Ε3061/348/02.12.1997

Υπαγωγή σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης των καινούριων κατά την έννοια του άρθρου 10Α του Ν.1642/1986 σκαφών, τα οποία παράγονται εγχωρίως ή αποκτώνται από τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ΕνωσηςΣχόλια:


2 Δεκ 1997

Taxheaven.gr


Υπαγωγή σε καθεστώς φορολογικής αποθήκευσης των καινούριων κατά την έννοια του άρθρου 10α' του Ν.1642/1986 σκαφών, τα οποία παράγονται εγχωρίως ή αποκτώνται από τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης Ε.3061/348/2.12.1997

1. Με την υπ' αριθ. Α.839/36/23.5.1997 ΔΥΟ εγκρίθηκε η δυνατότητα υπαγωγής σε φορολογική αποθήκευση, με εφαρμογή της διαδικασίας της τελωνειακής αποταμίευσης που ισχύει για τα οχήματα του άρθρου 75 του Ν.2127/1993 και των καινούριων κατά την έννοια του άρθρου 10α' του Ν.1642/1986 εγχωρίων και κοινοτικών χερσαίων μεταφορικών μέσων, που δεν υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

2. Με αφορμή αιτήματα εταιριών εμπορίας καινούργιων σκαφών ιδιωτικής χρήσης και εκτιμώντας το γεγονός ότι, οι λόγοι που λήφθηκαν υπόψη για την έκδοση της παραπάνω ΔΥΟ, δηλαδή οι λόγοι για την άρση της διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης των εγχωρίων και κοινοτικών καινούριων χερσαίων μεταφορικών μέσων σε σχέση με τα εισαγόμενα από τρίτες χώρες όμοια, καθώς και την πληρέστερη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, δικαιολογούν την επέκταση των ρυθμίσεων που καθιερώνονται με τη διαταγή μας αυτή και για τα καινούρια σκάφη
ιδιωτικής χρήσης, εγκρίνουμε την εφαρμογή της παραπάνω ΔΥΟ και στα καινούρια σκάφη ιδιωτικής χρήσης, τα οποία παράγονται εγχωρίως ή αποκτώνται από τα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης.


Taxheaven.gr