Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5046754 ΕΞ 13.12.2012 Κοινοποίηση τροποποίησης της ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 2012/21-09-2012 ΚΥΑ αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2012 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικ. φόροι

Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5046754 ΕΞ 13.12.2012
Κοινοποίηση τροποποίησης της ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 2012/21-09-2012 ΚΥΑ αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία

Αθήνα, 13/12/2012
Αρ.Πρωτ.: ΔΕΦΚ Α 5046754 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Α. Μουζακίτου
Τηλέφωνο:210 6987418
FAX:210 69.87.408
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση τροποποίησης της ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 2012/21-09-2012 ΚΥΑ αναφορικά με την επιστροφή Ε.Φ.Κ. για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Σ Χ Ε Τ : α) Η αριθμ. ΔΕΦΚ Α 5036259 ΕΞ 21.9.2012 Κ.Υ.Α.
β) Η αριθ. ΔΕΦΚ Α 5036588 ΕΞ 25.9.2012 Ε.Δ.Υ.Ο. 
γ) Η αριθ. ΔΕΦΚ Α 5045786 ΕΞ 4.12.2012 Κ.Υ.Α.

Σε συνέχεια της β) σχετικής ΕΔΥΟ με την οποία κοινοποιήθηκε η α) σχετική ΚΥΑ αναφορικά με την επιστροφή Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, σας κοινοποιούμε την γ) σχετική Κ.Υ.Α., με την οποία τροποποιείται η ως άνω α) ΚΥΑ.

Η εν λόγω τροποποίηση πραγματοποιείται λόγω της αναπροσαρμογής από 5 Νοεμβρίου 2012, του συντελεστή ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, από 21 ευρώ το χιλιόλιτρο σε 66 ευρώ το χιλιόλιτρο καθώς και της αναπροσαρμογής από 15 Οκτωβρίου 2012 του συντελεστή ΕΦΚ του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, από 412 ευρώ το χιλιόλιτρο σε 330 ευρώ το χιλιόλιτρο.

Λόγω των ανωτέρω αναπροσαρμογών, το ποσό επιστροφής του ΕΦΚ για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία ορίζεται μεσοσταθμικά σε 367 ευρώ ανά χιλιόλιτρο.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η ανωτέρω γ) σχετική ΚΥΑ, δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 10/12/2012 και έλαβε αριθμό ΦΕΚ 3291/Β', η δε ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Φ. ΤΣΟΥΡΑΚΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης