνών, μικρών ζώων, τροφών και εξαρτημάτων αυτών, διακοσμητικών ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).
45. Εμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικώς (πώληση χονδρική ή κυρίως χονδρική).
46. Εμπορος χρωμάτων, βερνικιών, στόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως λιανικώς).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΣ


Taxheaven.gr