Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΙΚΑ Α34/261/45/30.09.2003 Αναγνώριση ημερών εργασίας σε περίπτωση αγοράς και μη επικόλλησης των ενσήμων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΙΚΑ Α34/261/45/30.09.2003
Αναγνώριση ημερών εργασίας σε περίπτωση αγοράς και μη επικόλλησης των ενσήμων.


ΙΚΑ Α34/261/45/30.09.2003 Αναγνώριση ημερών εργασίας σε περίπτωση αγοράς και μη επικόλλησης των ενσήμων.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αναγνώριση ημερών εργασίας σε περίπτωση αγοράς και μη επικόλλησης των ενσήμων

Γενικό Εγγραφο ΙΚΑ: Α34/261/45/30.9.2003

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση του θέματος της αναγνώρισης ημερών εργασίας σε περίπτωση αγοράς και μη επικόλλησης των ενσήμων, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Για τους εργαζόμενους που έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας για τις οποίες όμως δεν ασφαλίστηκαν από τον εργοδότη τους, καθώς και τη δυνατότητα αναγνώρισής τους εκ των υστέρων, προβλέπει η παρ. 8α του άρθρου 26 του Α.Ν.1846/1951, που προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.Δ.4104/1960, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.2556/1997 και το άρθρο 11 του Ν.2972/2001.
Κατά το περιεχόμενο των διατάξεων και μέχρι 23.12.1997, για την αναγνώριση από το ΙΚΑ ημερών εργασίας εκ των υστέρων, αυτός που αποχωρούσε ή απολυόταν από την εργασία του, έπρεπε να υποβάλει μέσα σ ένα εξάμηνο από την αποχώρηση ή απόλυσή του δήλωση απασχόλησης - καταγγελία και να δηλώνει τις ημέρες εργασίας που τυχόν πραγματοποίησε και για τις οποίες δεν ασφαλίστηκε.
Αν ο ασφαλισμένος κατέθετε τη δήλωση και διαπιστωνόταν η απασχόλησή του, τότε γινόταν η αναγνώριση των ημερών εργασίας, η οποία όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούσε να υπερβεί την πενταετία από την υποβολή της σχετικής αίτησης, παρότι το ίδρυμα νομιμοποιούνταν να εισπράξει εισφορές δεκαετίας.
Από 24.12.1997, μετά την ψήφιση του Ν.2556/1997, παρέχεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν ημέρες εργασίας για τις οποίες δεν έχουν ασφαλιστεί από τους εργοδότες τους, αρκεί αυτές να έχουν πραγματοποιηθεί σε περίοδο για την οποία, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του ιδρύματος να εισπράξει ασφαλιστικές εισφορές.
Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2972/2001 παρατάθηκε το δικαίωμα στους ασφαλισμένους υποβολής αίτησης για αναγνώριση ημερών εργασίας για τις οποίες δεν έχουν ασφαλιστεί από τον εργοδότη τους, από εξάμηνο σε δωδεκάμηνο, αρκεί να τις έχουν πραγματοποιήσει σε περίοδο για την οποία, κατά την υποβολή της αίτησης, δεν έχει παραγραφεί το δικαίωμα του ιδρύματος να βεβαιώσει και να καταλογίσει εισφορές.

2. Διαφορετικά όμως έχει το θέμα όταν πρόκειται για αναγνώριση ημερών εργασίας του παρελθόντος, για τις οποίες προκύπτει, από αδιάσειστα στοιχεία και μάλιστα της υπηρεσίας μας, ότι έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες εισφορές και έχουν αγοραστεί τα αντίστοιχα ένσημα, ανεξάρτητα από τη μη επικόλλησή τους.
Τότε η αναγνώριση είναι δυνατή και γίνεται με έκδοση πράξης επιβολής εισφορών (ΠΕΕ) ή, εφόσον η σχετική αξίωση του ιδρύματος έχει υποκύψει σε παραγραφή, με απόφαση του διευθυντή του αρμόδιου υποκαταστήματος ή παραρτήματος.

3. Τέλος, τα προαναφερόμενα εφαρμόζονται και σε εκκρεμείς υποθέσεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν βρίσκονται (ΤΔΕ, διοικητικά δικαστήρια).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης